Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
laboratoare:laborator04 [2015/03/16 03:03]
Andrei Roșu-Cojocaru
laboratoare:laborator04 [2016/03/19 12:36] (current)
Andrei Roșu-Cojocaru
Line 75: Line 75:
 <code xml> <code xml>
 <​activity <​activity
-  android:​name="​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.MainActivity"​+  android:​name="​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.MainActivity"​
   android:​label="​@string/​app_name"​ >   android:​label="​@string/​app_name"​ >
   <​intent-filter>​   <​intent-filter>​
-    <action android:​name="​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.intent.action.MainActivity"​ />+    <action android:​name="​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.intent.action.MainActivity"​ />
     <​category android:​name="​android.intent.category.LAUNCHER"​ />     <​category android:​name="​android.intent.category.LAUNCHER"​ />
   </​intent-filter>​   </​intent-filter>​
Line 99: Line 99:
 </​code>​ </​code>​
   * dacă se dorește rularea unei activități existente în cadrul altei aplicații, aceasta va trebui referită prin numele său complet, inclusiv denumirea pachetului care o identifică ​ <code java>   * dacă se dorește rularea unei activități existente în cadrul altei aplicații, aceasta va trebui referită prin numele său complet, inclusiv denumirea pachetului care o identifică ​ <code java>
-startActivity(new Intent("​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.AnotherActivity"​));​+startActivity(new Intent("​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.AnotherActivity"​));​
 </​code>​ </​code>​
  
Line 117: Line 117:
   * vizualizarea conținutului specificat în secțiunea ''​data''​ asociată intenției, sub forma unui URI, de către aplicații Android diferite, în funcție de schema (protocolul) utilizat (''​http''​ - navigator, ''​tel''​ - aplicația pentru formarea unui număr de telefon, ''​geo''​ - Google Maps, ''​content''​ - aplicația pentru gestiunea contactelor din agenda telefonică):​ <code java>   * vizualizarea conținutului specificat în secțiunea ''​data''​ asociată intenției, sub forma unui URI, de către aplicații Android diferite, în funcție de schema (protocolul) utilizat (''​http''​ - navigator, ''​tel''​ - aplicația pentru formarea unui număr de telefon, ''​geo''​ - Google Maps, ''​content''​ - aplicația pentru gestiunea contactelor din agenda telefonică):​ <code java>
 Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW);​ Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW);​
-intent.setData(Uri.parse("​http://​ocw.cs.pub.ro/​pdsd"));+intent.setData(Uri.parse("​http://​ocw.cs.pub.ro/​eim"));
 </​code>​ </​code>​
   * căutarea unor informații pe Internet folosind un motor de căutare, termenul căutat fiind indicat în secțiunea ''​extra''​ asociată intenției, fiind identificată prin cheia ''​SearchManager.QUERY'':​ <code java>   * căutarea unor informații pe Internet folosind un motor de căutare, termenul căutat fiind indicat în secțiunea ''​extra''​ asociată intenției, fiind identificată prin cheia ''​SearchManager.QUERY'':​ <code java>
Line 252: Line 252:
 <code xml> <code xml>
 <​activity <​activity
-  android:​name="​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.AnotherActivity"​+  android:​name="​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.AnotherActivity"​
   android:​label="​@string/​app_name"​ >   android:​label="​@string/​app_name"​ >
   <​intent-filter>​   <​intent-filter>​
-    <action android:​name="​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.intent.action.AnotherActivity"​ />+    <action android:​name="​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.intent.action.AnotherActivity"​ />
     <​category android:​name="​android.intent.category.DEFAULT"​ />     <​category android:​name="​android.intent.category.DEFAULT"​ />
     <data     <data
Line 292: Line 292:
   super.onCreate(state);​   super.onCreate(state);​
   setContentView(R.layout.activity_main);​   setContentView(R.layout.activity_main);​
-  Intent intent = new Intent("​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.AnotherActivity"​);​ +  Intent intent = new Intent("​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.AnotherActivity"​);​ 
-  intent.putExtra("​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.someKey",​ someValue);+  intent.putExtra("​ro.pub.cs.systems.pdsd.eim.someKey",​ someValue);
   startActivityForResult(intent,​ ANOTHER_ACTIVITY_REQUEST_CODE);​   startActivityForResult(intent,​ ANOTHER_ACTIVITY_REQUEST_CODE);​
   // start another activities with their own request codes   // start another activities with their own request codes
Line 327: Line 327:
   // intent to parent   // intent to parent
   Intent intentToParent = new Intent();   Intent intentToParent = new Intent();
-  intent.putExtra("​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.anotherKey",​ anotherValue);​+  intent.putExtra("​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.anotherKey",​ anotherValue);​
   setResult(RESULT_OK,​ intentToParent);​   setResult(RESULT_OK,​ intentToParent);​
   finish();   finish();
Line 375: Line 375:
  
