Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
laboratoare:laborator04 [2016/02/09 11:31]
127.0.0.1 external edit
laboratoare:laborator04 [2016/03/19 12:36] (current)
Andrei Roșu-Cojocaru
Line 75: Line 75:
 <code xml> <code xml>
 <​activity <​activity
-  android:​name="​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.MainActivity"​+  android:​name="​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.MainActivity"​
   android:​label="​@string/​app_name"​ >   android:​label="​@string/​app_name"​ >
   <​intent-filter>​   <​intent-filter>​
-    <action android:​name="​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.intent.action.MainActivity"​ />+    <action android:​name="​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.intent.action.MainActivity"​ />
     <​category android:​name="​android.intent.category.LAUNCHER"​ />     <​category android:​name="​android.intent.category.LAUNCHER"​ />
   </​intent-filter>​   </​intent-filter>​
Line 99: Line 99:
 </​code>​ </​code>​
   * dacă se dorește rularea unei activități existente în cadrul altei aplicații, aceasta va trebui referită prin numele său complet, inclusiv denumirea pachetului care o identifică ​ <code java>   * dacă se dorește rularea unei activități existente în cadrul altei aplicații, aceasta va trebui referită prin numele său complet, inclusiv denumirea pachetului care o identifică ​ <code java>
-startActivity(new Intent("​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.AnotherActivity"​));​+startActivity(new Intent("​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.AnotherActivity"​));​
 </​code>​ </​code>​
  
Line 117: Line 117:
   * vizualizarea conținutului specificat în secțiunea ''​data''​ asociată intenției, sub forma unui URI, de către aplicații Android diferite, în funcție de schema (protocolul) utilizat (''​http''​ - navigator, ''​tel''​ - aplicația pentru formarea unui număr de telefon, ''​geo''​ - Google Maps, ''​content''​ - aplicația pentru gestiunea contactelor din agenda telefonică):​ <code java>   * vizualizarea conținutului specificat în secțiunea ''​data''​ asociată intenției, sub forma unui URI, de către aplicații Android diferite, în funcție de schema (protocolul) utilizat (''​http''​ - navigator, ''​tel''​ - aplicația pentru formarea unui număr de telefon, ''​geo''​ - Google Maps, ''​content''​ - aplicația pentru gestiunea contactelor din agenda telefonică):​ <code java>
 Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW);​ Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW);​
-intent.setData(Uri.parse("​http://​ocw.cs.pub.ro/​pdsd"));+intent.setData(Uri.parse("​http://​ocw.cs.pub.ro/​eim"));
 </​code>​ </​code>​
   * căutarea unor informații pe Internet folosind un motor de căutare, termenul căutat fiind indicat în secțiunea ''​extra''​ asociată intenției, fiind identificată prin cheia ''​SearchManager.QUERY'':​ <code java>   * căutarea unor informații pe Internet folosind un motor de căutare, termenul căutat fiind indicat în secțiunea ''​extra''​ asociată intenției, fiind identificată prin cheia ''​SearchManager.QUERY'':​ <code java>
Line 252: Line 252:
 <code xml> <code xml>
 <​activity <​activity
-  android:​name="​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.AnotherActivity"​+  android:​name="​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.AnotherActivity"​
   android:​label="​@string/​app_name"​ >   android:​label="​@string/​app_name"​ >
   <​intent-filter>​   <​intent-filter>​
-    <action android:​name="​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.intent.action.AnotherActivity"​ />+    <action android:​name="​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.intent.action.AnotherActivity"​ />
     <​category android:​name="​android.intent.category.DEFAULT"​ />     <​category android:​name="​android.intent.category.DEFAULT"​ />
     <data     <data
Line 292: Line 292:
   super.onCreate(state);​   super.onCreate(state);​
   setContentView(R.layout.activity_main);​   setContentView(R.layout.activity_main);​
-  Intent intent = new Intent("​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.AnotherActivity"​);​ +  Intent intent = new Intent("​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.AnotherActivity"​);​ 
-  intent.putExtra("​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.someKey",​ someValue);+  intent.putExtra("​ro.pub.cs.systems.pdsd.eim.someKey",​ someValue);
   startActivityForResult(intent,​ ANOTHER_ACTIVITY_REQUEST_CODE);​   startActivityForResult(intent,​ ANOTHER_ACTIVITY_REQUEST_CODE);​
   // start another activities with their own request codes   // start another activities with their own request codes
Line 327: Line 327:
   // intent to parent   // intent to parent
   Intent intentToParent = new Intent();   Intent intentToParent = new Intent();
-  intent.putExtra("​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.anotherKey",​ anotherValue);​+  intent.putExtra("​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.anotherKey",​ anotherValue);​
   setResult(RESULT_OK,​ intentToParent);​   setResult(RESULT_OK,​ intentToParent);​
   finish();   finish();
Line 375: Line 375:
  
 <code java> <code java>
-final public static String SOME_ACTION = "​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.SomeAction.SOME_ACTION";​+final public static String SOME_ACTION = "​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.SomeAction.SOME_ACTION";​
  
 Intent intent = new Intent(SOME_ACTION);​ Intent intent = new Intent(SOME_ACTION);​
-intent.putExtra("​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.someKey",​ someValue);+intent.putExtra("​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.someKey",​ someValue);
 sendBroadcast(intent);​ sendBroadcast(intent);​
 </​code>​ </​code>​
Line 393: Line 393:
       android:​name="​.SomeEventBroadcastReceiver">​       android:​name="​.SomeEventBroadcastReceiver">​
       <​intent-filter>​       <​intent-filter>​
-        <action android:​name="​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.SomeAction.SOME_ACTION"​ />+        <action android:​name="​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.SomeAction.SOME_ACTION"​ />
       </​intent-filter> ​       </​intent-filter> ​
     </​receiver>​     </​receiver>​
Line 450: Line 450:
  
 <code java> <code java>
-final public static String SOME_ORDERED_ACTION = "​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.SomeOrderedAction.SOME_ORDERED_ACTION";​+final public static String SOME_ORDERED_ACTION = "​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.SomeOrderedAction.SOME_ORDERED_ACTION";​
  
