Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
laboratoare:laborator09 [2016/05/06 02:24]
Andrei Roșu-Cojocaru [Activitate de Laborator]
laboratoare:laborator09 [2016/05/06 09:55] (current)
Andrei Roșu-Cojocaru
Line 1: Line 1:
 ====== Laborator 09. Gestiunea Apelurilor Telefonice folosind SIP & VoIP ====== ====== Laborator 09. Gestiunea Apelurilor Telefonice folosind SIP & VoIP ======
 +
 +===== SIP (Session Initiation Protocol) =====
 +
 +SIP (Session Initiation Protocol) este un protocol de nivel aplicație, definit de [[https://​www.ietf.org/​rfc/​rfc3261.txt|RFC 3261]], folosit împreună cu alte protocoale pentru a gestiona sesiunile de comunicație multimedia la nivelul Internetului. Este frecvent folosit în cadrul tehnologiei VoIP, una dintre cele mai ieftine, portabile, flexibile și facile soluții pentru transmiterea de conțiunut audio și video prin intermediul rețelei de calculatoare. Singura cerință impusă pentru folosirea tehnologiei VoIP este existența unei legături la Internet.
 +
 +Prin intermediul SIP sunt gestionate **sesiuni** care reprezintă o legătură punct la punct, un canal de comunicație între două entități. Este încorporat în HTTP și SMTP, de la care a preluat arhitectura client-server,​ respectiv schemelor de codificare ale mesajelor, împărțite în antet și corp. SIP folosește SDP (Session Decription Protocol) pentru a califica o sesiune (unicast sau multicast) și RTP (Real Time Transport Protocol) pentru a transmite conținutul multimedia prin intermediul Internetului.
 +
 +În cadrul infrastructurii de comunicație,​ fiecare element este identificat prin intermediul unui URI (Uniform Resource Identifier),​ având un rol determinat:
 +  * **agent utilizator** (//eng.// user agent) reprezintă o entitate care comunică (telefon mobil, tabletă, calculator):​ aceasta poate porni sau opri o sesiune și de asemenea poate opera modificări asupra ei; poate fi de mai multe tipuri:
 +    * UAC (User Agent Client) - entitatea care trimite cererea și primește răspunsul;
 +    * UAS (User Agent Service) - entutatea care primește cererea și trimite răspunsul;
 +  * **agent intermediar** (//eng.// proxy server) reprezintă un element din cadrul rețelei de calculatoare care retransmite mesajul între agenți; acesta poate înțelege conținutul mesajului, pe baza căruia decide pe ce rută să îl ghideze; numărul de astfel de elemente între doi agenți utilizatori este de maximum 70; poate fi de mai multe tipuri:
 +    * cu stare (//eng.// stateful) - reține informații despre mesajele pe care le-a prelucrat și le poate folosi (în situația în care nu se primește nici un răspuns sau în situația în care mesajul ajunge încă o dată sub aceeași formă);
 +    * fără stare (//eng.// stateless) - nu reține informații despre mesajele pe care le-a prelucrat;
 +  * **serverul de înregistrare** (//eng.// registrar server) reține URI-uri despre entități pe care le stochează într-o bază de date și pe care le partajează cu alte servere de înregistrare din cadrul aceluiași domeniu; prin intermediul său, agenții utilizatori se autentifică în cadrul rețelei de calculatoare;​
 +  * **serverul de redirectare** (//eng.// redirect server) verifică baza de date cu locații, transmițând un răspuns către agentul utilizator;
 +  * **serverul de localizare** (//eng.// location server) oferă informații cu privire la plasarea posibilă a agentului utilizator către serverele intermediare sau serverele de redirectare (doar acestea îl pot accesa)
 +
 +Un **flux operațional** standard al unei sesiuni SIP implică următoarele operații:
 +  - tranzacția 1:
 +    - un agent utilizator (sursă) trimite o cerere de tip ''​INVITE''​ către un agent intermediar în scopul de a contacta un alt agent utilizator (destinație);​
 +    - agentul intermediar
 +      - trimite înapoi (imediat) un răspuns de tip ''​100 Trying''​ către agentul utilizator sursă (pentru ca acesta să nu mai transmită nimic);
 +      - caută agentul utilizator destinație folosind un server locație și îi trimite (mai departe) cererea de tip ''​INVITE'';​
 +    - agentul utilizator destinație transmite, prin intermediul agentului intermediar,​ un răspuns de tipul ''​180 Ringing'',​ către agentul utilizator sursă;
 +  - tranzacția 2: în momentul în care agentul utilizator destinație este contactat, acesta transmite, tot prin intermediul agentului intermediar,​ un răspuns de tipul ''​200 OK'',​ către agentul utilizator sursă și, din acest moment, **conexiunea este realizată**,​ transmițându-se pachete RTP în ambele sensuri;