 <code java> <code java>
-final public static String SOME_ACTION = "​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.SomeAction.SOME_ACTION";​+final public static String SOME_ACTION = "​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.SomeAction.SOME_ACTION";​
  
 Intent intent = new Intent(SOME_ACTION);​ Intent intent = new Intent(SOME_ACTION);​
-intent.putExtra("​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.someKey",​ someValue);+intent.putExtra("​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.someKey",​ someValue);
 sendBroadcast(intent);​ sendBroadcast(intent);​
 </​code>​ </​code>​
Line 393: Line 393:
       android:​name="​.SomeEventBroadcastReceiver">​       android:​name="​.SomeEventBroadcastReceiver">​
       <​intent-filter>​       <​intent-filter>​
-        <action android:​name="​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.SomeAction.SOME_ACTION"​ />+        <action android:​name="​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.SomeAction.SOME_ACTION"​ />
       </​intent-filter> ​       </​intent-filter> ​
     </​receiver>​     </​receiver>​
Line 450: Line 450:
  
 <code java> <code java>
-final public static String SOME_ORDERED_ACTION = "​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.SomeOrderedAction.SOME_ORDERED_ACTION";​+final public static String SOME_ORDERED_ACTION = "​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.SomeOrderedAction.SOME_ORDERED_ACTION";​
  
 Intent intent = new Intent(SOME_ORDERED_ACTION);​ Intent intent = new Intent(SOME_ORDERED_ACTION);​
-intent.putExtra("​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.someKey",​ someValue);​ +intent.putExtra("​ro.pub.cs.systems.pdsd.eim.someKey",​ someValue);​ 
-sendOrderedBroadcast(intent,​ "​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.SOME_PERMISSION"​);​+sendOrderedBroadcast(intent,​ "​ro.pub.cs.systems.pdsd.eim.SOME_PERMISSION"​);​
 </​code>​ </​code>​
  
Line 462: Line 462:
     <​receiver     <​receiver
       android:​name="​.SomeEventOrderedBroadcastReceiver"​       android:​name="​.SomeEventOrderedBroadcastReceiver"​
-      android:​permission="​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.SOME_PERMISSION">​+      android:​permission="​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.SOME_PERMISSION">​
       <​intent-filter       <​intent-filter
         android:​permission="​100">​         android:​permission="​100">​
-        <action android:​name="​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.SomeOrderedAction.SOME_ORDERED_ACTION"​ />+        <action android:​name="​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.SomeOrderedAction.SOME_ORDERED_ACTION"​ />
       </​intent-filter> ​       </​intent-filter> ​
     </​receiver>​     </​receiver>​
Line 479: Line 479:
  
 <code java> <code java>
-final public static String SOME_STICKY_ACTION = "​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.SomeStickyAction.SOME_STICKY_ACTION";​+final public static String SOME_STICKY_ACTION = "​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.SomeStickyAction.SOME_STICKY_ACTION";​
  
 Intent intent = new Intent(SOME_STICKY_ACTION);​ Intent intent = new Intent(SOME_STICKY_ACTION);​
-intent.putExtra("​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.someKey",​ someValue);+intent.putExtra("​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.someKey",​ someValue);
 sendStickyBroadcast(intent);​ sendStickyBroadcast(intent);​
 </​code>​ </​code>​
Line 557: Line 557:
  
 <file java SomeFragment.java>​ <file java SomeFragment.java>​
-package ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04;+package ro.pub.cs.systems.eim.lab04;
  
 import android.app.Fragment;​ import android.app.Fragment;​
Line 651: Line 651:
  
 <file java SomeFragment.java>​ <file java SomeFragment.java>​
-package ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04;+package ro.pub.cs.systems.eim.lab04;
  
 import android.app.Activity;​ import android.app.Activity;​
Line 758: Line 758:
   tools:​context="​.MainActivity"​ >   tools:​context="​.MainActivity"​ >
   <​fragment   <​fragment
-    android:​name="​ro.pub.cs.systems.pdsd.labo04.Fragment1"​+    android:​name="​ro.pub.cs.systems.eim.labo04.Fragment1"​
     android:​id="​@+id/​fragment1"​     android:​id="​@+id/​fragment1"​
     android:​layout_weight="​1"​     android:​layout_weight="​1"​
Line 764: Line 764:
     android:​layout_height="​wrap_content"​ />     android:​layout_height="​wrap_content"​ />
   <​fragment   <​fragment
-    android:​name="​ro.pub.cs.systems.pdsd.labo04.Fragment2"​+    android:​name="​ro.pub.cs.systems.eim.labo04.Fragment2"​
     android:​id="​@+id/​fragment2"​     android:​id="​@+id/​fragment2"​
     android:​layout_weight="​1"​     android:​layout_weight="​1"​
Line 940: Line 940:
 </​code>​ </​code>​
  
