Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
laboratoare:laborator10 [2016/05/13 09:07]
Andrei Roșu-Cojocaru
laboratoare:laborator10 [2016/05/13 09:22] (current)
Andrei Roșu-Cojocaru
Line 97: Line 97:
 </​code>​ </​code>​
  
-{{ :​laboratoare:​laborator10:​configurare09.png?​nolink&​600 }}+{{ :​laboratoare:​laborator10:​configurare12.png?​nolink&​600 }}
  
 Astfel, se instalează următoarele pachete: Astfel, se instalează următoarele pachete:
Line 106: Line 106:
  
 În mediul integrat de dezvoltare Eclipse, se realizează o referință către biblioteca //Google Play Services//, astfel descărcată. În mediul integrat de dezvoltare Eclipse, se realizează o referință către biblioteca //Google Play Services//, astfel descărcată.
-  * se accesează //File// → //Import// → //Android// → //Existing Android Code Into Workspace//​\\ \\ {{ :​laboratoare:​laborator10:​configurare10.png?​nolink&​500 }} +  * se accesează //File// → //Import// → //Android// → //Existing Android Code Into Workspace//​\\ \\ {{ :​laboratoare:​laborator13:​configurare10.png?​nolink&​500 }} 
-  * se indică locația unde se găsește instalată biblioteca //Google Play Services//, creându-se o copie a acestuia în spațiul de lucru (se bifează opțiunea //Copy projects into workspace//​)\\ \\ {{ :​laboratoare:​laborator10:​configurare11.png?​nolink&​800 }}+  * se indică locația unde se găsește instalată biblioteca //Google Play Services//, creându-se o copie a acestuia în spațiul de lucru (se bifează opțiunea //Copy projects into workspace//​)\\ \\ {{ :​laboratoare:​laborator10:​configurare14.png?​nolink&​800 }}
  
 **4.** În mediul integrat de dezvoltare preferat (Android Studio sau Eclipse), se creează un proiect corespunzător unei aplicații Android, având următoarele proprietăți:​ **4.** În mediul integrat de dezvoltare preferat (Android Studio sau Eclipse), se creează un proiect corespunzător unei aplicații Android, având următoarele proprietăți:​
Line 121: Line 121:
 </​file>​ </​file>​
  
-  * pentru **Eclipse**,​ trebuie să existe o referință către biblioteca //Google Play Services// (click dreapta pe denumirea proiectului în //Package Explorer// → //​Properties//​),​ se accesează opțiunea //Android// și se specifică referința către aceasta respectivă în secțiunea //Library// (accesând butonul //Add//)\\ \\ {{ :​laboratoare:​laborator10:​configurare12.png?​nolink&​800 }}+  * pentru **Eclipse**,​ trebuie să existe o referință către biblioteca //Google Play Services// (click dreapta pe denumirea proiectului în //Package Explorer// → //​Properties//​),​ se accesează opțiunea //Android// și se specifică referința către aceasta respectivă în secțiunea //Library// (accesând butonul //Add//)\\ \\ {{ :​laboratoare:​laborator15:​configurare12.png?​nolink&​800 }}
  
   * în fișierul ''​AndroidManifest.xml''​   * în fișierul ''​AndroidManifest.xml''​
Line 1163: Line 1163:
 Notificările vor fi generate: Notificările vor fi generate:
  
-  - când utilizatorul intră în zona de restricție geografică\\ \\ {{:​laboratoare:​laborator10:​google_maps_geofencing_02.png?​nolink&​400}} {{:​laboratoare:​laborator10:​google_maps_geofencing_03.png?​nolink&​400}} +  - când utilizatorul intră în zona de restricție geografică\\ \\ {{:​laboratoare:​laborator10:​google_maps_geofencing_02.png?​nolink&​300}} {{:​laboratoare:​laborator10:​google_maps_geofencing_03.png?​nolink&​300}} 
-  - când utilizatorul iese din zona de restricție geografică\\ \\ {{:​laboratoare:​laborator10:​google_maps_geofencing_04.png?​nolink&​400}} {{:​laboratoare:​laborator10:​google_maps_geofencing_05.png?​nolink&​400}}+  - când utilizatorul iese din zona de restricție geografică\\ \\ {{:​laboratoare:​laborator10:​google_maps_geofencing_04.png?​nolink&​300}} {{:​laboratoare:​laborator10:​google_maps_geofencing_05.png?​nolink&​300}}
  
 Detaliile cu privire la evenimentul produs vor putea fi vizualizate în cadrul unei activități dedicate. Detaliile cu privire la evenimentul produs vor putea fi vizualizate în cadrul unei activități dedicate.
laboratoare/laborator10.txt · Last modified: 2016/05/13 09:22 by Andrei Roșu-Cojocaru
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0