 Intent intent = new Intent(SOME_ORDERED_ACTION);​ Intent intent = new Intent(SOME_ORDERED_ACTION);​
-intent.putExtra("​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.someKey",​ someValue);​ +intent.putExtra("​ro.pub.cs.systems.pdsd.eim.someKey",​ someValue);​ 
-sendOrderedBroadcast(intent,​ "​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.SOME_PERMISSION"​);​+sendOrderedBroadcast(intent,​ "​ro.pub.cs.systems.pdsd.eim.SOME_PERMISSION"​);​
 </​code>​ </​code>​
  
Line 462: Line 462:
     <​receiver     <​receiver
       android:​name="​.SomeEventOrderedBroadcastReceiver"​       android:​name="​.SomeEventOrderedBroadcastReceiver"​
-      android:​permission="​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.SOME_PERMISSION">​+      android:​permission="​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.SOME_PERMISSION">​
       <​intent-filter       <​intent-filter
         android:​permission="​100">​         android:​permission="​100">​
-        <action android:​name="​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.SomeOrderedAction.SOME_ORDERED_ACTION"​ />+        <action android:​name="​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.SomeOrderedAction.SOME_ORDERED_ACTION"​ />
       </​intent-filter> ​       </​intent-filter> ​
     </​receiver>​     </​receiver>​
Line 479: Line 479:
  
 <code java> <code java>
-final public static String SOME_STICKY_ACTION = "​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.SomeStickyAction.SOME_STICKY_ACTION";​+final public static String SOME_STICKY_ACTION = "​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.SomeStickyAction.SOME_STICKY_ACTION";​
  
 Intent intent = new Intent(SOME_STICKY_ACTION);​ Intent intent = new Intent(SOME_STICKY_ACTION);​
-intent.putExtra("​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.someKey",​ someValue);+intent.putExtra("​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.someKey",​ someValue);
 sendStickyBroadcast(intent);​ sendStickyBroadcast(intent);​
 </​code>​ </​code>​
Line 557: Line 557:
  
 <file java SomeFragment.java>​ <file java SomeFragment.java>​
-package ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04;+package ro.pub.cs.systems.eim.lab04;
  
 import android.app.Fragment;​ import android.app.Fragment;​
Line 651: Line 651:
  
 <file java SomeFragment.java>​ <file java SomeFragment.java>​
-package ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04;+package ro.pub.cs.systems.eim.lab04;
  