 +  - tranzacțoa 3: orice participant poate transmite un mesaj de tipul ''​200 BYE''​ pentru a termina legătura, fiind necesar ca acesta să fie confirmat prin ''​200 OK''​ de către cealaltă parte.
 +
 +Se observă faptul că o sesiune de comunicare este împărțită în mai multe **tranzacții** care împreună alcătuiesc un **dialog**.
 +
 +**Mesajele** în protocolul SIP sunt de două tipuri:
 +  * **cereri** au forma ''<​METODĂ>​ <​URI>''​ unde metodele pot fi:
 +    * de bază
 +      * ''​INVITE''​ reprezintă o cerere pentru deschiderea unei sesiuni cu un agent utilizator, putând conține informații de tip multimedia în corpul său; aceasta este considerată că a fost îndeplinită cu succes dacă s-a primit un cod de răspuns de tipul ''​2xx''​ sau s-a transmis un ''​ACK'';​ un dialog stabilit între doi agenți utilizatori continuă până în momentul în care se transmite un mesaj de tipul ''​BYE'';​
 +      * ''​BYE''​ este metoda folosită pentru a închide o sesiune cu un agent utilizator, putând fi trimisă de oricare dintre entitățile din canalul de comunicație,​ fără a trece prin serverul de înregistrare;​
 +      * ''​REGISTER''​ indică o cerere de înregistrare a unui agent utilizator către un server de înregistrare;​ un astfel de mesaj este transmis mai departe până ajunge la o entitate care deține autoritatea de a realiza această operație; o înregistrare poate fi realizată de un agent utilizator în numele altui agent utilizator (//eng.// third party registration);​
 +      * ''​CANCEL''​ este operația folosită pentru a închide o sesiune care nu a fost încă deschisă, putând fi transmisă fie de către un agent utilizator fie de către un agent intermediar;​
 +      * ''​ACK''​ este folosit pentru a confirma o cerere de tip ''​INVITE'';​
 +      * ''​OPTIONS''​ este utilizat pentru a interoga un agent utilizator sau un server intermediar despre capabilitățile sale și pentru a determina disponibilitatea sa, rezultatul fiind o listă a funcționalităților entitpții respective;
 +    * extensii: ''​SUBSCRIBE'',​ ''​NOTIFY'',​ ''​REFER'',​ ''​INFO'',​ ''​UPDATE'',​ ''​PRACK'',​ ''​MESSAGE'';​
 +  * **răspunsuri** reprezintă un mesaj generat de un agent utilizator de tip server sau de un server SIP în replică la o cerere provenită de la un agent utilizator de tip client; acesta poate reprezenta inclusiv o confirmare formală pentru a preveni retransmisiile;​ există mai multe tipuri de coduri de răspuns:
 +
 +^ CLASA ^ TIP ^ DESCRIERE ^ ACȚIUNE ^
 +| 1xx | Provizoriu | Informație | Se precizează starea unui apel înainte ca un rezultat să fie disponibil. |
 +| 2xx | Definitiv | Succes | Cererea a fost procesată cu succes. Pentru cereri de tip ''​INVITE''​ se întoarce ''​ACK''​. Pentru alte tipuri cereri, se oprește retransmiterea acestora. |
 +| 3xx |  ::: | Redirectare | Se indică faptul că au fost furnizate mai multe locații posibile astfel încât ar trebui interogat un alt server pentru a se putea obține informația necesară. |
 +| 4xx |  ::: | Eroare la Client | Cererea nu a fost procesată cu succes datorită unei erori la client, fiind necesar ca aceasta să fie reformulată. |
 +| 5xx |  ::: | Eroare la Server | Cererea nu a fost procesată cu succes datorită unei erori la server, putând fi retransmisă către o altă entitate. |
 +| 6xx |  ::: | Eroare Globală | Cererea a eșuat și nu există nici o șansă de a fi procesată corect pe o altă entitate, nici măcar dacă este reformulată. |
 +
 +Exemple:
 +  * ''​100 Trying'',​ ''​180 Ringing'',​ ''​181 Call is Being Forwarded'',​ ''​182 Call Queue'',​ ''​183 Session Progress'';​
 +  * ''​200 OK'',​ ''​202 Accepted'';​
 +  * ''​300 Multiple Choices'',​ ''​301 Moved Permanently'',​ ''​302 Moved Temporarily'',​ ''​305 Use Proxy'',​ ''​380 Alternative Service'';​
 +  * ''​400 Bad Request'',​ ''​401 Unauthorized'',​ ''​403 Forbidden'',​ ''​404 Not Found'',​ ''​405 Method Not Allowed'',​ ''​406 Not Acceptable'',​ ''​407 Proxy Authentication Required'',​ ''​408 Request Timeout'',​ ''​422 Session Timer Interval Too Small'',​ ''​423 Interval Too Brief'',​ ''​480 Temporarily Unavailable'',​ ''​481 Dialog/​Transaction Does Not Exist'',​ ''​483 Too Many Hops'',​ ''​486 Busy Here'',​ ''​487 Request Terminated'';​
 +  * ''​500 Server Internal Error'',​ ''​501 Not Implemented'',​ ''​502 Bad Gateway'',​ ''​503 Service Unavailable'',​ ''​504 Gateway Timeout'',​ ''​505 Version Not Supported'',​ ''​513 Message Too Large'',​ ''​580 Preconditions Failure'';​
 +  * ''​600 Busy Everywhere'',​ ''​603 Decline'',​ ''​604 Does Not Exist Anywhere'',​ ''​606 Not Acceptable''​.
  
