Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
tutoriale:genymotion [2016/02/24 20:45]
Andrei Roșu-Cojocaru
tutoriale:genymotion [2016/02/25 21:30] (current)
Line 1: Line 1:
-====== Genymotion ======+====== Genymotion ======
  
 O versiune gratuită pentru emulatorul Genymotion poate fi descărcată de pe [[http://​www.genymotion.com|]] după ce se creează un cont. O versiune gratuită pentru emulatorul Genymotion poate fi descărcată de pe [[http://​www.genymotion.com|]] după ce se creează un cont.
Line 5: Line 5:
   * Linux <​code>​   * Linux <​code>​
 student@eim2016:​~$ cd /opt student@eim2016:​~$ cd /opt
-student@eim2016:/​opt$ sudo wgethttp://​eim2016.andreirosucojocaru.ro/​resources/​genymotion-2.6.0-<​platforma>​.bin+student@eim2016:/​opt$ sudo wget http://​eim2016.andreirosucojocaru.ro/​resources/​genymotion-2.6.0-<​platforma>​.bin
 </​code>​ unde ''​platforma''​ are valoarea </​code>​ unde ''​platforma''​ are valoarea
       * ''​linux_x86''​ - arhitecturi pe 32 de biți       * ''​linux_x86''​ - arhitecturi pe 32 de biți
Line 37: Line 37:
     * //Help// → //Install new Software//     * //Help// → //Install new Software//
     * în secțiunea //Work with// se completează locația [[http://​plugins.genymotion.com/​eclipse/​|]]\\ ​     * în secțiunea //Work with// se completează locația [[http://​plugins.genymotion.com/​eclipse/​|]]\\ ​
-{{ :laboratoare:laborator01:eclipsegenymotion01.png?​nolink&​600 }}+{{ :tutoriale:genymotion:genymotion_eclipse01.png?​nolink&​600 }}
     * se apasă butonul //Add...// și în câmpul //Name// se specifică o denumire sugestivă (spre exemplu, //​Genymotion Plugin//); se apasă butonul //​OK//​\\ ​     * se apasă butonul //Add...// și în câmpul //Name// se specifică o denumire sugestivă (spre exemplu, //​Genymotion Plugin//); se apasă butonul //​OK//​\\ ​
-{{ :laboratoare:laborator01:eclipsegenymotion02.png?​nolink&​600 }}+{{ :tutoriale:genymotion:genymotion_eclipse02.png?​nolink&​600 }}
     * se selectează //​Genymobile//;​ se apasă butonul //​Next//​\\ ​     * se selectează //​Genymobile//;​ se apasă butonul //​Next//​\\ ​
-{{ :laboratoare:laborator01:eclipsegenymotion03.png?​nolink&​600 }}+{{ :tutoriale:genymotion:genymotion_eclipse03.png?​nolink&​600 }}
     * se vor afișa detaliile pentru instalare; se apasă butonul //​Next//​\\ ​     * se vor afișa detaliile pentru instalare; se apasă butonul //​Next//​\\ ​
-{{ :laboratoare:laborator01:eclipsegenymotion04.png?​nolink&​600 }}+{{ :tutoriale:genymotion:genymotion_eclipse04.png?​nolink&​600 }}
     * se acceptă termenii și condițiile pentru licențierea conținutului;​ se apasă butonul //​Finish//​\\ ​     * se acceptă termenii și condițiile pentru licențierea conținutului;​ se apasă butonul //​Finish//​\\ ​
-{{ :laboratoare:laborator01:eclipsegenymotion05.png?​nolink&​600 }}+{{ :tutoriale:genymotion:genymotion_eclipse05.png?​nolink&​600 }}
     * se confirmă instalarea de programe care au conținut nesemnat\\ ​     * se confirmă instalarea de programe care au conținut nesemnat\\ ​
-{{ :laboratoare:laborator01:eclipsegenymotion06.png?nolink }}+{{ :tutoriale:genymotion:genymotion_eclipse06.png?nolink }}
     * se repornește Eclipse Mars 1 (4.5.1)\\ ​     * se repornește Eclipse Mars 1 (4.5.1)\\ ​
-{{ :laboratoare:laborator01:eclipsegenymotion07.png?nolink }}+{{ :tutoriale:genymotion:genymotion_eclipse07.png?nolink }}
     * se specifică locația la care este instalat emulatorul Genymotion //Window// → //​Preferences//​ → //​Genymobile//​ → //​Genymotion//,​ completându-se câmpul //​Genymotion directory//​\\ ​     * se specifică locația la care este instalat emulatorul Genymotion //Window// → //​Preferences//​ → //​Genymobile//​ → //​Genymotion//,​ completându-se câmpul //​Genymotion directory//​\\ ​
-{{ :laboratoare:laborator01:eclipsegenymotion09.png?​nolink&​600 }}\\  +{{ :tutoriale:genymotion:genymotion_eclipse08.png?​nolink&​600 }}\\  
-{{ :laboratoare:laborator01:eclipsegenymotion10.png?​nolink&​600 }}+{{ :tutoriale:genymotion:genymotion_eclipse09.png?​nolink&​600 }}
     * fereastra de gestiune a dispozitivelor mobile virtuale Genymotion se deschide folosind pictograma corespunzătoare din Toolbar sau apăsând ''​Ctrl+6''​.\\ ​     * fereastra de gestiune a dispozitivelor mobile virtuale Genymotion se deschide folosind pictograma corespunzătoare din Toolbar sau apăsând ''​Ctrl+6''​.\\ ​
-{{ :laboratoare:laborator01:eclipsegenymotion08.png?​nolink&​800 }}+{{ :tutoriale:genymotion:genymotion_eclipse10.png?​nolink&​800 }}
  