 import android.app.Activity;​ import android.app.Activity;​
Line 758: Line 758:
   tools:​context="​.MainActivity"​ >   tools:​context="​.MainActivity"​ >
   <​fragment   <​fragment
-    android:​name="​ro.pub.cs.systems.pdsd.labo04.Fragment1"​+    android:​name="​ro.pub.cs.systems.eim.labo04.Fragment1"​
     android:​id="​@+id/​fragment1"​     android:​id="​@+id/​fragment1"​
     android:​layout_weight="​1"​     android:​layout_weight="​1"​
Line 764: Line 764:
     android:​layout_height="​wrap_content"​ />     android:​layout_height="​wrap_content"​ />
   <​fragment   <​fragment
-    android:​name="​ro.pub.cs.systems.pdsd.labo04.Fragment2"​+    android:​name="​ro.pub.cs.systems.eim.labo04.Fragment2"​
     android:​id="​@+id/​fragment2"​     android:​id="​@+id/​fragment2"​
     android:​layout_weight="​1"​     android:​layout_weight="​1"​
Line 939: Line 939:
 } }
 </​code>​ </​code>​
- 
-===== Servicii ===== 
- 
-În Android, clasa ''​Service''​ este utilizată pentru componente a căror funcționalitate implică procesări complexe, de lungă durată, necesitând anumite resurse, fără a fi necesar să pună la dispoziție o interfață grafică sau un mecanism de interacțiune cu utilizatorul. Prin intermediul unui serviciu, se asigură faptul că aplicația Android continuă să se găsească în execuție, chiar și atunci când interfața grafică a acesteia nu este vizibilă. 
- 
-<note tip>​Întrucât prioritatea unui serviciu este mai mare decât a unei activități inactive, este mai puțin probabil ca acestea să fie distruse atunci când trebuie eliberate resursele sistemului de operare. De altfel, un serviciu poate fi configurat să fie repornit imediat ce este posibil sau chiar pentru a i se asocia o prioritate echivalentă cu a unei activități active (dacă distrugerea serviciului are un impact la nivelul interfeței grafice).</​note>​ 
- 
-Astfel, un serviciu nu trece prin evenimentele ce fac parte din ciclul de viață al unei activități. Totuși, un serviciu poate fi controlat (pornit, oprit) din contextul altor componente ale unei aplicații Android (activități,​ ascultători de intenții cu difuzare, alte servicii). 
- 
-Un serviciu este de regulă rulat pe firul de execuție principal al aplicației Android. De aceea, în cazul în care operațiile pe care le realizează influențează experiența utilizatorului,​ acestea trebuie transferate pe alte fire de execuție din fundal (folosind clasele ''​Thread''​ și ''​AsyncTask''​). 
- 
-==== Gestiunea unui Serviciu ==== 
- 
-Un serviciu este o clasă derivată din ''​android.app.Service'',​ implementând metodele: 
-  * ''​onCreate()''​ - realizând operațiile asociate construirii serviciului respectiv; 
-  * ''​onBind()''​ - asigurând asocierea serviciului la o altă componentă a aplicației Android; metoda primește un parametru de tip ''​Intent'',​ reprezentând intenția prin intermediul căruia a fost lansat în execuție. 
- 
-<file java SomeService.java>​ 
-import android.app.Service;​ 
-import android.content.Intent;​ 
-import android.os.IBinder;​ 
- 
-public class SomeService extends Service { 
-  @Override 
-  public void onCreate() { 
-    super.onCreate();​ 
-    // ... 
-  } 
- 
-  @Override 
-  public IBinder onBind(Intent intent) { 
-    // ... 
-    return null; 
-  } 
-} 
-</​file>​ 
- 
-Orice serviciu trebuie să fie înregistrat în cadrul fișierului ''​AndroidManifest.xml'',​ prin intermediul etichetei ''<​service>''​ în cadrul elementului ''<​application>''​. Eventual, se poate indica o permisiune necesară pentru pornirea și oprirea serviciului,​ astfel încât aceste operații să poată fi realizate numai de anumite aplicații Android. 
- 
-<file xml AndroidManifest.xml>​ 
-<​manifest ...> 
-  <​application ...> 
-    <service 
-      android:​name="​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.SomeService"​ 
-      android:​enabled="​true"​ 
-      android:​permission="​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.SOME_SERVICE_PERMISSION"​ /> 
-  </​application>​ 
-</​manifest>​ 
-</​file>​ 
- 
-În momentul în care este pornit (printr-un apel al metodei ''​startService()''​ din cadrul altei componente),​ un serviciu apelează în mod automat metoda ''​onStartCommand()''​. În cadrul acestei metode trebuie realizată procesarea pe care o presupune serviciul respectiv. Având în vedere faptul că această metodă poate fi apelată de mai multe ori pe parcursul ciclului de viață al unui serviciu, tot aici trebuie implementa și comportamentul în cazul în care acesta este repornit. Metoda primește ca parametrii: 
-  * intenția care a invocat serviciul; 
-  * anumite valori prin care poate fi semnalat modul în care a fost pornit: 
-    * ''​START_FLAG_REDELIVERY''​ - serviciul a fost repornit ca urmare a distrugerii sale de către sistemul de operare înainte de se fi terminat corespunzător;​ 
-    * ''​START_FLAG_RETRY''​ - serviciul a fost repornit după o execuție anormală; 
-  * un identificator unic prin care se poate face distincția între apeluri diferite ale aceluiași serviciu. 
- 
-<code java> 
-@Override 
-public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) { 
-  processInBackground(intent,​ startId); 
-  return Service.START_STICKY;​ 
-} 
-</​code>​ 
- 
-Comportamentul serviciului în situația în care este repornit poate fi controlată prin intermediul valorii întregi care este furnizată ca rezultat al metodei ''​onStartCommand()'':​ 
-  * ''​Service.START_STICKY''​ - mecanism standard, folosit de serviciile care își gestionează propriile stări și care sunt pornite și oprite în funcție de necesități (prin intermediul metodelor ''​startService()''​ și ''​stopService()''​);​ prin aceasta, se indică faptul că metoda ''​onStartCommand()''​ va fi invocată de fiecare dată când serviciul este (re)pornit după ce a fost distrus de sistemul de operare Android (situație în care parametrul de tip ''​Intent''​ va avea valoarea ''​null''​);​ 
-  * ''​Service.START_NOT_STICKY''​ - mecanism utilizat de serviciile utilizate pentru a procesa anumite comenzi, care se opresc singure (printr-un apel al metodei ''​stopSelf()''​) atunci când operațiile pe care trebuiau să le realizeze s-au terminat; serviciul este (re)pornit după ce a fost distrus de sistemul de operare Android numai în situația în care între timp au mai fost realizate apeluri ale metodei ''​startService()'';​ un astfel de comportament este adecvat pentru procese care sunt realizate periodic; 
-  * ''​Service.START_REDELIVER_INTENT''​ - mecanism utilizat atunci când se dorește să se asigure faptul că procesările asociate serviciului au fost terminate; în situația în care serviciul a fost distrus de sistemul de operare Android, este (re)pornit numai în situația în care între timp au fost realizate apeluri ale metodei ''​startService()''​ sau procesul a fost oprit ca acesta să invoce metoda ''​stopSelf()''​ - metoda ''​onStartCommand()''​ va fi apelată folosind ca parametru intenția originală, a cărei procesări nu a fost terminată corespunzător. 
- 
-În toate aceste cazuri, oprirea serviciului trebuie realizată explicit, prin apelul metodelor: 
-  * ''​stopService()''​ din contextul componentei care l-a pornit; 
-  * ''​stopSelf()''​ din contextul serviciului. 
- 
-=== Pornirea unui Serviciu === 
- 
-Un serviciu este pornit printr-un apel al metodei ''​startService()''​. Aceasta primește ca parametru un obiect de tip ''​Intent''​ care poate fi creat: 
