Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
laboratoare:laborator04 [2015/03/15 22:51]
Andrei Roșu-Cojocaru
laboratoare:laborator04 [2016/03/19 12:36] (current)
Andrei Roșu-Cojocaru
Line 75: Line 75:
 <code xml> <code xml>
 <​activity <​activity
-  android:​name="​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.MainActivity"​+  android:​name="​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.MainActivity"​
   android:​label="​@string/​app_name"​ >   android:​label="​@string/​app_name"​ >
   <​intent-filter>​   <​intent-filter>​
-    <action android:​name="​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.intent.action.MainActivity"​ />+    <action android:​name="​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.intent.action.MainActivity"​ />
     <​category android:​name="​android.intent.category.LAUNCHER"​ />     <​category android:​name="​android.intent.category.LAUNCHER"​ />
   </​intent-filter>​   </​intent-filter>​
Line 99: Line 99:
 </​code>​ </​code>​
   * dacă se dorește rularea unei activități existente în cadrul altei aplicații, aceasta va trebui referită prin numele său complet, inclusiv denumirea pachetului care o identifică ​ <code java>   * dacă se dorește rularea unei activități existente în cadrul altei aplicații, aceasta va trebui referită prin numele său complet, inclusiv denumirea pachetului care o identifică ​ <code java>
-startActivity(new Intent("​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.AnotherActivity"​));​+startActivity(new Intent("​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.AnotherActivity"​));​
 </​code>​ </​code>​
  
Line 117: Line 117:
   * vizualizarea conținutului specificat în secțiunea ''​data''​ asociată intenției, sub forma unui URI, de către aplicații Android diferite, în funcție de schema (protocolul) utilizat (''​http''​ - navigator, ''​tel''​ - aplicația pentru formarea unui număr de telefon, ''​geo''​ - Google Maps, ''​content''​ - aplicația pentru gestiunea contactelor din agenda telefonică):​ <code java>   * vizualizarea conținutului specificat în secțiunea ''​data''​ asociată intenției, sub forma unui URI, de către aplicații Android diferite, în funcție de schema (protocolul) utilizat (''​http''​ - navigator, ''​tel''​ - aplicația pentru formarea unui număr de telefon, ''​geo''​ - Google Maps, ''​content''​ - aplicația pentru gestiunea contactelor din agenda telefonică):​ <code java>
 Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW);​ Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW);​
-intent.setData(Uri.parse("​http://​ocw.cs.pub.ro/​pdsd"));+intent.setData(Uri.parse("​http://​ocw.cs.pub.ro/​eim"));
 </​code>​ </​code>​
   * căutarea unor informații pe Internet folosind un motor de căutare, termenul căutat fiind indicat în secțiunea ''​extra''​ asociată intenției, fiind identificată prin cheia ''​SearchManager.QUERY'':​ <code java>   * căutarea unor informații pe Internet folosind un motor de căutare, termenul căutat fiind indicat în secțiunea ''​extra''​ asociată intenției, fiind identificată prin cheia ''​SearchManager.QUERY'':​ <code java>
Line 252: Line 252:
 <code xml> <code xml>
 <​activity <​activity
-  android:​name="​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.AnotherActivity"​+  android:​name="​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.AnotherActivity"​
   android:​label="​@string/​app_name"​ >   android:​label="​@string/​app_name"​ >
   <​intent-filter>​   <​intent-filter>​
-    <action android:​name="​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.intent.action.AnotherActivity"​ />+    <action android:​name="​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.intent.action.AnotherActivity"​ />
     <​category android:​name="​android.intent.category.DEFAULT"​ />     <​category android:​name="​android.intent.category.DEFAULT"​ />
     <data     <data
Line 292: Line 292:
   super.onCreate(state);​   super.onCreate(state);​
   setContentView(R.layout.activity_main);​   setContentView(R.layout.activity_main);​
-  Intent intent = new Intent("​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.AnotherActivity"​);​ +  Intent intent = new Intent("​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.AnotherActivity"​);​ 
-  intent.putExtra("​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.someKey",​ someValue);+  intent.putExtra("​ro.pub.cs.systems.pdsd.eim.someKey",​ someValue);
   startActivityForResult(intent,​ ANOTHER_ACTIVITY_REQUEST_CODE);​   startActivityForResult(intent,​ ANOTHER_ACTIVITY_REQUEST_CODE);​
   // start another activities with their own request codes   // start another activities with their own request codes
Line 327: Line 327:
   // intent to parent   // intent to parent
   Intent intentToParent = new Intent();   Intent intentToParent = new Intent();
-  intent.putExtra("​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.anotherKey",​ anotherValue);​+  intent.putExtra("​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.anotherKey",​ anotherValue);​
   setResult(RESULT_OK,​ intentToParent);​   setResult(RESULT_OK,​ intentToParent);​
   finish();   finish();
Line 375: Line 375:
  