 ===== Configurare ===== ===== Configurare =====
Line 210: Line 267:
 {{ :​laboratoare:​laborator09:​csipsimple14.png?​nolink&​300 }} {{ :​laboratoare:​laborator09:​csipsimple14.png?​nolink&​300 }}
  
-===== Android NGN stack =====+===== Android NGN Stack =====
  
-Android are o stivă SIP [[http://​developer.android.com/​guide/​topics/​connectivity/​sip.html|nativă]], dar nu are încă toate funcționalitățile ​implementate ​(instant messenging, video). Totuși, pentru ​voceSIP este după Android 2.3 parte a sistemului, sub numele de "​internet calling" ​în Phone/​Settings. ​ +[[http://​developer.android.com/​guide/​topics/​connectivity/​sip.html|Stiva SIP]] face parte din SDK-ul Android începând cu versiunea 2.3 (GingerbreadAPI level 9), însă ​nu dispune ​încă ​de toate funcționalitățile (mesagerie instantaneeapeluri ​video). Totuși, ​poate fi utilizat ​pentru ​apeluri audiofuncționalitatea fiind disponibilă în //Phone// → //Settings// → //Internet Calling// (ulterior //SIP Accounts//).
  
-Pentru acest laborator, se va folosi ​NGN (New Generation Networking) SIP stackcu documantația pentru API de nivel înalt: https://​imsdroid.googlecode.com/​svn-history/​r381/​branches/​2.0/​android-ngn-stack-00.pdf+Se preferă însă utilizarea API-ului ​NGN (New Generation Networking), care implementează o stivă ​SIP completădispunând și de documentarea metodelor care pot fi utilizate: https://​imsdroid.googlecode.com/​svn-history/​r381/​branches/​2.0/​android-ngn-stack-00.pdf.
  
-Această stivă se utilizează în modul următor: se inițializează stiva //NgnEngine//, și un serviciu SIP +Inițial, este necesar să se obțină o referință către obiectul de tip ''​NgnEngine''​. Acest lucru poate fi realizat prin intermediul metodei statice ''​getInstance()''​ (așa cum era de așteptat, ''​NgnEngine''​ este singleton)De regulă, o astfel de operație este realizată pe metoda ''​onCreate()''​ a activității principale a aplicației Android.
-//​INgnSipService//​Se continuă cu operația de signin(SIP Registration), apoi se pot deschide sesiuni de audio/video //​NgnAVSession//,​ sau instant messenging //​NgnMessagingSession//​.+
  