-  * explicit, pe baza denumirii clasei care implementează serviciul respectiv; <code java> 
-Intent intent = new Intent(this,​ SomeService.class);​ 
-startService(intent);​ 
-</​code>​ 
-  * implicit, indicând o acțiune înregistrată ca fiind tratată de serviciul respectiv. <code java> 
-Intent intent = new Intent(SomeService.SOME_SERVICE);​ 
-startService(intent);​ 
-</​code>​ 
- 
-Transmiterea de informații suplimentare către serviciu poate fi realizată prin intermediul metodelor ''​putExtras(Bundle)'',​ ''​putExtra(String,​ Parcelable)''​ sau ''​put<​type>​Extra(String,​ <​type>​)''​. 
- 
-=== Oprirea unui Serviciu === 
- 
-Un serviciu poate fi oprit: 
-  * de componenta care l-a pornit, printr-un apel al metodei ''​stopService()'',​ ce primește ca parametru un obiect de tip ''​Intent''​ care poate fi creat explicit sau implicit; 
- 
-<note important>​Întrucât apelurile metodei ''​startService()''​ nu sunt imbricate, invocarea metodei ''​stopService()''​ oprește numai serviciul corespunzător (dacă se află în execuție).</​note>​ 
- 
-  * chiar de el însuși, în momentul în care procesările pe care trebuie să le realizeze s-au terminat, printr-un apel al metodei ''​stopSelf()'',​ eliberând resursele pe care sistemul de operare le-ar fi folosit pentru a-l menține în execuție; metoda poate fi apelată: 
-    * fără parametri, pentru a forța oprirea imediată; 
-    * transmițând un parametru de tip întreg, reprezentând identificatorul instanței care rulează, pentru a se asigura faptul că procesarea a fost realizată pentru fiecare apel care a fost realizat. 
- 
-==== Asocierea unui Serviciu la o Activitate ==== 
- 
-Un serviciu poate fi atașat la o activitate, astfel încât activitatea menține o referință către serviciu, prin intermediul căreia poate invoca metode așa cum ar face cu orice alt obiect. Un astfel de comportament este util pentru activitățile care necesită interfațarea cu un serviciu. 
- 
-Acestă funcționalitate este realizată prin intermediul metodei ''​onBind()''​ care furnizează o referință către serviciu sub forma unui obiect de tipul ''​IBinder''​. 
- 
-<file java SomeService.java>​ 
-import android.app.Service;​ 
-import android.content.Intent;​ 
-import android.os.IBinder;​ 
- 
-public class SomeService extends Service { 
- 
-  final private IBinder binder = new SomeBinder();​ 
- 
-  public class SomeBinder extends Binder { 
-    SomeService getService() { 
-      return SomeService.this;​ 
-    } 
-  } 
- 
-  @Override 
-  public void onCreate() { 
-    super.onCreate();​ 
-    // ... 
-  } 
- 
-  @Override 
-  public IBinder onBind(Intent intent) { 
-    return binder; 
-  } 
-} 
-</​file>​ 
- 
-Legătura dintre serviciu și activitate este reprezentată sub forma unui obiect de tipul ''​ServiceConnection'',​ a cărui implementare presupune definirea metodelor ''​onServiceConnected()'',​ respectiv ''​onServiceDisconnected()''​. Asocierea propriu-zisă dintre serviciu și activitate este realizată de metoda ''​bindService()''​ care primește ca parametri: 
-  * intenția (creată explicit sau implicit) reprezentând serviciul care se asociază activității;​ 
-  * un obiect de tip ''​ServiceConnection'';​ 
-  * anumite valori prin care se controlează modul în care este făcută asocierea între cele două componente ale aplicației Android: 
-    * ''​Context.BIND_AUTO_CREATE''​ - serviciul trebuie creat în momentul în care se realizează asocierea; 
-    * ''​Context.BIND_ADJUST_WITH_ACTIVITY''​ - modifică prioritatea serviciului în funcție de importanța activității de care este legat (mai mare atunci când este activă, mai mică atunci când este inactivă); 
-    * ''​Context.BIND_ABOVE_CLIENT''​ / ''​Context.BIND_IMPORTANT''​ - specifică faptul că prioritatea serviciului este mai mare decât a activității asociate; 
-    * ''​Context.BIND_NOT_FOREGROUND''​ - asigură faptul că serviciul atașat activității nu va avea niciodată prioritatea necesară pentru a rula pe firul de execuție principal; 
-    * ''​Context.BIND_WAIVE_PRIORITY''​ - face ca prioritatea serviciului asociat să nu fie modificată (implicit, prioritatea relativă a serviciului este mărită). 
- 
-<code java> 
-private SomeService someServiceReferrence;​ 
- 
-private ServiceConnection serviceConnection = new ServiceConnection() { 
-  @Override 
-  public void onServiceConnected(ComponentName className, IBinder service) { 
-    serviceConnection = ((SomeService.SomeBinder)service).getService();​ 
-  } 
-  ​ 
-  @Override 
-  public void onServiceDisconnected(ComponentName className) { 
-    serviceConnection = null; 
-  } 
-}; 
- 
-Intent intent = new Intent(this,​ SomeService.class);​ 
-bindService(intent,​ serviceConnection,​ Context.BIND_AUTO_CREATE);​ 
-</​code>​ 
- 
-După ce serviciul a fost atașat activității,​ toate metodele și atributele sale publice sunt disponibile prin intermediul parametrului de tip ''​IBinder''​ din cadrul metodei ''​onServiceConnected()''​. 
- 
-==== Categorii de Procesări ==== 
- 
-În funcție de firul de execuție pe care rulează precum și de prioritatea care le este atribuită (în funcție de care sistemul de operare Android poate reclama resursele pe care acestea le utilizează),​ operațiile complexe pot fi realizate prin intermediul unor: 
-  * servicii care rulează în prim-plan; 
-  * procesări realizate în fundal. 
- 
-=== Servicii ce Rulează în Prim-Plan === 
- 
-În situația în care un serviciu interacționează cu utilizatorul,​ prioritatea acestuia trebuie mărită, astfel încât sistemul de operare Android să nu poată reclama resursele pe care le utilizează. ​ 
- 
-Un astfel de comportament poate fi obținut prin marcarea serviciului ca rulând în prim-plan, prin invocarea metodei ''​startForeground()''​ care primește ca parametri: 
-  * identificatorul unei notificări;​ 
-  * un obiect de tip ''​Notification'',​ care va fi afișată cât timp serviciul se află în prim-plan, întrucât se presupune că serviciul trebuie să aibă o reprezentare vizuală cu care utilizatorul să poată interacționa. 
- 
-Este recomandat ca utilizatorii să poată dezactiva ei înșiși rularea serviciului în prim-plan, de regulă prin intermediul obiectului de tip ''​Notification''​. Același lucru trebuie realizat și în momentul în care rularea serviciului în prim-plan nu mai este necesară. În acest sens, trebuie apelată metoda ''​stopForeground(true)'',​ aceasta anulând în mod automat notificarea asociată. 
- 
-<note tip>Nu este recomandat să existe mai multe servicii care rulează în prim-plan simultan întrucât acestea nu pot fi distruse de sistemul de operare Android și în situația în care necesarul de memorie devine o problemă critică, performanțele dispozitivului mobil se vor deprecia considerabil.</​note>​ 
- 
-=== Procesări Realizate în Fundal === 
- 
-Întrucât responsivitatea aplicației Android reprezintă un criteriu foarte important, asigurarea unei experiențe corespunzătoare a utilizatorului poate fi obținută prin transferul operațiilor complexe de procesare și a operațiilor de intrare/​ieșire în fundal, pe un alt fir de execuție. Acest lucru este necesar datorită faptului că pe firul de execuție principal sunt rulate mai multe componente ale aplicației Android (activități,​ servicii, ascultători ai intențiilor cu difuzare), astfel încât interacțiunea cu utilizatorul poate fi blocată în situația în care procesarea realizată de servicii nu este transferată în fundal. 