-===== Servicii ​=====+===== Activitate de Laborator ​=====
  
-În Android, ​clasa ''​Service''​ este utilizată pentru componente a căror funcționalitate implică procesări complexede lungă durată, necesitând anumite resurse, fără a fi necesar ​să pună la dispoziție o interfață grafică sau un mecanism ​de interacțiune cu utilizatorul. Prin intermediul unui serviciu, se asigură faptul că aplicația Android continuă să se găsească ​în execuțiechiar și atunci când interfața grafică a acesteia nu este vizibilă.+Se dorește implementarea unei aplicații ​Android, ​conținând o activitate conținând două fragmentecare să ofere utilizatorilor funcționalitatea necesară pentru a stoca un număde telefon ​în agenda de contactespecificând pentru acesta mai multe informații.
  
-<note tip>​Întrucât prioritatea unui serviciu este mai mare decât a unei activități inactive, este mai puțin probabil ca acestea să fie distruse atunci când trebuie eliberate resursele sistemului de operareDe altfel, un serviciu poate fi configurat să fie repornit imediat ce este posibil sau chiar pentru a i se asocia o prioritate echivalentă cu a unei activități active (dacă distrugerea serviciului are un impact la nivelul interfeței grafice).</​note>​+{{ :​laboratoare:​laborator04:​activitate_de_laborator01.png?​nolink&​300 }}
  
-Astfel, un serviciu nu trece prin evenimentele ce fac parte din ciclul de viață al unei activități. Totuși, un serviciu poate fi controlat (pornit, oprit) din contextul altor componente ale unei aplicații Android (activități,​ ascultători de intenții cu difuzare, alte servicii).+{{ :​laboratoare:​laborator04:​activitate_de_laborator02.png?​nolink&​300 }}
  
-Un serviciu este de regulă rulat pe firul de execuție principal al aplicației AndroidDe aceeaîn cazul în care operațiile pe care le realizează influențează experiența utilizatoruluiacestea trebuie transferate pe alte fire de execuție din fundal (folosind clasele ​''​Thread''​ și ''​AsyncTask''​).+**1.** În contul Github personalsă se creeze un depozit denumit '​Laborator04'​. Acesta trebuie să conțină unui fișier ''​README.md''​un fișier ​''​.gitignore'' ​specific unei aplicații Android ​și un fișier ​''​LICENSE'' ​care să descrie condițiile pentru utilizarea aplicației.
  
-==== Gestiunea unui Serviciu ====+**2.** Să se cloneze într-un director de pe discul local conținutul depozitului la distanță astfel creat. În urma acestei operații, directorul Laborator04 va trebui să se conțină fișierele ''​README.md'',​ ''​.gitignore''​ care indică tipurile de fișiere (extensiile) ignorate și ''​LICENSE''​. <​code>​ 
 +student@eim2016:​~$ git clone https://​www.github.com/​perfectstudent/​Laborator04 
 +</​code>​
  
-Un serviciu este o clasă derivată din ''​android.app.Service'',​ implementând metodele: +**3.** În directorul Laborator04 ​de pe discul localsă se creeze un proiect Eclipse denumit //​ContactsManager//​.
-  ​''​onCreate()''​ - realizând operațiile asociate construirii serviciului respectiv;​ +
-  ​''​onBind()''​ - asigurând asocierea serviciului la o altă componentă a aplicației Android; metoda primește un parametru ​de tip ''​Intent''​reprezentând intenția prin intermediul căruia a fost lansat în execuție.+
  
-<file java SomeService.java>​ +Se utilizează următoarele detalii ale proiectului:​ 
-import android.app.Service; +  * **Application Name** - //Contacts Manager// 
-import android.content.Intent; +  * **Project Name** - //​ContactsManager//​ 
-import android.os.IBinder;+  * **Package Name** - ''​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.contactsmanager''​ 
 +  * **Minimum Required SDK** - API 16: Android 4.1 (Jelly Bean) 
 +  * **Target SDK** - API 16: Android 4.1 (Jelly Bean) 
 +  * **Compile With** - API 16: Android 4.1 (Jelly Bean) 
 +  * **Theme** - Holo Light with Dark Action Bar
  