-Interacțiunile sunt fie imperative+<code java> 
-  ​//​INgnSipService.register()//​ +ngnEngine = NgnEngine.getInstance();​ 
-  ​//​NgnAVSession.makeCall()// +if (ngnEngine == null) { 
-  ​* //​NgnMessagingSession.sendTextMessage()// +  Log.i(Constants.TAG,​ "​Failed to obtain the NGN engine!"​);​ 
-fie reactiveprin intermediul unor receivere ​care filtrează următoarele evenimente+
-  * //​NgnRegistrationEventArgs.ACTION_REGISTRATION_EVENT// ​primește ​răspunsurile ​de la signin (refuztimeoutsucces+</​code>​ 
-  * //​NgnInviteEventArgs.ACTION_INVITE_EVENT// ​primește ​evenimentele legate ​de apel (sună, apel stabilitapel terminat) ​ + 
-  * //​NgnMessagingEventArgs.ACTION_MESSAGING_EVENT// - tratează sosirea unui mesaj IM +Motorul NGN trebuie configurat, prin specificarea unor parametri, reținuți sub forma unor perechi de tipul (cheie, valoare). Pentru ca serviciul SIP să poată fi accesat, trebuie specificat identificatorul utilizatorului,​ adresa SIP (sub forma ''​sip:<​username>​@<​domain>''​),​ parola, adresa proxy-ului la care se realizează conexiunea și portul pe care se face acest lucru (frecvent, 5060), rețeaua din care face parte. Pot fi indicate și utilizarea rețelei 3G (implicit, dezactivată) precum și timpul de așteptare în cazul operației de înregistrare. 
 + 
 +<code java> 
 +public void configureStack() { 
 +  ​NgnEngine ngnEngine = NgnEngine.getInstance();​ 
 +  INgnConfigurationService ngnConfigurationService = ngnEngine.getConfigurationService();​ 
 +  ngnConfigurationService.putString(NgnConfigurationEntry.IDENTITY_IMPI,​ Constants.IDENTITY_IMPI);​ 
 +  ngnConfigurationService.putString(NgnConfigurationEntry.IDENTITY_IMPU,​ String.format("​sip:​%s@%s",​ Constants.USERNAME,​ Constants.DOMAIN));​ 
 +  ngnConfigurationService.putString(NgnConfigurationEntry.IDENTITY_PASSWORD,​ Constants.IDENTITY_PASSWORD);​ 
 +  ngnConfigurationService.putString(NgnConfigurationEntry.NETWORK_PCSCF_HOST,​ Constants.NETWORK_PCSCF_HOST);​ 
 +  ngnConfigurationService.putInt(NgnConfigurationEntry.NETWORK_PCSCF_PORT,​ Constants.NETWORK_PCSCF_PORT);​ 
 +  ngnConfigurationService.putString(NgnConfigurationEntry.NETWORK_REALM,​ Constants.NETWORK_REALM);​ 
 + 
 +  ngnConfigurationService.putBoolean(NgnConfigurationEntry.NETWORK_USE_3G,​ true); 
 +  ngnConfigurationService.putInt(NgnConfigurationEntry.NETWORK_REGISTRATION_TIMEOUT,​ Constants.NETWORK_REGISTRATION_TIMEOUT);​ 
 + 
 +  ngnConfigurationService.commit();​ 
 +
 +</code> 
 + 
 +Ulterior, motorul NGN trebuie să fie pornit. 
 + 
 +<code java> 
 +public boolean startNgnEngine() { 
 +  if (!ngnEngine.isStarted()) { 
 +    if (!ngnEngine.start()) { 
 +      Log.e(Constants.TAG,​ "​Failed to start the NGN engine!"​);​ 
 +      return false; 
 +    } 
 +  } 
 +  return true; 
 +
 +</code> 
 + 
 +Pe baza acestui obiect, se poate obține un serviciu SIP de tipul ''​INgnSipService''​ care pune la dispoziție metodele pentru obținerea de sesiuni pe baza operațiilor de înregistrare / deînregistrare. 
 + 
 +<code java> 
 +ngnSipService = ngnEngine.getSipService();​ 
 +</​code>​ 
 + 
 +Operația de înregistrare presupune transmiterea unui context (al aplicației Android) care este asociat serviciului SIP. 
 + 
 +<code java> 
 +public void registerSipService() { 
 +  if (!ngnSipService.isRegistered()) { 
 +    ngnSipService.register(this)
 +  } 
 +
 +</code> 
 + 
 +Pentru operația (simetrică) de deînregistrare,​ furnizarea unui astfel de argument nu mai este necesară. Utilizatorul este cel care ar trebui să dețină controlul asupra acestui tip de operații, prin intermediul unor elemente din cadrul interfeței grafice. 
 + 
 +<code java> 
 +public void unregisterSipService() { 
 +  if (ngnSipService.isRegistered()) { 
 +    ngnSipService.unRegister();​ 
 +  } 
 +
 +</code> 
 + 
 +Motorul NGN trebuie să fie oprit atunci când aplicația Android este terminată. De regulă, o astfel de operație este realizată pe metoda ''​onDestroy()''​ a activității principale. 
 + 
 +<code java> 
 +public boolean stopNgnEngine() { 
 +  ​if (ngnEngine.isStarted()) { 
 +    if (!ngnEngine.stop()) { 
 +      Log.e(Constants.TAG,​ "​Failed to stop the NGN engine!"​);​ 
 +      return false; 
 +    } 
 +  } 
 +  return true; 
 +
 +</code> 
 + 
 +<note tip>Este mai puțin frecvent ca operațiile de înregistrare ​deînregistrare să se realizeze pe metodele ''​onStart()''​ respectiv ''​onStop()''​ deoarece execuția acestora poate fi destul de îndelungată având un impact negativ asupra responsivității sistemului de operare.</​note>​ 
 + 
 +Ulterior, se pot deschide sesiuni audio-video (''​NgnAVSession''​) respectiv pentru mesagerie instantanee (''​NgnMessagingSession''​),​ acestea fiind obiecte partajate la nivelul întregii aplicații întrucât furnizează aproximativ toate metodele pentru gestiunea apelurilor telefonice sau pentru transmiterea de mesaje. 
 + 
 +<code java> 
 +NgnAVSession ngnAVSession = NgnAVSession.createOutgoingSession( 
 +  NgnEngine.getInstance().getSipService().getSipStack(),​ 
 +  ​NgnMediaType.AudioVideo 
 +); 
 +</code> 
 + 
 +<code java> 
 +NgnMessagingSession instantMessagingSession = NgnMessagingSession.createOutgoingSession( 
 +  NgnEngine.getInstance().getSipService().getSipStack(),​ 
 +  remotePartyUri 
 +); 
 +</code> 
 + 
 +În cazul **operațiilor de înregistrare / deînregistrare**,​ se poate defini un **ascultător pentru mesaje cu difuzare**, care gestionează acțiunile de tipul ''​NgnRegistrationEventArgs.ACTION_REGISTRATION_EVENT''​. 
 + 
 +Evenimentele ce pot fi tratate de un astfel de obiect sunt legate de
 +  * rezultatul operației de înregistrare:​ 
 +    * ''​REGISTRATION_NOK''​ 
 +    * ''​REGISTRATION_OK''​ 
 +    * ''​REGISTRATION_INPROGRESS''​ 
 +  * rezultatul operației de deînregistrare:​ 
 +    * ''​UNREGISTRATION_NOK''​ 
 +    * ''​UNREGISTRATION_OK''​ 
 +    * ''​UNREGISTRATION_INPROGRESS''​ 
 + 
 +Pentru gestiunea **apelurilor telefonice** se folosesc metodele ''​makeCall()'',​ respectiv ''​hangUpCall()'',​ puse la dispoziție de obiectul ''​INgnAVSession''​. 
 +  * metoda ''​makeCall()'' ​primește ​ca argument un șir de caractere formatatreprezentând un URI validacesta fiind furnizat prin intermediul metodei statice ''​NgnUriUtils.makeValidSipUri()'';​ de regulă, se respectă formatul protocol:​utilizator@domeniu,​ în cazul de față protocolul fiind sip; metoda furnizează un rezultat de tip adevărat / fals; 
 +  * metoda ''​hangUpCall()''​ nu primește ​nici un argument și furnizează un rezultat ​de tip adevărat / fals. 
 + 
 +În același scopse poate defini un ascultător pentru mesaje cu difuzarecare gestionează acțiunile de tipul ''​NgnInviteEventArgs.ACTION_INVITE_EVENT''​. Evenimentele ce pot fi tratate de un astfel de obiect sunt: 
 +  * ''​INCOMING''​ 
 +  * ''​INCALL''​ 
 +  * ''​TERMINATED'' ​''​TERMINATING''​ 
 +  * ''​NONE''​ 
 + 
 +Pentru gestiunea **mesajelor ce se doresc a fi transmise instantaneu** se folosește metoda ''​sendTextMessage()'',​ care primește ca argument șirul de caractere care trebuie comunicat. Aceasta furnizează un rezultat de tip adevărat ​fals după cum operația a reușit respectiv a eșuat. 
 + 
 +În același scop, se poate defini un ascultător pentru mesaje cu difuzare, care gestionează acțiunile de tipul ''​NgnMessagingEventArgs.ACTION_MESSAGING_EVENT''​. Evenimentele ce pot fi tratate de un astfel de obiect sunt: 
 +  * ''​INCOMING''​ 
 +  * ''​OUTGOING''​ 
 +  * ''​SUCCESS''​ 
 +  * ''​FAILURE''​ 
 + 
 +<note tip>În situația mesageriei instantanee,​ este necesar să se creeze câte o sesiune pentru fiecare ​mesaj gestionat, întrucât acesta reprezintă de fapt o legătură punct la punct între (cel puțin) două sau mai multe entități.</​note>​
  