- 
-<​note>​În Android, o activitate care nu răsunde la un eveniment în decurs de 5 secunde sau un ascultător al unei intenții cu difuzare a cărei metodă ''​onReceive()''​ nu se termină în 5 secunde sunt considerate blocate.</​note>​ 
- 
-De regulă, sunt plasate pe fire de execuție dedicate operații cu fișiere (scrieri, citiri), căutări în rețea, tranzacții cu baza de date, calcule complexe. 
- 
-Android oferă mai multe mecanisme pentru gestiunea serviciilor care rulează în fundal: 
-  - utilizarea clasei ''​AsyncTask''​ permite definirea unei operații care va fi realizată pe un fir de execuție separat, oferind metode care oferă informații cu privire la progres, ce pot fi consultate de alte fire de execuție; 
-  - folosirea clasei ''​IntentService'';​ 
-  - definirea unei clase derivate din ''​Loader'';​ 
-  - implementarea unui fir de execuție definit de utilizator, transmiterea valorilor către interfața grafică fiind realizat prin intermediul clasei ''​Handler''​. 
- 
-== Clasa AsyncTask == 
- 
-Prin intermediul clasei ''​AsyncTask''​ se permite mutarea operațiilor costisitoare din punct de vedere al utilizării procesorului și al memoriei pe fire de execuție rulate în fundal, oferind sincronizarea cu firul de execuție ce randează interfața grafică, acesta fiind notificat cu privire la progresul realizat cât și cu privire la momentul în care procesarea a fost terminată. 
- 
-<note tip>​Întrucât clasa ''​AsyncTask''​ nu este persistentă în cazul (re)pornirii unei activități (situație în care firul de execuție asociat este distrus), se recomandă utilizarea sa pentru procese de fundal care nu durează o perioadă de timp prea mare.</​note>​ 
- 
-O implementare a clasei ''​AsyncTask''​ poate fi parametrizată cu tipurile de date care sunt folosite pentru intrare, pentru raportarea progresului și pentru ieșire (rezultate). 
- 
-<note tip>În situația în care nu se dorește transmiterea unor parametrii de intrare / ieșire sau nu este necesară raportarea progresului,​ se poate utiliza valoarea ''​Void''​ pentru toate aceste tipuri.</​note>​ 
- 
-Este necesară suprascrierea următoarelor metode: 
-  * ''​doInBackground()''​ - metoda care va fi executată pe firul de execuție dedicat, care primește parametrii de intrare de tipul specificat; acesta trebuie să conțină procesările complexe care se doresc a fi realizate fără a interacționa însă cu firul de execuție principal; notificările sunt realizate: 
-    * prin intermediul metodei ''​publishProgress()'',​ care primește ca parametru progresul realizat, valorile fiind transmise metodei ''​onProgressUpdate()'';​ 
-    * prin întoarcerea unui rezultat, atunci când procesarea este terminată, valoarea fiind transmisă metodei ''​onPostExecute()'';​ 
-  * ''​onProgressUpdate()''​ - folosită pentru actualizarea interfeței grafice, cu valorile primite de la metoda ''​publishProgress()'';​ metoda este sincronizată cu firul de execuție principal (care randează interfața grafică), astfel încât diferitele controale pot fi accesate de aici; 
-  * ''​onPostExecute()''​ - apelată în momentul în care procesarea este terminată, primind ca parametru rezultatul întors de metoda ''​doInBackground()'';​ metoda este sincronizată cu firul de execuție principal (care randează interfața grafică), astfel încât diferitele controale pot fi accesate de aici. 
- 
-<code java> 
-private class SomeAsyncTask extends AsyncTask<​String,​ Integer, String> { 
-  @Override 
-  protected String doInBackground(String... parameter) { 
-    String result = new String(); 
-    int progress = 0; 
-    for (int k = 1; k <= parameter[0].length();​ k++) { 
-      progress = k; 
-      result += parameter[0].charAt(parameter[0].length() - k); 
-      try { 
-        Thread.sleep(100);​ 
-      } catch (InterruptedException interruptedException) { 
-        Log.e(Constants.TAG,​ "An exception has occurred: "​+interruptedException.getMessage());​ 
-      } 
-      publishProgress(myProgress);​ 
-    } 
-    return result; 
-  } 
- 
-  @Override 
-  protected void onProgressUpdate(Integer... progress) { 
-    asyncTextView.setText(progress[0].toString());​ 
-  } 
- 
-  @Override 
-  protected void onPostExecute(String result) { 
-    asyncTextView.setText(result);​ 
-  } 
-} 
-</​code>​ 
- 
-Rularea unui obiect de tip ''​AsyncTask''​ se face prin invocarea metodei ''​execute()''​ care primește ca parametru informațiile care se doresc a fi procesate. 
- 
-<note important>​Fiecare obiect de tip ''​AsyncTask''​ poate fi rulat o singură dată. Apelurile ulterioare ale metodei ''​execute()''​ vor genera excepții. </​note>​ 
- 
-== Clasa IntentService == 
- 
-Recursul la clasa ''​IntentService''​ este adecvată în situația în care se dorește implementarea unor servicii care rulează în fundal, realizând un set de operații la un moment dat de timp, atunci când sunt solicitate. 
- 
-Un obiect de acest tip este lansat în execuție prin pornirea unui serviciu și transmiterea unui obiect de tip ''​Intent''​ care conține toți parametrii necesari pentru realizarea sarcinii respective. Toate operațiile solicitate sunt înregistrate și executate succesiv. După ce procesarea a fost finalizată,​ procesul se oprește singur. 
- 
-O implementare este o clasă derivată din ''​IntentService'',​ definind metoda ''​onHandleIntent()''​ ce primește ca parametru intenția conținând parametrii ce se doresc a fi procesați, execuția sa fiind realizată pe un fir de execuție ce rulează în fundal (câte unul pentru fiecare invocare). 
- 
-<code java> 
-import android.app.IntentService;​ 
-import android.content.Intent;​ 
- 
-public class SomeIntentService extends IntentService { 
-  public SomeIntentService(String name) { 
-    super(name);​ 
-    // ... 
-  } 
-  ​ 
-  @Override 
-  public void onCreate() { 
-    super.onCreate();​ 
-    // ... 
-  } 
- 
-  @Override 
-  protected void onHandleIntent(Intent intent) { 
-    // ... 
-  } 
-} 
-</​code>​ 
- 
-== Clasa Abstractă Loader == 
- 
-Clasa abstractă ''​Loader''​ implementează practicile recomandate pentru încărcarea asincronă a informațiilor în cadrul unor controale grafice din interfața cu utilizatorul (afișate în activități sau fragmente). 
- 
-O astfel de abordare este utilizată pentru: 
-  * a încărca date asincron; 
-  * a monitoriza sursele din care sunt încărcate datele, oferind informații cu privire la rezultatele obținute. 
- 
-De regulă, se folosește o implementare a clasei ''​AsyncTaskLoader''​. 
- 
-== Utilizarea firelor de execuție definite de utilizator == 
- 
-Folosirea unor fire de execuție definite de utilizator și sincronizarea manuală cu interfața grafică poate fi necesară în situația în care trebuie realizată o gestiune mai complexă decât cea oferită de clasele ''​AsyncTask'',​ ''​IntentService''​ sau ''​Loader''​. 
- 
-În acest sens, este folosită o implementare a clasei ''​Thread'',​ procesarea pe un fir de execuție separat fiind realizată în cadrul metodei ''​run()''​. 
- 
-<code java> 
-private void executeOnSeparateThread() { 
-  Thread separateThread = new Thread(new Runnable() { 
-    @Override 
-    public void run() { 
-      // ... 
-    } 
-  }); 
-  separateThread.start();​ 
