Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
laboratoare:laborator07 [2016/04/15 05:06]
Andrei Roșu-Cojocaru [Activitate de Laborator]
laboratoare:laborator07 [2016/04/15 05:51]
Andrei Roșu-Cojocaru [Activitate de Laborator]
Line 1092: Line 1092:
 Se cere să se implementeze o aplicație Android care să realizeze o căutare folosind motorul [[http://​www.google.com|Google]],​ rezultatul fiind expus printr-un control grafic de tip [[http://​developer.android.com/​reference/​android/​webkit/​WebView.html|WebView]]. Se cere să se implementeze o aplicație Android care să realizeze o căutare folosind motorul [[http://​www.google.com|Google]],​ rezultatul fiind expus printr-un control grafic de tip [[http://​developer.android.com/​reference/​android/​webkit/​WebView.html|WebView]].
  
-{{ :​laboratoare:​laborator07:​googlesearcher.png?​nolink&​400 }}+{{ :​laboratoare:​laborator07:​07googlesearcher.png?​nolink&​400 }}
  
 În situația în care șirul de caractere după care se realizează căutarea conține mai multe cuvinte (având drept delimitator caracterul spațiu), acestea vor fi legate prin intermediul caracterului ''​+''​. În situația în care șirul de caractere după care se realizează căutarea conține mai multe cuvinte (având drept delimitator caracterul spațiu), acestea vor fi legate prin intermediul caracterului ''​+''​.
laboratoare/laborator07.txt · Last modified: 2016/04/15 06:34 by Andrei Roșu-Cojocaru
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0