 ===== Activitate de Laborator ===== ===== Activitate de Laborator =====
  
-Se dorește implementarea unei aplicații Android ​pe baza scheletului+Se dorește implementarea unei aplicații Android ​care folosește stiva Android NGN pentru a realiza apeluri de voce precum și comunicație prin mesagerie instantanee folosind SIP
-  * scheletul va conține ​MainActivity și ChatActivity + 
-  * în activitatea principală se implementează signin (registration) șapelul vocal +<​html>​ 
-  * dacă este timpse implementează instant messenging în activitatea secundară +<​center>​ 
-  * atenție, conturile ​de pe getonsip.com sunt limitate la numărul de signins pe oră :(altfel conturile sunt avantajoase deoarece au și webrtc  ​ +</​html>​ 
-  * soluție: [[https://​github.com/​dragos-niculescu/​ngnsip|Aplicație]] care implementează punctele 1-8Țintim în 2 ore pentru 1-6+ 
 +{{:​laboratoare:​laborator09:​activitatedelaborator01.png?​nolink&​300}} {{:​laboratoare:​laborator09:​activitatedelaborator02.png?​nolink&​300}} 
 + 
 +<​html>​ 
 +</​center>​ 
 +</​html>​ 
 + 
 +Proiectul ​conține ​două activități: 
 +  * ''​VoiceCallActivity''​folosit pentru operații de tip înregistrare / deînregistrareapeluri de voce și transmiterea de coduri DTMF; 
 +  * ''​InstantMessagingActivity'',​ utilizat pentru transferul de mesaje instantanee.
  
 **1.** În contul Github personal, să se creeze un depozit denumit '​Laborator09'​. Inițial, acesta trebuie să fie gol (nu trebuie să bifați nici adăugarea unui fișier ''​README.md'',​ nici a fișierului ''​.gitignore''​ sau a a fișierului ''​LICENSE''​). **1.** În contul Github personal, să se creeze un depozit denumit '​Laborator09'​. Inițial, acesta trebuie să fie gol (nu trebuie să bifați nici adăugarea unui fișier ''​README.md'',​ nici a fișierului ''​.gitignore''​ sau a a fișierului ''​LICENSE''​).
Line 241: Line 428:
 **2.** Să se cloneze în directorul de pe discul local conținutul depozitului la distanță de la [[https://​www.github.com/​eim2016/​Laborator09|]]. ​ **2.** Să se cloneze în directorul de pe discul local conținutul depozitului la distanță de la [[https://​www.github.com/​eim2016/​Laborator09|]]. ​
  
-În urma acestei operații, directorul Laborator09 va trebui să se conțină directoarele ​''​android-ngn-stack'', ​''​labtasks''​ și ''​solutions''​. ​+În urma acestei operații, directorul Laborator09 va trebui să se conțină directoarele ''​labtasks''​ și ''​solutions''​. ​
  
 <​code>​ <​code>​
Line 253: Line 440:
 </​code>​ </​code>​
  
-**4.** Să se importe în mediul integrat de dezvoltare Eclipse proiectul ''​android-ngn-stack''​. În urma construirii sale (//​Project//​ → //Clean// → //Clean all projects//)în directorul ​''​bin'' ​se obține biblioteca ''​android-ngn-stack.jar''​. Alternativ, aceasta poate fi [[http://​eim2016.andreirosucojocaru.ro/​exemple/​laboratoare/​laborator09/​android-ngn-stack.jar|descărcată]]+**4.** Să se importe în mediul integrat de dezvoltare Eclipse proiectul ''​android-ngn-stack'', ​care va fi utilizat ca bibliotecă pentru proiectul ​''​ngnsip''​.
  
-Să se importe în mediul integrat de dezvoltare ​preferat (Android Studio sau Eclipseproiectul ''​NgnSIP''​ din directorul ''​labtasks''​. Acesta trebuie să refere biblioteca ''​android-ngn-stack.jar''​, care va fi plasat într-un subdirector ''​libs''​ din structura proiectului.+Să se importe în mediul integrat de dezvoltare Eclipse proiectul ''​NgnSIP''​ din directorul ''​labtasks''​. Acesta trebuie să refere biblioteca ''​android-ngn-stack''​: //Project Properties//​ → //Android// → //Library// → //Add//.
  