-} 
-</​code>​ 
- 
-Dacă se dorește actualizarea controalelor din cadrul interfeței grafice, este necesar ca firele de execuție care rulează în fundal să fie sincronizate cu firul de execuție principal anterior acestei operații. Acest lucru poate fi realizat: 
-  - folosind metoda ''​runOnUiThread()''​ care forțează codul transmis să fie executat pe același fir de execuție care redă interfața grafică: <code java> 
-runOnUiThread(new Runnable() { 
-  @Override 
-  public void run() { 
-    // ... 
-  } 
-}); 
-</​code>​ 
-  - utilizând un obiect de tip ''​Handler''​ pentru a realiza actualizări în contextul firului de execuție în care acesta a fost creat <code java> 
-private Handler handler = new Handler(); // created on the main thread 
- 
-private void executeOnSeparateThread() { 
-  Thread separateThread = new Thread(new Runnable() { 
-    @Override 
-    public void run() { 
-      // do some background processing here 
-      handler.post(new Runnable() { 
-        @Override 
-        public void run() { 
-          // access the graphical user interface here 
-        } 
-      }); 
-    } 
-  }); 
-  separateThread.start();​ 
-} 
-</​code>​ Clasa ''​Handler''​ pune la dispoziție și metode pentru a executa anumite metode la un moment dat de timp: 
-  * ''​postDelayed()''​ - realizează o modificare la nivelul interfeței grafice cu o întârziere specificată ca parametru (exprimat în milisecunde);​ 
-  * ''​postAtTime()''​ - realizează o modificare la nivelul interfeței grafice la un moment de timp specificat ca parametru (exprimat ca număr de milisecunde ce au trecut de la 1 ianuarie 1970. 
- 
-==== Realizarea de Procesări prin Intermediul Alarmelor ==== 
- 
-O alarmă reprezintă un mecanism de transmitere a unor intenții la momente predefinite de timp sau periodic, după trecerea unui anumit interval. Acestea există în afara domeniului de existență a unei aplicații Android, astfel încât acestea pot fi utilizate pentru a realiza anumite acțiuni chiar și în situația în care acestea nu mai există. Din acest motiv, alarmele reprezintă o metodă foarte utilă pentru a difuza intenții, pentru a porni servicii sau lansa în execuție activități,​ fără a fi necesar ca aplicația să se afle în execuție. Se asigură astfel și optimizarea cerințelor legate de resursele utilizate de aplicație. 
- 
-Cele mai frecvente utilizări ale alarmelor sunt legate de planificarea unor actualizări bazate pe căutări în rețea, programarea unor operații (consumatoare de resurse) la momente de timp în care solicitările sunt mai reduse, organizarea unor noi încercări pentru operații care nu au putut fi realizate anterior. 
- 
-<note tip>​Evenimentele care pot fi produse doar pe parcursul ciclului de viață al unei aplicații Android trebuie tratate prin fire de execuție separate implementate de utilizator și sincronizate (manual) cu interfața grafică. Utilizarea de alarme trebuie limitată doar la evenimente programate în afara ferestrei temporale în care se desfășoară aplicația.</​note>​ 
- 
-<​note>​În Android, alarmele rămân active chiar și atunci când dispozitivul mobil se găsește într-o stare de latență (//eng.// sleep mode), putând fi utilizate pentru a-l scoate din aceasta. Totuși, ele devin inactive în momentul în care dispozitivul mobil este repornit.</​note>​ 
- 
-Operațiile cu alarme sunt realizate prin intermediul serviciului de sistem ''​AlarmManager''​ care poate fi accesat prin intermediul metodei ''​getSystemService()''​ care primește ca parametru argumentul ''​Context.ALARM_SERVICE''​. 
- 
-Există mai multe tipuri de alarme: 
-  * ''​RTC_WAKEUP''​ - scoate dispozitivul mobil din starea de latență prin transmiterea unei intenții în așteptare, la un anumit moment de timp specificat; 
-  * ''​RTC''​ - transmite o intenție în așteptare, la un anumit moment de timp specificat, fără a scoate dispozitivul mobil din starea de latență; 
-  * ''​ELAPSED_REALTIME''​ - transmite o intenție în așteptare, la un anumit interval de timp scurs de la momentul în care dispozitivul mobil a fost pornit, fără a-l scoate din starea de latență; 
-  * ''​ELAPSED_REALTIME_WAKEUP''​ - scoate dispozitivul mobil din starea de latență prin transmiterea unei intenții în așteptare, la un anumit interval de timp scurs de la momentul în care acesta a fost pornit. 
- 
-În funcție de aceste valori, parametrul furnizat metodei ''​set()''​ a obiectului de tip ''​AlarmManager''​ reprezintă un moment de timp sau un interval. 
- 
-În momentul în care se declanșează,​ obiectul de tip ''​PendingIntent''​ este distribuit la nivelul tuturor componentelor sistemului de operare. 
- 
-<note tip>​Specificarea unei alte alarme folosind același obiect de tip ''​PendingIntent''​ o înlocuiește pe cea existentă.</​note>​ 
- 
-<code java> 
-AlarmManager alarmManager = (AlarmManager)getSystemService(Context.ALARM_SERVICE);​ 
-alarmManager.set(AlarmManager.ELAPSED_REALTIME_WAKEUP,​ 1000, PendingIntent.getBroadcast(this,​ 0, new Intent("​ALARM_ACTION"​),​ 0)); 
-</​code>​ 
- 
-Anularea unei alarme se face prin intermediul metodei ''​cancel()''​ a obiectului de tip ''​AlarmManager''​ care primește ca parametru intenția în așteptare care nu mai trebuie transmisă. 
- 
-<code java> 
-alarmManager.cancel(PendingIntent.getBroadcast(this,​ 0, new Intent("​ALARM_ACTION"​),​ 0)); 
-</​code>​ 
- 
-Utilizatorul are și posibilitatea de a indica anumite intervale de timp la care alarma este repetată, prin intermediul unor metode definite în clasa ''​AlarmManager'':​ 
-  * ''​setRepeating()''​ - utilizată când se dorește un control foarte exact asupra intervalului de timp la care alarma este repetată, exprimat la nivel de milisecunde;​ 
-  * ''​setInexactRepeating()''​ - folosit pentru a economisi consumul de baterie realizat la scoaterea dispozitivului mobil din starea de latență de fiecare dată când este necesară realizarea unor sarcini planificate (care nu se suprapun); astfel, sistemul de operare Android va sincroniza mai multe alarme cu modul de repetare inexact, declanșându-le simultan; metoda primește ca parametru una dintre constantele:​ 
-    * ''​INTERVAL_FIFTEEN_MINUTES''​ 
-    * ''​INTERVAL_HALF_HOUR''​ 
-    * ''​INTERVAL_HOUR''​ 
-    * ''​INTERVAL_HALF_DAY''​ 
-    * ''​INTERVAL_DAY''​ 
-Ambele metode primesc ca parametrii tipul de alarmă, un moment de timp la care alarma va fi declanșată inițial și o intenție în așteptare care va fi transmisă. 
- 
-<code java> 
-AlarmManager alarmManager = (AlarmManager)getSystemService(Context.ALARM_SERVICE);​ 
-alarmManager.setInexactRepeating(AlarmManager.ELAPSED_REALTIME_WAKEUP,​ AlarmManager.INTERVAL_FIFTEEN_MINUTES,​ AlarmManager.INTERVAL_DAY,​ PendingIntent.getBroadcast(this,​ 0, new Intent("​ALARM_ACTION"​),​ 0)); 
-</​code>​ 
- 
-<note important>​Impactul pe care alarmele recurente îl au asupra consumului de baterie poate fi semnificativ. De aceea, este recomandat ca frecvența de repetare a alarmei să fie cât mai mică, scoțând dispozitivul mobil din starea de latență numai atunci când este necesar și utilizând tipul de repetare inexact, dacă este posibil.</​note>​ 
- 
-Anularea unei alarme recurente se face tot prin intermediul metodei ''​cancel()''​ a obiectului de tip ''​AlarmManager''​ care primește ca parametru intenția în așteptare care nu mai trebuie transmisă. 
  
