Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

tutoriale:eclipse [2016/04/25 22:52] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Eclipse & Android Developer Tools ======
  
 +===== Linux =====
 +
 +Se descarcă arhiva ''​.tar.gz''​ corespunzătoare arhitecturii mașinii pe care se dorește să se realizeze instalarea în directorul ''/​opt'':​
 +  * arhitectura pe 32 de biți\\ <​code>​
 +student@eim2016:​~$ cd /tmp
 +student@eim2016:/​tmp$ wget http://​mirrors.nic.cz/​eclipse/​technology/​epp/​downloads/​release/​mars/​1/​eclipse-java-mars-1-linux-gtk.tar.gz
 +student@eim2016:/​tmp$ cd /opt
 +student@eim2016:/​opt$ sudo tar xzvf /​tmp/​eclipse-java-mars-1-linux-gtk.tar.gz
 +student@eim2016:/​opt$ rm -f /​tmp/​eclipse-java-mars-1-linux-gtk.tar.gz
 +</​code>​
 +  * arhitectura pe 64 de biți\\ <​code>​
 +student@eim2016:​~$ cd /tmp
 +student@eim2016:/​tmp$ wget http://​mirrors.nic.cz/​eclipse/​technology/​epp/​downloads/​release/​mars/​1/​eclipse-java-mars-1-linux-gtk-x86_64.tar.gz
 +student@eim2016:/​tmp$ cd /opt
 +student@eim2016:/​opt$ sudo tar xzvf /​tmp/​eclipse-java-mars-1-linux-gtk-x86_64.tar.gz
 +student@eim2016:/​opt$ rm -f /​tmp/​eclipse-java-mars-1-linux-gtk-x86_64.tar.gz
 +</​code>​
 +Lansarea în execuție a mediului de dezvoltare integrat se face prin ''/​opt/​eclipse/​eclipse''​.
 +
 +===== Windows =====
 +
 +Se descarcă arhiva ''​.zip''​ corespunzătoare arhitecturii mașinii pe care se dorește să se realizeze instalarea:
 +  * [[http://​www.eclipse.org/​downloads/​download.php?​file=/​technology/​epp/​downloads/​release/​mars/​1/​eclipse-java-mars-1-win32.zip&​mirror_id=1196|arhitectura pe 32 de biți]]
 +  * [[http://​www.eclipse.org/​downloads/​download.php?​file=/​technology/​epp/​downloads/​release/​mars/​1/​eclipse-java-mars-1-win32-x86_64.zip&​mirror_id=1208|arhitectura pe 64 de biți]]
 +
 +===== Plugin Android Developer Tools pentru Eclipse Mars 1 (4.5.1) =====
 +  * Se pornește Eclipse Mars 1 (4.5.1):
 +    * Linux ''/​opt/​eclipse/​eclipse''​
 +    * Windows - se apelează executabilul ''​eclipse.exe''​ din directorul în care s-a realizat instalarea
 +  * Se instalează plugin-ul Android Developer Tools pentru Eclipse Mars 1
 +    * //Help// → //Install new Software//
 +    * în secțiunea //Work with// se completează locația [[https://​dl-ssl.google.com/​android/​eclipse|]]
 +{{ :​tutoriale:​eclipse:​eclipse01.png?​nolink&​600 }} 
 +    * se apasă butonul //Add...// și în câmpul //Name// se specifică o denumire sugestivă (spre exemplu, //Android Developer Tools//); se apasă butonul //OK//
 +{{ :​tutoriale:​eclipse:​eclipse02.png?​nolink&​600 }} 
 +    * se selectează //Developer Tools//; se apasă butonul //Next//
 +{{ :​tutoriale:​eclipse:​eclipse03.png?​nolink&​600 }} 
 +    * se vor afișa detaliile pentru instalare; se apasă butonul //Next//
 +{{ :​tutoriale:​eclipse:​eclipse04.png?​nolink&​600 }} 
 +    * se acceptă termenii și condițiile pentru licențierea conținutului
 +{{ :​tutoriale:​eclipse:​eclipse05.png?​nolink&​600 }} 
 +    * se confirmă instalarea de programe care au conținut nesemnat
 +{{ :​tutoriale:​eclipse:​eclipse06.png?​nolink }} 
 +    * se restartează Eclipse Mars 1 (4.5.1)
 +{{ :​tutoriale:​eclipse:​eclipse07.png?​nolink }} 
 +    * se solicită specificarea căii pentru SDK-ul de Android; în cazul în care fereastra de dialog nu este afișată în mod automat, calea pentru Android SDK poate fi indicată din //Window// → //​Preferences//​ → //​Android//,​ secțiunea //SDK Locations//
 +{{ :​tutoriale:​eclipse:​eclipse08.png?​nolink }}
 +
 +{{ :​tutoriale:​eclipse:​eclipse09.png?​nolink }}
 +
 +{{ :​tutoriale:​eclipse:​eclipse10.png?​nolink&​600 }}
 +
 +{{ :​tutoriale:​eclipse:​eclipse11.png?​nolink&​600 }}
 +
 +    * în bara de unele vor putea fi accesate
 +      * Android SDK Manager - pentru gestiunea unor module / niveluri de API
 +      * Android Virtual Device (AVD) Manager - pentru gestiunea configurațiilor de dispozitive virtuale care vor putea fi rulate în emulator pentru testarea aplicațiilor
 +
 +{{ :​tutoriale:​eclipse:​eclipse12.png?​nolink&​800 }}
 +
 +Pentru a putea porni Android SDK Manager prin intermediul Eclipse Mars 1, este necesar să se ruleze comanda:
 +
 +<​code>​
 +student@eim2016:​ chmod -R uga+rwx /​opt/​android-sdk-linux
 +</​code>​
tutoriale/eclipse.txt · Last modified: 2016/04/25 22:52 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0