-  * Android StudioTODO +{{ :laboratoare:laborator09:​eclipse_android_library.png?​nolink&​800 }}
-  * Eclipse//Project Properties//​ → //Java Build Path// → //​Libraries//​ → //Add JARs...// +
  
-**4.** În interfața ''​Constants.java'',​ să se actualizeaze informațiile specifice contului SIP.+<note warning>​Este necesar ca proiectul ''​android-ngn-stack''​ să fie referit ca bibliotecă și compilat ca atare, întrucât dacă se construiește o arhivă ​.jar pe baza sa, aceasta nu va include și bibliotecile partajate (din subdirectorul ''​libs'',​ având extensia ''​.so''​),​ astfel încât la încercarea de inițializare a stivei NGN vor fi generate excepții de tipul ''​java.lang.UnsatisfiedLinkError''​ datorate faptului că nu pot fi încărcate bibliotecile partajate folosite.</​note>​ 
 + 
 +În interfața ''​Constants.java'',​ să se actualizeaze informațiile specifice contului ​SIP. 
 + 
 +<​spoiler|Indicații de Rezolvare>​ 
 +Este necesar să se precizeze:​ 
 +  * numele de utilizator: atributul ''​USERNAME'';​ 
 +  * identificatorul utilizatorului:​ atributul ''​IDENTITY_IMPI'';​ 
 +  * parola: atributul ''​IDENTITY_PASSWORD''​. 
 + 
 +Aceste informații pot fi preluate de la furnizorul de servicii ​SIP.
  
 <file java Constants.java>​ <file java Constants.java>​
Line 267: Line 463:
   final public static String IDENTITY_IMPI = "​...";​   final public static String IDENTITY_IMPI = "​...";​
   final public static String IDENTITY_PASSWORD = "​...";​   final public static String IDENTITY_PASSWORD = "​...";​
-  ​final public static String DOMAIN = "​getonsip.com";​ +  ​// ...
-  final public static String NETWORK_PCSCF_HOST = "sip.onsip.com";​ +
-  final public static int NETWORK_PCSCF_PORT = 5060; // default value +
-  final public static String NETWORK_REALM = "​getonsip.com";+
 } }
 </​file>​ </​file>​
 +</​spoiler>​
  
-**5**. ​Să se implementeze ascultători pentru butoanele //​Register//​ și //​Unregister// ​din activitatea principală:+**5**. ​În activitatea ''​VoiceCallActivity'',​ să se implementeze ascultători pentru butoanele //​Register//​ și //​Unregister//:​
   * //​Register//​   * //​Register//​
     - va configura motorul NGN, ai cărui parametri sunt plasați sub forma unor valori asociate unor chei (metoda ''​configureStack()''​);​     - va configura motorul NGN, ai cărui parametri sunt plasați sub forma unor valori asociate unor chei (metoda ''​configureStack()''​);​
Line 330: Line 524:
 </​spoiler>​ </​spoiler>​
  
-**7.** ​Să se implementeze ​un câmp text editabil în care se va preciza adresa SIP destinație,​ precum și două butoane care pornesc / opresc apelul. ​+**7.** ​În aplicația Android, există un câmp text editabil în care se va preciza adresa SIP destinație,​ precum și două butoane care pornesc / opresc apelul. ​
  
 Să se creeaze o sesiune către adresa SIP destinație:​ Să se creeaze o sesiune către adresa SIP destinație:​
Line 342: Line 536:
  
 Pe baza acestei sesiuni, să se pornească apelul cu ''​makeCall()'',​ și să se oprească cu ''​hangUpCall()''​. Pe baza acestei sesiuni, să se pornească apelul cu ''​makeCall()'',​ și să se oprească cu ''​hangUpCall()''​.
 +
 +Să se implementeze metodele specifice, asociate claselor ascultător pentru operația de apăsare a butoanelor //Make Call//, respectiv //Hang up Call//.
  
 <​spoiler|Indicații de Rezolvare>​ <​spoiler|Indicații de Rezolvare>​
Line 386: Line 582:
 <note tip>​Sesiunea trebuie menținută ca membru al activității,​ deoarece este necesară și pentru alte operații.</​note> ​ <note tip>​Sesiunea trebuie menținută ca membru al activității,​ deoarece este necesară și pentru alte operații.</​note> ​
  
-**8.** ​ Să se activeze / dezactiveze ascultătorul pentru mesaje cu difuzare ''​CallStateReceiver'',​ folosind filtrul ''​NgnInviteEventArgs.ACTION_INVITE_EVENT''​. ​+**8.** ​ Să se activeze / dezactiveze ascultătorul pentru mesaje cu difuzare ''​CallStateBroadcastReceiver'',​ folosind filtrul ''​NgnInviteEventArgs.ACTION_INVITE_EVENT''​. ​
  
 Acesta prelucrează mesajele legate de operațiile legate de apelurile de voce, pe care le jurnalizează în Logcat, utilizatorul putând să le vizualizeze și în interfața grafică prin intermediul unor ferestre de tip ''​Toast''​ precum și într-un câmp text care conține starea curentă (//Incoming call//, //Call started//, //Call ended//, //Call state//). Acesta prelucrează mesajele legate de operațiile legate de apelurile de voce, pe care le jurnalizează în Logcat, utilizatorul putând să le vizualizeze și în interfața grafică prin intermediul unor ferestre de tip ''​Toast''​ precum și într-un câmp text care conține starea curentă (//Incoming call//, //Call started//, //Call ended//, //Call state//).
  