 ===== Activitate de Laborator ===== ===== Activitate de Laborator =====
Line 1342: Line 951:
  
 **2.** Să se cloneze într-un director de pe discul local conținutul depozitului la distanță astfel creat. În urma acestei operații, directorul Laborator04 va trebui să se conțină fișierele ''​README.md'',​ ''​.gitignore''​ care indică tipurile de fișiere (extensiile) ignorate și ''​LICENSE''​. <​code>​ **2.** Să se cloneze într-un director de pe discul local conținutul depozitului la distanță astfel creat. În urma acestei operații, directorul Laborator04 va trebui să se conțină fișierele ''​README.md'',​ ''​.gitignore''​ care indică tipurile de fișiere (extensiile) ignorate și ''​LICENSE''​. <​code>​
-student@pdsd2015:~$ git clone https://​www.github.com/​perfectstudent/​Laborator04+student@eim2016:~$ git clone https://​www.github.com/​perfectstudent/​Laborator04
 </​code>​ </​code>​
  
Line 1350: Line 959:
   * **Application Name** - //Contacts Manager//   * **Application Name** - //Contacts Manager//
   * **Project Name** - //​ContactsManager//​   * **Project Name** - //​ContactsManager//​
-  * **Package Name** - ''​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.contactsmanager''​+  * **Package Name** - ''​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.contactsmanager''​
   * **Minimum Required SDK** - API 16: Android 4.1 (Jelly Bean)   * **Minimum Required SDK** - API 16: Android 4.1 (Jelly Bean)
   * **Target SDK** - API 16: Android 4.1 (Jelly Bean)   * **Target SDK** - API 16: Android 4.1 (Jelly Bean)
Line 1465: Line 1074:
   * se înregistrează o instanță a clasei ascultător ca mecanism de tratare a evenimentelor de tip accesare a butoanelor din cadrul interfeței grafice, prin apelul metodei ''​setOnClickListener()''​.   * se înregistrează o instanță a clasei ascultător ca mecanism de tratare a evenimentelor de tip accesare a butoanelor din cadrul interfeței grafice, prin apelul metodei ''​setOnClickListener()''​.
  