 ==== Android Studio ==== ==== Android Studio ====
  
-  * Se pornește Android Studio 1.0.1:+  * Se pornește Android Studio 1.5.1:
     * Linux ''​sudo /​opt/​android-studio/​bin/​studio.sh''​     * Linux ''​sudo /​opt/​android-studio/​bin/​studio.sh''​
     * Windows - se apelează executabilul ''​studio.exe''​ din directorul în care s-a realizat instalarea     * Windows - se apelează executabilul ''​studio.exe''​ din directorul în care s-a realizat instalarea
   * Se instalează plugin-ul Genymotion pentru Android Studio   * Se instalează plugin-ul Genymotion pentru Android Studio
     * //File// → //​Settings//​\\ ​     * //File// → //​Settings//​\\ ​
-{{ :laboratoare:laborator01:genymotionandroidstudio01.png?nolink }} +{{ :tutoriale:genymotion:genymotion_android_studio01.png?nolink }} 
-    * în fereastra //​Settings//, ​în cadrul secțiunii //IDE Settings// ​se accesează opțiunea //​Plugins//;​ se apasă butonul //Browse repositories...//​\\  +    * în fereastra //​Settings//,​ se accesează opțiunea //​Plugins//;​ se apasă butonul //Browse repositories...//​\\  
-{{ :laboratoare:laborator01:genymotionandroidstudio02.png?​nolink&​600 }}+{{ :tutoriale:genymotion:genymotion_android_studio02.png?​nolink&​600 }}
     * în fereastra //Browse Repositories...//​ se selectează intrarea //​Genymotion//​ (aceasta poate fi și căutată, astfel încât identificarea să se realizeze mai facil); se apasă butonul //Install plugin//​\\ ​     * în fereastra //Browse Repositories...//​ se selectează intrarea //​Genymotion//​ (aceasta poate fi și căutată, astfel încât identificarea să se realizeze mai facil); se apasă butonul //Install plugin//​\\ ​
-{{ :laboratoare:laborator01:genymotionandroidstudio03.png?​nolink&​600 }}+{{ :tutoriale:genymotion:genymotion_android_studio03.png?​nolink&​600 }}
     * se confirmă descărcarea și instalarea plugin-ului Genymotion\\ ​     * se confirmă descărcarea și instalarea plugin-ului Genymotion\\ ​
-{{ :laboratoare:laborator01:genymotionandroidstudio04.png?​nolink&​600 }}+{{ :tutoriale:genymotion:genymotion_android_studio04.png?​nolink&​600 }}
     * încărcarea propriu-zisă a plugin-ului Genymotion va fi realizată după repornirea mediului integrat de dezvoltare Android Studio\\ ​     * încărcarea propriu-zisă a plugin-ului Genymotion va fi realizată după repornirea mediului integrat de dezvoltare Android Studio\\ ​
-{{ :laboratoare:laborator01:genymotionandroidstudio05.png?​nolink&​600 }}\\  +{{ :tutoriale:genymotion:genymotion_android_studio05.png?​nolink&​600 }}
-{{ :​laboratoare:​laborator01:​genymotionandroidstudio06.png?​nolink&​600 }}+
     * accesarea plugin-ului Genymotion poate fi realizată din bara de unele, cu condiția ca aceasta să fie vizibilă (conform configurării din //View// → //​Toolbar//​)\\ ​     * accesarea plugin-ului Genymotion poate fi realizată din bara de unele, cu condiția ca aceasta să fie vizibilă (conform configurării din //View// → //​Toolbar//​)\\ ​
-{{ :laboratoare:laborator01:genymotionandroidstudio07.png?nolink }}\\  +{{ :tutoriale:genymotion:genymotion_android_studio06.png?nolink }}\\  
-{{ :laboratoare:laborator01:genymotionandroidstudio08.png?​nolink&​800 }}+{{ :tutoriale:genymotion:genymotion_android_studio07.png?​nolink&​800 ​}} 
 +    * trebuie precizată și locația în care este instalat emulatorul Genymotion (''/​opt/​genymobile/​genymotion''​):​ 
 +{{ :​tutoriale:​genymotion:​genymotion_android_studio08.png?​nolink&​600 }}\\  
 +{{ :​tutoriale:​genymotion:​genymotion_android_studio09.png?​nolink&​600 ​}}
  