-public class SomeService extends Service { +Ceilalți parametrii de configurare sunt impliciți: 
-  ​@Override +  ​* denumirea activității - ''​ContactsManagerActivity'';​ 
-  ​public void onCreate() { +  ​* denumirea fișierului XML din ''​res/layout''​ în care va fi construită interfața grafică - ''​activity_contacts_manager''​.
-    super.onCreate();​ +
-    // ... +
-  }+
  
-  @Override +**4.** În fișierul ''​activity_contacts_manager''​ din directorul ''​res/​layout''​ să se construiască interfața grafică folosind: 
-  ​public IBinder onBind(Intent intent) { +  ​* editorul vizual ​(//Graphical Layout//) 
-    ​// ... +  ​* editorul XML (manual)
-    return null; +
-  ​+
-+
-</​file>​+
  
-Orice serviciu trebuie să fie înregistrat în cadrul fișierului ​''​AndroidManifest.xml'',​ prin intermediul etichetei ''<​service>​''​ în cadrul elementului ''<​application>''​. Eventualse poate indica o permisiune necesară pentru pornirea și oprirea serviciului,​ astfel încât aceste operații să poată fi realizate numai de anumite aplicații Android.+Acesta va fi format din două containere de tip ''​FrameLayout''​ în care vor fi plasate fragmenteledispuse vertical.
  
-<file xml AndroidManifest.xml> +**5.** Să se definească două fragmente: 
-<​manifest ​...> +  * ''​BasicDetailsFragment''​ cu interfața grafică în fișierul ''​fragment_basic_details.xml''​ din directorul ''​res/​layout'';​ acesta va fi afișat în permanență în cadrul activității (pe metoda ''​onCreate()''​ a acesteia se adaugă o instanță a fragmentului la containerul ​ <code java
-  <application ...+FragmentManager fragmentManager = getFragmentManager();​ 
-    <​service +FragmentTransaction fragmentTransaction ​fragmentManager.beginTransaction();​ 
-      ​android:​name="ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.SomeService"​ +fragmentTransaction.add(R.id.containerTop,​ new BasicDetailsFragment());​ 
-      ​android:​enabled="​true"​ +fragmentTransaction.commit(); 
-      android:​permission="​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.SOME_SERVICE_PERMISSION"​ /> +</code
-  </application+  * ''​AdditionalDetailsFragment''​ cu interfața grafică în fișierul ''​fragment_additional_details.xml''​ din directorul ''​res/​layout'';​ acesta va fi atașat / detașat la activitate la accesarea butonului //Show Additional Fields//, respectiv //Hide Additional Fields//.
-</manifest>​ +
-</file>+
  
-În momentul în care este pornit (printr-un apel al metodei ​''​startService()'' ​din cadrul altei componente),​ un serviciu apelează în mod automat ​metoda ''​onStartCommand()''​. În cadrul acestei metode trebuie realizată procesarea ​pe care o presupune serviciul respectiv. Având în vedere faptul că această metodă poate fi apelată de mai multe ori pe parcursul ciclului de viață al unui serviciu, tot aici trebuie implementa și comportamentul în cazul în care acesta este repornit. Metoda primește ca parametrii:​ +O clasă asociată unui fragment ​este derivată din ''​android.app.Fragment'' ​și implementează metoda ''​onCreateView()''​ pe care se încarcă interfața grafică corespunzătoare:
-  * intenția care invocat serviciul;​ +
-  * anumite valori prin care poate fi semnalat modul în care a fost pornit: +
-    * ''​START_FLAG_REDELIVERY''​ - serviciul a fost repornit ca urmare a distrugerii sale de către sistemul de operare înainte de se fi terminat ​corespunzător; +
-    * ''​START_FLAG_RETRY''​ - serviciul a fost repornit după o execuție anormală;​ +
-  * un identificator unic prin care se poate face distincția între apeluri diferite ale aceluiași serviciu.+
  
 <code java> <code java>
-@Override +public class SomeFragment extends Fragment { 
-public ​int onStartCommand(Intent intentint flagsint startId) { +  ​@Override 
-  ​processInBackground(intentstartId); +  public ​View onCreateView(LayoutInflater layoutInflaterViewGroup containerBundle state) { 
-  ​return Service.START_STICKY;​+    ​return layoutInflater.inflate(R.layout.fragment_somecontainer, false); 
 +  ​}
 } }
 </​code>​ </​code>​
  