-**8.** Să se modifice aplicația Android [[https://​github.com/​pdsd2015/​Laborator03/​tree/​master/​labtaks/​PhoneDialer|Phone Dialer]] astfel încât să conțină un buton suplimentar prin care este invocată aplicația //Contacts Manager// căreia îi transmite numărul de telefon format și așteptând un rezultat cu privire la stocarea contactului în agenda telefonică.+**8.** Să se modifice aplicația Android [[https://​github.com/​eim2016/​Laborator03.git|Phone Dialer]] astfel încât să conțină un buton suplimentar prin care este invocată aplicația //Contacts Manager// căreia îi transmite numărul de telefon format și așteptând un rezultat cu privire la stocarea contactului în agenda telefonică.
  
 {{ :​laboratoare:​laborator04:​activitate_de_laborator03.png?​nolink&​300 }} {{ :​laboratoare:​laborator04:​activitate_de_laborator03.png?​nolink&​300 }}
Line 1473: Line 1082:
 Metoda de tratare a evenimentului de tip accesare a butonului de stocare a numărului de telefon în agenda telefonică invocă o intenție asociată aplicației //Contacts Manager//, transmițând și numărul de telefon în câmpul ''​extra''​ asociat acesteia, identificabil prin intermediul unei chei. <code java> Metoda de tratare a evenimentului de tip accesare a butonului de stocare a numărului de telefon în agenda telefonică invocă o intenție asociată aplicației //Contacts Manager//, transmițând și numărul de telefon în câmpul ''​extra''​ asociat acesteia, identificabil prin intermediul unei chei. <code java>
 if (phoneNumber.length() > 0) { if (phoneNumber.length() > 0) {
-  intent = new Intent("​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.contactsmanager.intent.action.ContactsManagerActivity"​);​ +  intent = new Intent("​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.contactsmanager.intent.action.ContactsManagerActivity"​);​ 
-  intent.putExtra("​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.contactsmanager.PHONE_NUMBER_KEY",​ phoneNumber);​+  intent.putExtra("​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.contactsmanager.PHONE_NUMBER_KEY",​ phoneNumber);​
   startActivityForResult(intent,​ Constants.CONTACTS_MANAGER_REQUEST_CODE);​   startActivityForResult(intent,​ Constants.CONTACTS_MANAGER_REQUEST_CODE);​
 } else { } else {
Line 1481: Line 1090:
 </​code>​ </​code>​
  
-**9.** Să se modifice aplicația Android //Contacts Manager// astfel încât să poată fi lansată în execuție doar din contextul altei activități,​ prin intermediul unei intenții care conține în câmpul ''​extra''​ un număr de telefon, identificabil prin cheia ''​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.contactsmanager.PHONE_NUMBER_KEY'',​ acesta fiind plasat în câmpul text needitabil corespunzător. Totodată, va transmite înapoi rezultatul operației de stocare (''​Activity.RESULT_OK''​ sau ''​Activity.RESULT_CANCELED''​).+**9.** Să se modifice aplicația Android //Contacts Manager// astfel încât să poată fi lansată în execuție doar din contextul altei activități,​ prin intermediul unei intenții care conține în câmpul ''​extra''​ un număr de telefon, identificabil prin cheia ''​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.contactsmanager.PHONE_NUMBER_KEY'',​ acesta fiind plasat în câmpul text needitabil corespunzător. Totodată, va transmite înapoi rezultatul operației de stocare (''​Activity.RESULT_OK''​ sau ''​Activity.RESULT_CANCELED''​).
  
   * în fișierul ''​AndroidManifest.xml''​ se modifică filtrul de intenții (acțiunea și categoria), astfel încât activitatea să poată fi rulată doar prin intermediul unei intenții <file xml AndroidManifest.xml>​   * în fișierul ''​AndroidManifest.xml''​ se modifică filtrul de intenții (acțiunea și categoria), astfel încât activitatea să poată fi rulată doar prin intermediul unei intenții <file xml AndroidManifest.xml>​
Line 1490: Line 1099:
       android:​label="​@string/​app_name"​ >       android:​label="​@string/​app_name"​ >
       <​intent-filter>​       <​intent-filter>​
-        <action android:​name="​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.contactsmanager.intent.action.ContactsManagerActivity"​ />+        <action android:​name="​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.contactsmanager.intent.action.ContactsManagerActivity"​ />
         <​category android:​name="​android.intent.category.DEFAULT"​ />         <​category android:​name="​android.intent.category.DEFAULT"​ />
       </​intent-filter>​       </​intent-filter>​
Line 1497: Line 1106:
 </​manifest>​ </​manifest>​
 </​file>​ </​file>​
-  * în metoda ''​onActivityCreated()''​ asociată fragmentului ''​BasicDetailsFragment''​ este verificată intenția cu care este pornită activitatea părinte, și în cazul în care aceasta nu este nulă, este preluată informația din secțiunea ''​extra'',​ identificată prin cheia ''​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.contactsmanager.PHONE_NUMBER_KEY'',​ conținutul său fiind plasat în cadrul câmpului text corespunzător:​ <code java>+  * în metoda ''​onActivityCreated()''​ asociată fragmentului ''​BasicDetailsFragment''​ este verificată intenția cu care este pornită activitatea părinte, și în cazul în care aceasta nu este nulă, este preluată informația din secțiunea ''​extra'',​ identificată prin cheia ''​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.contactsmanager.PHONE_NUMBER_KEY'',​ conținutul său fiind plasat în cadrul câmpului text corespunzător:​ <code java>
 if (intent != null) { if (intent != null) {
-  String phone = intent.getStringExtra("​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.contactsmanager.PHONE_NUMBER_KEY"​);​+  String phone = intent.getStringExtra("​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.contactsmanager.PHONE_NUMBER_KEY"​);​
   if (phone != null) {   if (phone != null) {
     phoneEditText.setText(phone);​     phoneEditText.setText(phone);​
Line 1528: Line 1137:
  
 **10.** ​ Să se încarce modificările realizate în cadrul depozitului '​Laborator04'​ de pe contul Github personal, folosind un mesaj sugestiv. <​code>​ **10.** ​ Să se încarce modificările realizate în cadrul depozitului '​Laborator04'​ de pe contul Github personal, folosind un mesaj sugestiv. <​code>​
-student@pdsd2015:​~/​Laborator04$ git add * +student@eim2016:​~/​Laborator04$ git add * 
-student@pdsd2015:​~/​Laborator04$ git commit -m "​implemented taks for laboratory 04" +student@eim2016:​~/​Laborator04$ git commit -m "​implemented taks for laboratory 04" 
-student@pdsd2015:​~/​Laborator04$ git push origin master+student@eim2016:​~/​Laborator04$ git push origin master
 </​code>​ </​code>​
  
laboratoare/laborator04.txt · Last modified: 2016/03/19 12:36 by Andrei Roșu-Cojocaru
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0