 ===== Configurare Dispozitiv Virtual ===== ===== Configurare Dispozitiv Virtual =====
Line 82: Line 84:
   * Linux - ''/​opt/​genymotion/​genymotion''​   * Linux - ''/​opt/​genymotion/​genymotion''​
  
-<note warning>​În situația în care este generată o eroare legată de versiunea bibliotecii ''​glibc''​ +<note warning>​În situația în care este generată o eroare legată de versiunea bibliotecii ''​lib32z1''​este necesar ​ca aceasta ​să fie instalată din altă sursă.
-<​code>​ +
-student@eim2016:​~$ sudo /​opt/​genymotion/​genymotion +
-/​opt/​genymotion/​genymotion:​ /​lib/​i386-linux-gnu/​i686/​cmov/​libc.so.6:​ version `GLIBC_2.15'​ not found (required by /​opt/​genymotion/​libQtGui.so.4) +
-/​opt/​genymotion/​genymotion:​ /​lib/​i386-linux-gnu/​i686/​cmov/​libc.so.6:​ version `GLIBC_2.15'​ not found (required by /​opt/​genymotion/​libQtNetwork.so.4) +
-/​opt/​genymotion/​genymotion:​ /​lib/​i386-linux-gnu/​i686/​cmov/​libc.so.6:​ version `GLIBC_2.15'​ not found (required by /​opt/​genymotion/​libQtCore.so.4) +
-</​code>​ +
-este necesar să se instaleze o versiune mai recentă (experimentală).+
  
 Se modifică fișierul care conține lista locațiilor de la care pot fi descărcate pachetele (''/​etc/​apt/​sources.list''​),​ specificându-se o nouă sursă: Se modifică fișierul care conține lista locațiilor de la care pot fi descărcate pachetele (''/​etc/​apt/​sources.list''​),​ specificându-se o nouă sursă:
Line 99: Line 94:
 <file list /​etc/​apt/​sources.list>​ <file list /​etc/​apt/​sources.list>​
 # ... # ...
-deb http://​ftp.debian.org/​debian ​sid main+deb http://ftp.ro.debian.org/​debian ​jessie ​main 
 # ... # ...
 </​file>​ </​file>​
Line 109: Line 104:
 </​code>​ </​code>​
  
-Se instalează pachetul ''​eglibc''​.+Se instalează pachetul ''​lib32z1''​.
  
 <​code>​ <​code>​
-student@eim2016:​~$ sudo apt-get ​-t sid install ​libc6 libc6-dev libc6-dbg+student@eim2016:​~$ sudo apt-get install ​lib32z1
 </​code>​ </​code>​
- 
-(pentru platformele pe 64 de biți se va instala pachetul ''​libc6-amd64''​). 
- 
-În timpul instalării,​ unele servicii afectate vor fi repornite, fiind solicitat acceptul utilizatorului în acest sens. 
- 
-Este necesară repornirea mașinii după care fișierul care conține locațiile de la care pot fi descărcate pachetele trebuie restaurat la starea inițială (cu actualizarea corespunzătoare a bazei de date). 
 </​note>​ </​note>​
  
   * Windows - se rulează fișierul ''​genymotion.exe''​ din directorul de instalare al emulatorului.   * Windows - se rulează fișierul ''​genymotion.exe''​ din directorul de instalare al emulatorului.
 +
 +{{ :​tutoriale:​genymotion:​genymotion01.png?​nolink }}
  
 Inițial, se solicită descarcarea unei imagini corespunzătoare pentru un dispozitiv mobil virtual. Inițial, se solicită descarcarea unei imagini corespunzătoare pentru un dispozitiv mobil virtual.
  