-**9.** Să se testează ​un apel de voce către o adresă SIP de test (''​thetestcall@getonsip.com''​). Să se analizeze conversația SIP la nivel pachet:+<​spoiler|Indicații de Rezolvare>​ 
 +Operațiile de activare / dezactivare vor fi realizate pe metodele ''​onCreate()''​ respectiv ''​onDestroy()''​. 
 + 
 +<code java> 
 +public void enableCallStateBroadcastReceiver() { 
 +  callStateBroadcastReceiver = new CallStateBroadcastReceiver(SIPAddressEditText,​ callStatusTextView);​ 
 +  callIntentFilter = new IntentFilter();​ 
 +  callIntentFilter.addAction(NgnInviteEventArgs.ACTION_INVITE_EVENT);​ 
 +  registerReceiver(callStateBroadcastReceiver,​ callIntentFilter);​  
 +
 +</​code>​ 
 + 
 +<code java> 
 +public void disableCallStateBroadcastReceiver() { 
 +  if (callStateBroadcastReceiver != null) { 
 +    unregisterReceiver(callStateBroadcastReceiver);​ 
 +    callStateBroadcastReceiver = null; 
 +  } 
 +
 +</​code>​ 
 +</​spoiler>​ 
 + 
 +**9.** Să se testeze ​un apel de voce către o adresă SIP de test (''​thetestcall@getonsip.com''​). 
 + 
 +Să se analizeze conversația SIP la nivel pachet:
  
 <​code>​ <​code>​
-student@eim2016:/​opt/​android-sdk-linux/​platform-tools$ ./adb -s 192.168.56.101:​5555+student@eim2016:/​opt/​android-sdk-linux/​platform-tools$ ./adb -s 192.168.56.101:​5555 ​shell
 </​code>​ </​code>​
  
Line 399: Line 619:
  
 <​code>​ <​code>​
-root@shell:~# ./tcpdump -s0 -ni eth1 -w /​sdcard/​DCIM/​sip.pcap '​udp'​+root@android:/# ./tcpdump -s0 -ni eth1 -w /​sdcard/​DCIM/​sip.pcap '​udp'​
 </​code>​ </​code>​
  
Line 405: Line 625:
 Utilitarul ''​tcpdump''​ se instalează în ''/​data/​bin'',​ apoi se conferă drepturi de execuție pentru binar: Utilitarul ''​tcpdump''​ se instalează în ''/​data/​bin'',​ apoi se conferă drepturi de execuție pentru binar:
 <​code>​ <​code>​
-root@shell:/data/bin# chmod 777 tcpdump+root@android:/data/bin# chmod 777 tcpdump
 </​code>​ </​code>​
 </​note>​ </​note>​
Line 417: Line 637:
 <​code>​ <​code>​
 student@eim2016:/​opt/​android-sdk-linux/​platform-tools$ ./adb -s 192.168.56.3:​5555 pull /​sdcard/​DCIM/​sip.pcap student@eim2016:/​opt/​android-sdk-linux/​platform-tools$ ./adb -s 192.168.56.3:​5555 pull /​sdcard/​DCIM/​sip.pcap
-student@eim2016:/​opt/​android-sdk-linux/​platform-tools$ wireshark ​/​sdcard/​DCIM/​sip.pcap+student@eim2016:/​opt/​android-sdk-linux/​platform-tools$ wireshark sip.pcap
 </​code>​ </​code>​
  
-  * Să se identifice operația ''​REGISTER''​. Ce port se folosește? Care este adresa serverului?​ +  * Să se identifice operația ''​REGISTER''​. Ce port se utilizează? Care este adresa serverului? 
-  * Să se găsească, în răspuns, adresele NAT prin care trece conversația,​ odată ce a fost acceptată cererea. + 
-  * Să se identifice ​invitația. Apar retransmisii?​+{{ :​laboratoare:​laborator09:​wireshark01.png?​nolink&​800 }} 
 + 
 +  * Să se găsească, în răspunsul de confirmare, adresele NAT prin care trece conversația,​ odată ce a fost acceptată cererea. 
 + 
 +{{ :​laboratoare:​laborator09:​wireshark02.png?​nolink&​800 }} 
 + 
 +  * Să se identifice ​operația ''​INVITE''​. Apar retransmisii?​ 
 + 
 +{{ :​laboratoare:​laborator09:​wireshark03.png?​nolink&​800 }} 
   * Ce fel de codificare este utilizată pentru semnalul audio?   * Ce fel de codificare este utilizată pentru semnalul audio?
 +
 +{{ :​laboratoare:​laborator09:​wireshark04.png?​nolink&​800 }}
 +
   * Ce parametri are fluxul de voce (protocol, dimensiune pachet, rata pachetelor)?​   * Ce parametri are fluxul de voce (protocol, dimensiune pachet, rata pachetelor)?​
-  ​* Ce adrese sunt folosite pentru traficul de voce și cum au fost negociate? ​+ 
 +{{ :​laboratoare:​laborator09:​wireshark05.png?​nolink }} 
 + 
 +  ​* Ce adrese sunt folosite pentru traficul de voce și cum au fost negociate? 
 + 
 +{{ :​laboratoare:​laborator09:​wireshark06.png?​nolink&​800 }} 
 + 
 +<note tip>​Pornirea monitorizării (pornirea utilitarului ''​tcpdump''​) trebuie realizată anterior operației de înregistrare. Similar, oprirea monitorizării trebuie realizată ulterior operației de deînregistrare. În acest fel, pot fi surprinse toate operațiile.</​note>​
  
 **10.** (opțional) Pentru a trimite coduri numerice DTMF (Dual Tone Multi Frequency) se creează un buton și un câmp text editabil asociat. Transmiterea unui astfel de caracter se realizează prin intermediul metodei ''​sendDTMF()''​ a obiectului sesiune ''​NgnAVSession''​ cu valorile întregi 0-9, sau 10 pentru * și 11 pentru #. Folosind o adresa de test (''​thetestcall@getonsip.com''​ sau ''​904@mouselike.org''​) să se testeze codurile și navigarea prin meniuri. **10.** (opțional) Pentru a trimite coduri numerice DTMF (Dual Tone Multi Frequency) se creează un buton și un câmp text editabil asociat. Transmiterea unui astfel de caracter se realizează prin intermediul metodei ''​sendDTMF()''​ a obiectului sesiune ''​NgnAVSession''​ cu valorile întregi 0-9, sau 10 pentru * și 11 pentru #. Folosind o adresa de test (''​thetestcall@getonsip.com''​ sau ''​904@mouselike.org''​) să se testeze codurile și navigarea prin meniuri.
 +
 +Să se implementeze metoda asociată clasei ascultător corespunzătoare operației de apăsare a butonului respectiv.
  
