Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
laboratoare:laborator05 [2016/03/25 07:12]
Andrei Roșu-Cojocaru
laboratoare:laborator05 [2016/03/26 22:17] (current)
Andrei Roșu-Cojocaru
Line 232: Line 232:
 Un obiect de acest tip este lansat în execuție prin pornirea unui serviciu și transmiterea unui obiect de tip ''​Intent''​ care conține toți parametrii necesari pentru realizarea sarcinii respective. Toate operațiile solicitate sunt înregistrate într-o coadă de așteptare și executate succesiv, prin invocarea automată a metodei [[http://​developer.android.com/​reference/​android/​app/​IntentService.html#​onHandleIntent(android.content.Intent)|onHandleIntent()]]. După ce procesarea a fost finalizată,​ procesul se oprește singur (nu este necesar să se apeleze metodele ''​stopSelf()''​ sau ''​stopService()''​ explicit). Un obiect de acest tip este lansat în execuție prin pornirea unui serviciu și transmiterea unui obiect de tip ''​Intent''​ care conține toți parametrii necesari pentru realizarea sarcinii respective. Toate operațiile solicitate sunt înregistrate într-o coadă de așteptare și executate succesiv, prin invocarea automată a metodei [[http://​developer.android.com/​reference/​android/​app/​IntentService.html#​onHandleIntent(android.content.Intent)|onHandleIntent()]]. După ce procesarea a fost finalizată,​ procesul se oprește singur (nu este necesar să se apeleze metodele ''​stopSelf()''​ sau ''​stopService()''​ explicit).
  
-<note tip>​Clasa '​IntentService''​ oferă o implementare implicită a metodelor ''​onStartCommand()''​ care plasează intenția către coada de așteptare și invocă metoda ''​onHandleIntent()''​ precum și a metodei ''​onBind()''​ care întoarce valoarea ''​null''​.</​note>​+<note tip>​Clasa ​''​IntentService''​ oferă o implementare implicită a metodelor ''​onStartCommand()''​ care plasează intenția către coada de așteptare și invocă metoda ''​onHandleIntent()''​ precum și a metodei ''​onBind()''​ care întoarce valoarea ''​null''​.</​note>​
  
 Prin urmare, o implementare presupune definirea unei clase derivată din ''​IntentService''​ care suprascrie metoda ''​onHandleIntent()'',​ ce primește ca parametru intenția conținând parametrii ce se doresc a fi procesați, execuția sa fiind realizată (în mod transparent) pe un fir de execuție ce rulează în fundal. De asemenea, trebuie furnizat și un constructor implicit. Prin urmare, o implementare presupune definirea unei clase derivată din ''​IntentService''​ care suprascrie metoda ''​onHandleIntent()'',​ ce primește ca parametru intenția conținând parametrii ce se doresc a fi procesați, execuția sa fiind realizată (în mod transparent) pe un fir de execuție ce rulează în fundal. De asemenea, trebuie furnizat și un constructor implicit.
laboratoare/laborator05.txt · Last modified: 2016/03/26 22:17 by Andrei Roșu-Cojocaru
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0