-{{ :laboratoare:laborator01:genymotionvirtualdevice01.png?nolink }}+{{ :tutoriale:genymotion:genymotion02.png?nolink }}
  
 <note tip>​Imaginea pentru dispozitivul mobil virtual trebuie descărcată doar o singură dată.</​note>​ <note tip>​Imaginea pentru dispozitivul mobil virtual trebuie descărcată doar o singură dată.</​note>​
  
-  * Se apasă butonul //Add// (+)\\ {{ :laboratoare:laborator01:genymotionvirtualdevice02.png?​nolink&​600 }} +  * Se apasă butonul //Add// (+)\\ {{ :tutoriale:genymotion:genymotion03.png?​nolink&​600 }} 
-  * Se realizează procesul de autentificare prin furnizarea numelui de utilizator și a parolei, prin accesarea butonului //Sign in//\\ {{ :laboratoare:laborator01:genymotionvirtualdevice03.png?​nolink&​600 }}\\ {{ :laboratoare:laborator01:genymotionvirtualdevice04.png?nolink }}+  * Se realizează procesul de autentificare prin furnizarea numelui de utilizator și a parolei, prin accesarea butonului //Sign in//\\ {{ :tutoriale:genymotion:genymotion04.png?​nolink&​600 }}\\ {{ :tutoriale:genymotion:genymotion05.png?nolink }}
  
 <note important>​Autentificarea se face cu numele de utilizator ''​pdsd''​ și parola ''​pdsd''​.</​note>​ <note important>​Autentificarea se face cu numele de utilizator ''​pdsd''​ și parola ''​pdsd''​.</​note>​
  
-  * Se caută dispozitive mobile virtuale în funcție de versiunea de Android (4.1.1) și se selectează pentru instalare //Nexus S - 4.1.1 - API 16 - 480x800//; se apasă butonul //Next//\\ {{ :laboratoare:laborator01:genymotionvirtualdevice05.png?​nolink&​600 }}\\ {{ :laboratoare:laborator01:genymotionvirtualdevice06.png?​nolink&​600 }}+  * Se caută dispozitive mobile virtuale în funcție de versiunea de Android (4.1.1) și se selectează pentru instalare //Nexus S - 4.1.1 - API 16 - 480x800//; se apasă butonul //Next//\\ {{ :tutoriale:genymotion:genymotion06.png?​nolink&​600 }}\\ {{ :tutoriale:genymotion:genymotion07.png?​nolink&​600 }}
  
-  * Se afișează detaliile dispozitivului mobil care se dorește a fi instalat pentru care se poate indica și o denumire sugestivă; se apasă butonul //Next//\\ {{ :laboratoare:laborator01:genymotionvirtualdevice07.png?​nolink&​600 }} +  * Se afișează detaliile dispozitivului mobil care se dorește a fi instalat pentru care se poate indica și o denumire sugestivă; se apasă butonul //Next//\\ {{ :tutoriale:genymotion:genymotion08.png?​nolink&​600 }} 
-  * După ce s-a realizat instalarea, se apasă butonul //​Finish//​.\\ {{ :laboratoare:laborator01:genymotionvirtualdevice08.png?​nolink&​600 }} +  * După ce s-a realizat instalarea, se apasă butonul //​Finish//​.\\ {{ :tutoriale:genymotion:genymotion09.png?​nolink&​600 }} 
-  * Pornirea unui dispozitiv mobil virtual se face apăsând butonul //Play//.\\ {{ :laboratoare:laborator01:genymotionvirtualdevice09.png?​nolink&​600 }}\\ {{ :laboratoare:laborator01:genymotionvirtualdevice11.png?​nolink&​400 }}+  * Pornirea unui dispozitiv mobil virtual se face apăsând butonul //Play//.\\ {{ :tutoriale:genymotion:genymotion10.png?​nolink&​600 }}\\ {{ :tutoriale:genymotion:genymotion11.png?​nolink&​400 }}
tutoriale/genymotion.txt · Last modified: 2016/02/25 21:30 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0