 <​spoiler|Indicații de Rezolvare>​ <​spoiler|Indicații de Rezolvare>​
Line 459: Line 700:
 </​spoiler>​ </​spoiler>​
  
-**11.** ​Să se creeaze o nouă activitate ​''​InstantMessagingActivity'' ​care poate fi lansată din activitatea principală,​ doar ulterior operației de înregistrare. Aceasta primește ca argument, în intenția cu care este lansată în execuție, adresa SIP cu care se va desfașura sesiunea de mesagerie instantanee. Funcționalitatea este împărțită între activitate și un ascultător pentru mesaje cu difuzare care trebuie să gestioneze evenimentele ''​NgnMessagingEventArgs.ACTION_MESSAGING_EVENT''​. ​+**11.** ​Activitatea ​''​InstantMessagingActivity''​ poate fi lansată din activitatea principală,​ doar ulterior operației de înregistrare. Aceasta primește ca argument, în intenția cu care este lansată în execuție, adresa SIP cu care se va desfașura sesiunea de mesagerie instantanee. Funcționalitatea este împărțită între activitate și ascultătorul pentru mesaje cu difuzare ​''​MessageBroadcastReceiver'' ​care trebuie să gestioneze evenimentele ​de tipul ''​NgnMessagingEventArgs.ACTION_MESSAGING_EVENT''​. ​
  
-În activitate, se creează o sesiune pentru fiecare mesaj, folosind ​''​NgnMessagingSession.createOutgoingSession(ngnSipService.getSipStack(),​ +<​spoiler|Indicații de Rezolvare>​ 
-remotePartyUri);​''​. ​Textul preluat din activitate este apoi transmis cu metoda ''​sendTextMessage()''​. ​+În activitate, se creează o sesiune pentru fiecare mesaj, folosind ​ 
 +<code java> 
 +NgnMessagingSession instantMessagingSession = NgnMessagingSession.createOutgoingSession( 
 +  ​ngnSipService.getSipStack(),​ 
 +  remotePartyUri 
 +); 
 +</​code>​ 
 + 
 +Textul preluat din activitate este apoi transmis cu metoda ''​sendTextMessage()''​. ​Nu uitați să eliberați resursele folosite de sesiune atunci când toate informațiile pe care aceasta le deține au fost preluate. 
 + 
 +<code java> 
 +if(!instantMessagingSession.sendTextMessage(messageEditText.getText().toString())) { 
 +  Log.e(Constants.TAG,​ "​Failed to send message"​);​ 
 +} else { 
 +  String conversation = conversationTextView.getText().toString();​ 
 +  conversationTextView.setText(conversation + "Me: " + messageEditText.getText().toString() + "​\n"​);​ 
 +  messageEditText.setText(""​);​ 
 +  Log.d(Constants.TAG,​ "​Succeeded to send message"​);​  
 +
 +NgnMessagingSession.releaseSession(instantMessagingSession);​ 
 +</​code>​
  
 În ascultătorul de mesaje cu difuzare, se tratează doar acțiunea ''​NgnMessagingEventArgs.ACTION_MESSAGING_EVENT'',​ tipul evenimentului ''​INCOMING'',​ pentru a extrage octeții mesajului folosind metoda ''​getPayload()''​. Aceștia se convertesc la șir de caractere și se afișează în fereastra care conține conversația. În ascultătorul de mesaje cu difuzare, se tratează doar acțiunea ''​NgnMessagingEventArgs.ACTION_MESSAGING_EVENT'',​ tipul evenimentului ''​INCOMING'',​ pentru a extrage octeții mesajului folosind metoda ''​getPayload()''​. Aceștia se convertesc la șir de caractere și se afișează în fereastra care conține conversația.
 +
 +<code java>
 +if(!NgnStringUtils.equals(arguments.getContentType(),​ NgnContentType.T140COMMAND,​ true)) {
 +  byte[] contentBytes = arguments.getPayload();​
 +  if(contentBytes != null && contentBytes.length > 0) {
 +    try {
 +      String content = new String(contentBytes,​ "​UTF-8"​);​
 +      String conversation = conversationTextView.getText().toString();​
 +      conversationTextView.setText(conversation + "​Others:​ " + content + "​\n"​);​
 +    } catch (UnsupportedEncodingException unsupportedEncodingException) {
 +      Log.i(Constants.TAG,​ unsupportedEncodingException.toString());​
 +      if (Constants.DEBUG) {
 + unsupportedEncodingException.printStackTrace();​
 +      }
 +    }
 +  }
 +}
 +</​code>​
 +</​spoiler>​
  
 **12.** ​ Să se încarce modificările realizate în cadrul depozitului '​Laborator09'​ de pe contul Github personal, folosind un mesaj sugestiv. <​code>​ **12.** ​ Să se încarce modificările realizate în cadrul depozitului '​Laborator09'​ de pe contul Github personal, folosind un mesaj sugestiv. <​code>​
laboratoare/laborator09.1462490682.txt.gz · Last modified: 2016/05/06 02:24 by Andrei Roșu-Cojocaru
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0