-Comportamentul serviciului în situația în care este repornit poate fi controlată prin intermediul valorii întregi care este furnizată ca rezultat al metodei ''​onStartCommand()''​+**6**. Să se implementeaze intefețele grafice ale fragmentelor,​ conținând următoarele controale
-  * ''​Service.START_STICKY'' ​- mecanism standard, folosit de serviciile care își gestionează propriile stări și care sunt pornite și oprite în funcție de necesități ​(prin intermediul metodelor ​''​startService()'' ​și ''​stopService()''​);​ prin aceasta, se indică faptul că metoda ''​onStartCommand()''​ va fi invocată de fiecare dată când serviciul ​este (re)pornit după ce a fost distrus de sistemul de operare Android (situație ​în care parametrul ​de tip ''​Intent''​ va avea valoarea ''​null''​);​ +  * ''​fragment_basic_details.xml'' ​conține mai multe elemente dispuse vertical ​și ocupând pe lățime întregul spațiu avut la dispoziție
-  ''​Service.START_NOT_STICKY'' ​mecanism utilizat de serviciile utilizate pentru a procesa anumite comenzi, care se opresc singure ​(printr-un apel al metodei ​''​stopSelf()''​) ​atunci când operațiile pe care trebuiau ​să le realizeze s-au terminat; serviciul este (re)pornit după ce a fost distrus de sistemul de operare Android numai în situația în care între timp au mai fost realizate apeluri ale metodei ​''​startService()''; ​un astfel de comportament este adecvat pentru procese care sunt realizate periodic+    * un buton (''​Button''​) ​având mesajul //Show Additional Fields// în cazul în care celălalt fragment nu este afișat, respectiv mesajul //Hide Additional Fields// în cazul în care celălalt fragment este afișat, determinând atașarea / detașarea acestuia la activitate;​ 
-  * ''​Service.START_REDELIVER_INTENT'' ​- mecanism utilizat atunci când se dorește să se asigure faptul că procesările asociate serviciului au fost terminate; în situația în care serviciul a fost distrus de sistemul de operare Android, este (re)pornit numai în situația în care între timp au fost realizate apeluri ale metodei ''​startService()''​ sau procesul a fost oprit ca acesta să invoce metoda ''​stopSelf()'' ​metoda ''​onStartCommand()''​ va fi apelată folosind ca parametru intenția originală, a cărei procesări nu a fost terminată corespunzător.+    * patru controale ​de tip câmpuri text (''​EditText''​) ​prin care se introduc: 
 +      * numele
 +      numărul de telefon ​acest câmp este dezactivat ​(are proprietatea ​''​android:​enabled="​false"​''​), urmând ca valoarea sa să fie preluată din câmpul ​''​extra'' ​al unei intenții; 
 +      * adresa electronică; 
 +      * adresa poștală. 
 +  * ''​fragment_additional_details.xml'' ​conține patru controale de tip câmpuri text dispuse vertical ​și ocupând pe lățime întregul spațiu avut la dispoziție,​ prin care se introduc: 
 +    * poziția ocupată
 +    * denumirea companiei;​ 
 +    * site-ul web; 
 +    * identificatorul pentru mesagerie instantanee.
  
