Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
laboratoare:laborator08 [2016/04/25 18:07]
Andrei Roșu-Cojocaru created
laboratoare:laborator08 [2016/04/26 00:26] (current)
Andrei Roșu-Cojocaru
Line 919: Line 919:
   * verde - serviciul este pornit.   * verde - serviciul este pornit.
  
-{{ :​laboratoare:​laborator09:​chatservice01.png?​nolink&​400 }}+{{ :​laboratoare:​laborator08:​chatservice01.png?​nolink&​400 }}
  
 În cazul în care descoperirea serviciilor este pornită, vor fi întreținute două liste: În cazul în care descoperirea serviciilor este pornită, vor fi întreținute două liste:
Line 925: Line 925:
   * lista conținând conversațiile cu alte dispozitive mobile care au accesat serviciul înregistrat.   * lista conținând conversațiile cu alte dispozitive mobile care au accesat serviciul înregistrat.
  
-{{ :​laboratoare:​laborator09:​chatservice02.png?​nolink&​400 }}+{{ :​laboratoare:​laborator08:​chatservice02.png?​nolink&​400 }}
  
 În situația în care descoperirea serviciilor este oprită, lista cu serviciile descoperite va fi vidă. În situația în care descoperirea serviciilor este oprită, lista cu serviciile descoperite va fi vidă.
  
-{{ :​laboratoare:​laborator09:​chatservice03.png?​nolink&​400 }}+{{ :​laboratoare:​laborator08:​chatservice03.png?​nolink&​400 }}
  
 Comunicația se va realiza în cadrul unei ferestre dedicate, în care pot fi vizualizate diferit mesajele trimise și mesajele primite. Din cadrul acestei interfețe grafice se poate reveni în orice moment la panoul de control. Comunicația se va realiza în cadrul unei ferestre dedicate, în care pot fi vizualizate diferit mesajele trimise și mesajele primite. Din cadrul acestei interfețe grafice se poate reveni în orice moment la panoul de control.
  
-{{ :​laboratoare:​laborator09:​chatservice04.png?​nolink&​400 }}+{{ :​laboratoare:​laborator08:​chatservice04.png?​nolink&​400 }}
  
 **1.** În contul Github personal, să se creeze un depozit denumit '​Laborator08'​. Inițial, acesta trebuie să fie gol (nu trebuie să bifați nici adăugarea unui fișier ''​README.md'',​ nici a fișierului ''​.gitignore''​ sau a a fișierului ''​LICENSE''​). **1.** În contul Github personal, să se creeze un depozit denumit '​Laborator08'​. Inițial, acesta trebuie să fie gol (nu trebuie să bifați nici adăugarea unui fișier ''​README.md'',​ nici a fișierului ''​.gitignore''​ sau a a fișierului ''​LICENSE''​).
Line 958: Line 958:
 În cazul Genymotion, se pot crea două imagini pentru două dispozitive mobile (virtuale) de același tip, care vor putea fi rulate separat, fiecare dintre acestea primind adrese Internet diferite din intervalul ''​192.168.56.101''​ → ''​192.168.56.254''​. În cazul Genymotion, se pot crea două imagini pentru două dispozitive mobile (virtuale) de același tip, care vor putea fi rulate separat, fiecare dintre acestea primind adrese Internet diferite din intervalul ''​192.168.56.101''​ → ''​192.168.56.254''​.
  
-{{ :​laboratoare:​laborator09:​genymotion01.png?​nolink&​600 }}+{{ :​laboratoare:​laborator08:​genymotion01.png?​nolink&​600 }}
  
 În VirtualBox (> versiunea 4.3.26), se verifică faptul că dispozitivele virtuale comunică între ele prin intermediul unei interfețe de rețea, configurată să folosească NAT (Network Address Translation). ​ În VirtualBox (> versiunea 4.3.26), se verifică faptul că dispozitivele virtuale comunică între ele prin intermediul unei interfețe de rețea, configurată să folosească NAT (Network Address Translation). ​
Line 966: Line 966:
   * se va crea o rețea NAT în cadrul VirtualBox (//File// → //​Preferences//​ sau Ctrl + G)   * se va crea o rețea NAT în cadrul VirtualBox (//File// → //​Preferences//​ sau Ctrl + G)
  
-{{ :​laboratoare:​laborator09:​virtualbox01.png?​nolink&​400 }}+{{ :​laboratoare:​laborator08:​virtualbox01.png?​nolink&​400 }}
  
-{{ :​laboratoare:​laborator09:​virtualbox02.png?​nolink&​400 }}+{{ :​laboratoare:​laborator08:​virtualbox02.png?​nolink&​400 }}
  
   * în configurația aferentă fiecărui dispozitiv virtual (//​Machine//​ → //​Settings//​ sau Ctrl + S), se va selecta //NAT Network// folosind rețeaua astfel definită pentru interfața //Adapter 2//   * în configurația aferentă fiecărui dispozitiv virtual (//​Machine//​ → //​Settings//​ sau Ctrl + S), se va selecta //NAT Network// folosind rețeaua astfel definită pentru interfața //Adapter 2//
  
-{{ :​laboratoare:​laborator09:​virtualbox03.png?​nolink&​400 }}+{{ :​laboratoare:​laborator08:​virtualbox03.png?​nolink&​400 }}
 </​note>​ </​note>​
  
Line 979: Line 979:
 Se verifică faptul că fiecare aplicație Android rulează pe un dispozitiv diferit: Se verifică faptul că fiecare aplicație Android rulează pe un dispozitiv diferit:
  
-{{ :​laboratoare:​laborator09:​genymotion02.png?​nolink&​600 }}+{{ :​laboratoare:​laborator08:​genymotion02.png?​nolink&​600 }}
  
 În Logcat, se pot utiliza filtre diferite pentru fiecare dintre dintre instanțele aplicației Android, astfel încât să se faciliteze procesul de depanare. În Logcat, se pot utiliza filtre diferite pentru fiecare dintre dintre instanțele aplicației Android, astfel încât să se faciliteze procesul de depanare.
laboratoare/laborator08.txt · Last modified: 2016/04/26 00:26 by Andrei Roșu-Cojocaru
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0