Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
laboratoare:laborator09 [2016/05/06 08:18]
Andrei Roșu-Cojocaru
laboratoare:laborator09 [2016/05/06 08:50]
Andrei Roșu-Cojocaru
Line 1: Line 1:
 ====== Laborator 09. Gestiunea Apelurilor Telefonice folosind SIP & VoIP ====== ====== Laborator 09. Gestiunea Apelurilor Telefonice folosind SIP & VoIP ======
 +
 +===== SIP (Session Initiation Protocol) =====
 +
 +SIP (Session Initiation Protocol) este un protocol de nivel aplicație, definit de [[https://​www.ietf.org/​rfc/​rfc3261.txt|RFC 3261]], folosit împreună cu alte protocoale pentru a gestiona sesiunile de comunicație multimedia la nivelul Internetului. Este frecvent folosit în cadrul tehnologiei VoIP, una dintre cele mai ieftine, portabile, flexibile și facile soluții pentru transmiterea de conțiunut audio și video prin intermediul rețelei de calculatoare. Singura cerință impusă pentru folosirea tehnologiei VoIP este existența unei legături la Internet.
 +
 +Prin intermediul SIP sunt gestionate **sesiuni** care reprezintă o legătură punct la punct, un canal de comunicație între două entități. Este încorporat în HTTP și SMTP, de la care a preluat arhitectura client-server,​ respectiv schemelor de codificare ale mesajelor, împărțite în antet și corp. SIP folosește SDP (Session Decription Protocol) pentru a califica o sesiune (unicast sau multicast) și RTP (Real Time Transport Protocol) pentru a transmite conținutul multimedia prin intermediul Internetului.
 +
 +În cadrul infrastructurii de comunicație,​ fiecare element este identificat prin intermediul unui URI (Uniform Resource Identifier),​ având un rol determinat:
 +  * **agent utilizator** (//eng.// user agent) reprezintă o entitate care comunică (telefon mobil, tabletă, calculator):​ aceasta poate porni sau opri o sesiune și de asemenea poate opera modificări asupra ei; poate fi de mai multe tipuri:
 +    * UAC (User Agent Client) - entitatea care trimite cererea și primește răspunsul;
 +    * UAS (User Agent Service) - entutatea care primește cererea și trimite răspunsul;
 +  * **agent intermediar** (//eng.// proxy server) reprezintă un element din cadrul rețelei de calculatoare care retransmite mesajul între agenți; acesta poate înțelege conținutul mesajului, pe baza căruia decide pe ce rută să îl ghideze; numărul de astfel de elemente între doi agenți utilizatori este de maximum 70; poate fi de mai multe tipuri:
 +    * cu stare (//eng.// stateful) - reține informații despre mesajele pe care le-a prelucrat și le poate folosi (în situația în care nu se primește nici un răspuns sau în situația în care mesajul ajunge încă o dată sub aceeași formă);
 +    * fără stare (//eng.// stateless) - nu reține informații despre mesajele pe care le-a prelucrat;
 +  * **serverul de înregistrare** (//eng.// registrar server) reține URI-uri despre entități pe care le stochează într-o bază de date și pe care le partajează cu alte servere de înregistrare din cadrul aceluiași domeniu; prin intermediul său, agenții utilizatori se autentifică în cadrul rețelei de calculatoare;​
 +  * **serverul de redirectare** (//eng.// redirect server) verifică baza de date cu locații, transmițând un răspuns către agentul utilizator;
 +  * **serverul de localizare** (//eng.// location server) oferă informații cu privire la plasarea posibilă a agentului utilizator către serverele intermediare sau serverele de redirectare (doar acestea îl pot accesa)
  
 ===== Configurare ===== ===== Configurare =====
laboratoare/laborator09.txt · Last modified: 2016/05/06 09:55 by Andrei Roșu-Cojocaru
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0