-În toate aceste cazuri, oprirea serviciului trebuie realizată explicit, prin apelul metodelor: +**7.** Să se implementeaze interacțiunea cu utilizatorul a aplicației. ​ 
-  * ''​stopService()'' ​din contextul componentei care l-pornit; +  * în metoda ​''​onActivityCreated()''​ a fragmentului ​''​BasicDetailsFragment'' ​se obțin referințe către butoanele //Show Additional Details// / //Hide Additional Details//, respectiv //Save// și //Cancel// prin intermediul ​metodei ''​getActivity().findViewById(R.id....)''​
-  * ''​stopSelf()'' ​din contextul serviciului. +  * se implementează o clasă ascultător pentru butoane, care implementează ''​View.OnClickListener''​ și (re)definește metoda ​''​onClick(View v)''​; în funcție de identificatorul butonului ​care este transmis ca parametru al metodei, sunt realizate următoarele acțiuni
- +    butonul //Show Additional Details// / //Hide Additional Details// - atașează / detașează fragmentul ''​AdditionalDetailsFragment''​ la activitate în funcție de existența / inexistența acestuiamodificând corespunzător textul afișat pe buton: ​<​code>​ 
-=== Pornirea unui Serviciu === +FragmentManager fragmentManager ​getActivity().getFragmentManager();​ 
- +FragmentTransaction fragmentTransaction = fragmentManager.beginTransaction();​ 
-Un serviciu este pornit printr-un apel al metodei ''​startService()''​. ​Aceasta primește ca parametru un obiect de tip ''​Intent''​ care poate fi creat+AdditionalDetailsFragment additionalDetailsFragment = (AdditionalDetailsFragment)fragmentManager.findFragmentById(R.id.containerBottom);​ 
-  explicitpe baza denumirii clasei care implementează serviciul respectiv; ​<​code ​java+if (additionalDetailsFragment == null) { 
-Intent intent ​new Intent(thisSomeService.class); +  fragmentTransaction.add(R.id.containerBottomnew AdditionalDetailsFragment());​ 
-startService(intent);+  ((Button)v).setText(getActivity().getResources().getString(R.string.hide_additional_fields)); 
 +  ​fragmentTransaction.setTransition(FragmentTransaction.TRANSIT_ENTER_MASK);​ 
 +} else { 
 +  fragmentTransaction.remove(additionalDetailsFragment);​ 
 +  ((Button)v).setText(getActivity().getResources().getString(R.string.show_additional_fields));​ 
 +  fragmentTransaction.setTransition(FragmentTransaction.TRANSIT_EXIT_MASK);​ 
 +
 +fragmentTransaction.commit();
 </​code>​ </​code>​
-  ​implicit, indicând o acțiune înregistrată ca fiind tratată de serviciul respectiv. ​<code java> +    ​butonul //Save// - lansează în execuție aplicația Android nativă pentru stocarea unui contact în agenda telefonică, după ce în prealabil au fost preluate informațiile din controalele grafice: ​<code java> 
-Intent intent = new Intent(SomeService.SOME_SERVICE); +Intent intent = new Intent(ContactsContract.Intents.Insert.ACTION); 
-startService(intent);+intent.setType(ContactsContract.RawContacts.CONTENT_TYPE);​ 
 +if (name != null) { 
 +  ​intent.putExtra(ContactsContract.Intents.Insert.NAME,​ name); 
 +
 +if (phone != null) { 
 +  intent.putExtra(ContactsContract.Intents.Insert.PHONE,​ phone); 
 +
 +if (email != null) { 
 +  intent.putExtra(ContactsContract.Intents.Insert.EMAIL,​ email); 
 +
 +if (address != null) { 
 +  intent.putExtra(ContactsContract.Intents.Insert.POSTAL,​ address); 
 +
 +if (jobTitle != null) { 
 +  intent.putExtra(ContactsContract.Intents.Insert.JOB_TITLE,​ jobTitle);​ 
 +
 +if (company != null) { 
 +  intent.putExtra(ContactsContract.Intents.Insert.COMPANY,​ company); 
 +
 +ArrayList<​ContentValues>​ contactData = new ArrayList<​ContentValues>​();​ 
 +if (website != null) { 
 +  ContentValues websiteRow = new ContentValues();​ 
 +  websiteRow.put(ContactsContract.Data.MIMETYPE,​ ContactsContract.CommonDataKinds.Website.CONTENT_ITEM_TYPE);​ 
 +  websiteRow.put(ContactsContract.CommonDataKinds.Website.URL,​ website); 
 +  contactData.add(websiteRow);​ 
 +
 +if (im != null) { 
 +  ContentValues imRow = new ContentValues();​ 
 +  imRow.put(ContactsContract.Data.MIMETYPE,​ ContactsContract.CommonDataKinds.Im.CONTENT_ITEM_TYPE);​ 
 +  imRow.put(ContactsContract.CommonDataKinds.Im.DATA,​ im); 
 +  contactData.add(imRow);​ 
 +
 +intent.putParcelableArrayListExtra(ContactsContract.Intents.Insert.DATA,​ contactData);​ 
 +getActivity().startActivity(intent);​ 
 +</​code>​ Intenția pentru realizarea acestei operații are asociată acțiunea ''​ContactsContract.Intents.Insert.ACTION''​ și tipul ''​ContactsContract.RawContacts.CONTENT_TYPE''​. Informațiile care se doresc a fi completate sunt atașate în câmpul ''​extra''​ al acesteia, având cheile:\\ ✔ ''​ContactsContract.Intents.Insert.NAME'';​\\ ✔ ''​ContactsContract.Intents.Insert.PHONE'';​\\ ✔ ''​ContactsContract.Intents.Insert.EMAIL'';​\\ ✔ ''​ContactsContract.Intents.Insert.POSTAL'';​\\ ✔ ''​ContactsContract.Intents.Insert.JOB_TITLE'';​\\ ✔ ''​ContactsContract.Intents.Insert.COMPANY'';​\\ Pentru site-ul web și identificatorul de mesagerie instantanee,​ se folosește un tablou de elemente ''​ContentValues''​ în care se specifică înregistrări de tipul ''​CommonDataKinds.Website.URL'',​ respectiv ''​CommonDataKinds.Im.DATA'';​\\ Pentru a putea gestiona agenda telefonică,​ este necesar ca în fișierul ''​AndroidManifest.xml''​ să fie specificate următoarele permisiuni: <code xml> 
 +<​uses-permission 
 +  android:​name="​android.permission.READ_CONTACTS"​ /> 
 +<​uses-permission 
 +  android:​name="​android.permission.WRITE_CONTACTS"​ />
 </​code>​ </​code>​
 +    * butonul //Cancel// - termină aplicația Android: <code java>
 +getActivity().finish();​
 +</​code>​
 +  * se înregistrează o instanță a clasei ascultător ca mecanism de tratare a evenimentelor de tip accesare a butoanelor din cadrul interfeței grafice, prin apelul metodei ''​setOnClickListener()''​.
  
-Transmiterea de informații suplimentare către serviciu poate fi realizată prin intermediul metodelor ''​putExtras(Bundle)'',​ ''​putExtra(String,​ Parcelable)''​ sau ''​put<​type>​Extra(String,​ <​type>​)''​.+**8.** Să se modifice aplicația Android [[https://​github.com/​eim2016/​Laborator03.git|Phone Dialer]] astfel încât să conțină un buton suplimentar ​prin care este invocată aplicația //Contacts Manager// căreia îi transmite numărul de telefon format și așteptând un rezultat cu privire la stocarea contactului în agenda telefonică.
  
-=== Oprirea unui Serviciu ===+{{ :​laboratoare:​laborator04:​activitate_de_laborator03.png?​nolink&​300 }}
  
-Un serviciu poate fi oprit: +{{ :laboratoare:​laborator04:​activitate_de_laborator04.png?​nolink&​500 }}
-  * de componenta care l-a pornit, printr-un apel al metodei ''​stopService()'',​ ce primește ca parametru un obiect de tip ''​Intent''​ care poate fi creat explicit sau implicit;+
  
-<note important>​Întrucât apelurile metodei ​''​startService()'' ​nu sunt imbricateinvocarea metodei ''​stopService()''​ oprește numai serviciul corespunzător ​(dacă se află în execuție).</note>+Metoda de tratare a evenimentului de tip accesare a butonului de stocare a numărului de telefon în agenda telefonică invocă o intenție asociată aplicației //Contacts Manager//, transmițând și numărul de telefon în câmpul ​''​extra'' ​asociat acesteiaidentificabil prin intermediul unei chei. <code java> 
 +if (phoneNumber.length() > 0) { 
 +  intent = new Intent("​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.contactsmanager.intent.action.ContactsManagerActivity"​)
 +  intent.putExtra("​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.contactsmanager.PHONE_NUMBER_KEY",​ phoneNumber);​ 
 +  startActivityForResult(intent,​ Constants.CONTACTS_MANAGER_REQUEST_CODE);​ 
 +} else { 
 +  Toast.makeText(getApplication(),​ getResources().getString(R.string.phone_error),​ Toast.LENGTH_LONG).show();​ 
 +
 +</code>
  
-  ​chiar de el însuși, în momentul în care procesările pe care trebuie ​să le realizeze s-au terminat, printr-un apel al metodei ''​stopSelf()'',​ eliberând resursele pe care sistemul de operare le-ar fi folosit pentru a-l menține ​în execuție; metoda poate fi apelată+**9.** Să se modifice aplicația Android //Contacts Manager// astfel încât ​să poată ​fi lansată ​în execuție ​doar din contextul altei activitățiprin intermediul unei intenții care conține în câmpul ''​extra'' ​un număr ​de telefonidentificabil prin cheia ''​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.contactsmanager.PHONE_NUMBER_KEY''​acesta fiind plasat în câmpul text needitabil corespunzător. Totodată, va transmite înapoi rezultatul operației de stocare (''​Activity.RESULT_OK''​ sau ''​Activity.RESULT_CANCELED''​).
-    * fără parametripentru a forța oprirea imediată;​ +
-    * transmițând un parametru ​de tip întregreprezentând identificatorul instanței care ruleazăpentru a se asigura faptul că procesarea a fost realizată pentru fiecare apel care a fost realizat.+
  
 +  * în fișierul ''​AndroidManifest.xml''​ se modifică filtrul de intenții (acțiunea și categoria), astfel încât activitatea să poată fi rulată doar prin intermediul unei intenții <file xml AndroidManifest.xml>​
 +<​manifest ...>
 +  <​application ...>
 +    <​activity
 +      android:​name="​.graphicuserinterface.ContactsManagerActivity"​
 +      android:​label="​@string/​app_name"​ >
 +      <​intent-filter>​
 +        <action android:​name="​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.contactsmanager.intent.action.ContactsManagerActivity"​ />
 +        <​category android:​name="​android.intent.category.DEFAULT"​ />
 +      </​intent-filter>​
 +    </​activity>​
 +  </​application>​
 +</​manifest>​
 +</​file>​
 +  * în metoda ''​onActivityCreated()''​ asociată fragmentului ''​BasicDetailsFragment''​ este verificată intenția cu care este pornită activitatea părinte, și în cazul în care aceasta nu este nulă, este preluată informația din secțiunea ''​extra'',​ identificată prin cheia ''​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.contactsmanager.PHONE_NUMBER_KEY'',​ conținutul său fiind plasat în cadrul câmpului text corespunzător:​ <code java>
 +if (intent != null) {
 +  String phone = intent.getStringExtra("​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.contactsmanager.PHONE_NUMBER_KEY"​);​
 +  if (phone != null) {
 +    phoneEditText.setText(phone);​
 +  } else {
 +    Activity activity = getActivity();​
 +    Toast.makeText(activity,​ activity.getResources().getString(R.string.phone_error),​ Toast.LENGTH_LONG).show();​
 +  }
 +
 +</​code>​
 +  * pe metodele de tratare a evenimentelor de accesare a butoanelor:
 +    * //Save// - este lansată în execuție aplicația nativă pentru gestiunea agendei telefonice, folosind un cod de cerere prin intermediul căruia se va verifica rezultatul furnizat: <code java>
 +getActivity().startActivityForResult(intent,​ Constants.CONTACTS_MANAGER_REQUEST_CODE);​
 +</​code>​
 +    * //Cancel// - se transmite înapoi rezultatul <code java>
 +getActivity().setResult(Activity.RESULT_CANCELED,​ new Intent());
 +</​code>​
  
-===== Activitate ​de Laborator =====+  * în metoda ''​onActivityResult()''​ asociată activității ''​ContactsManagerActivity'',​ în momentul în care s-a părăsit aplicația nativă pentru gestiunea agendei telefonice, se verifică codul de cerere și se transmite înapoi un rezultat: <code java> 
 +public void onActivityResult(int requestCode,​ int resultCode, Intent intent) { 
 +switch(requestCode) { 
 +  case Constants.CONTACTS_MANAGER_REQUEST_CODE:​ 
 +    setResult(resultCode,​ new Intent());​ 
 +    finish(); 
 +    break; 
 +  } 
 +
 +</​code>​
  
-==== Intenții ==== +**10.** ​ Să se încarce modificările realizate în cadrul depozitului '​Laborator04'​ de pe contul Github personal, folosind ​un mesaj sugestiv<​code>​ 
-  Să se creeze încă o fereastră (activitate) ​pe care să se afișeze o imagine. Aceasta trebuie să apară pe ecran în momentul în care se apasă butonul //​Fereastră Nouă//. +student@eim2016:​~/Laborator04$ git add * 
-  - Să se adauge la fereastra creată anterior ​un buton de revenire+student@eim2016:​~/Laborator04$ git commit ​-m "​implemented taks for laboratory 04" 
-  - Să se afișeze fereastra creată anterior și atunci când se apasă butonul ​//Inserați Fereastra//​. Să se afișeze sub imagine, într-un câmp text, care a fost butonul ce a determinat invocarea ferestrei. +student@eim2016:​~/​Laborator04$ git push origin master 
-  - Să se adauge la fereastra creată anterior un buton prin intermediul căruia să se schimbe imaginea existentă cu o alta. +</​code>​
- +
-==== Fragmente ==== +
-  - Să se plaseze conținutul celor două ferestre create anterior în două fragmente aparținând aceleiași activități,​ afișându-se simultan pe ecran. +
-  - Să se adauge un două butoane în cadrul primului fragment pentru atașarea, respectiv detașarea celui de-al doilea fragment de la activitate.+
  
 ===== Resurse Utile ===== ===== Resurse Utile =====
laboratoare/laborator04.1426467827.txt.gz · Last modified: 2016/02/09 11:19 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0