 <code java> <code java>
-final public static String SOME_ACTION = "​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.SomeAction.SOME_ACTION";​+final public static String SOME_ACTION = "​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.SomeAction.SOME_ACTION";​
  
 Intent intent = new Intent(SOME_ACTION);​ Intent intent = new Intent(SOME_ACTION);​
-intent.putExtra("​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.someKey",​ someValue);+intent.putExtra("​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.someKey",​ someValue);
 sendBroadcast(intent);​ sendBroadcast(intent);​
 </​code>​ </​code>​
Line 393: Line 393:
       android:​name="​.SomeEventBroadcastReceiver">​       android:​name="​.SomeEventBroadcastReceiver">​
       <​intent-filter>​       <​intent-filter>​
-        <action android:​name="​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.SomeAction.SOME_ACTION"​ />+        <action android:​name="​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.SomeAction.SOME_ACTION"​ />
       </​intent-filter> ​       </​intent-filter> ​
     </​receiver>​     </​receiver>​
Line 450: Line 450:
  
 <code java> <code java>
-final public static String SOME_ORDERED_ACTION = "​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.SomeOrderedAction.SOME_ORDERED_ACTION";​+final public static String SOME_ORDERED_ACTION = "​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.SomeOrderedAction.SOME_ORDERED_ACTION";​
  
 Intent intent = new Intent(SOME_ORDERED_ACTION);​ Intent intent = new Intent(SOME_ORDERED_ACTION);​
-intent.putExtra("​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.someKey",​ someValue);​ +intent.putExtra("​ro.pub.cs.systems.pdsd.eim.someKey",​ someValue);​ 
-sendOrderedBroadcast(intent,​ "​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.SOME_PERMISSION"​);​+sendOrderedBroadcast(intent,​ "​ro.pub.cs.systems.pdsd.eim.SOME_PERMISSION"​);​
 </​code>​ </​code>​
  
Line 462: Line 462:
     <​receiver     <​receiver
       android:​name="​.SomeEventOrderedBroadcastReceiver"​       android:​name="​.SomeEventOrderedBroadcastReceiver"​
-      android:​permission="​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.SOME_PERMISSION">​+      android:​permission="​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.SOME_PERMISSION">​
       <​intent-filter       <​intent-filter
         android:​permission="​100">​         android:​permission="​100">​
-        <action android:​name="​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.SomeOrderedAction.SOME_ORDERED_ACTION"​ />+        <action android:​name="​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.SomeOrderedAction.SOME_ORDERED_ACTION"​ />
       </​intent-filter> ​       </​intent-filter> ​
     </​receiver>​     </​receiver>​
Line 479: Line 479:
  
 <code java> <code java>
-final public static String SOME_STICKY_ACTION = "​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.SomeStickyAction.SOME_STICKY_ACTION";​+final public static String SOME_STICKY_ACTION = "​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.SomeStickyAction.SOME_STICKY_ACTION";​
  
 Intent intent = new Intent(SOME_STICKY_ACTION);​ Intent intent = new Intent(SOME_STICKY_ACTION);​
-intent.putExtra("​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04.someKey",​ someValue);+intent.putExtra("​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.someKey",​ someValue);
 sendStickyBroadcast(intent);​ sendStickyBroadcast(intent);​
 </​code>​ </​code>​
Line 551: Line 551:
   * implementează o anumită funcționalitate.   * implementează o anumită funcționalitate.
  
-Este necesar să fie suprascrisă cel puțin ​metoda ''​onCreateView()''​, în situația în care fragmentul ​conține o interfață grafică, încărcarea acesteia realizându-se ​în acest moment.+Pentru a construi interfața grafică corespunzătoare unui fragment, în codul sursă se va suprascrie ​metoda ''​onCreateView()'' ​ce utilizează:​ 
 +  * un obiect de tip ''​LayoutInflator''​ pentru a încărca fișierul XML; 
 +  * un obiect de tip ''​ViewGroup''​ ce referă containerul din care face parte fragmentul ​(de obicei, acesta aparține activității părinte); 
 +  * un obiect de tip ''​Bundle''​ utilizat pentru restaurarea stării în situația fragmentul este reluat (după ce anterior a fost întrerupt temporar).
  
 <file java SomeFragment.java>​ <file java SomeFragment.java>​
-package ro.pub.cs.systems.pdsd.lab04;+package ro.pub.cs.systems.eim.lab04;
  
 import android.app.Fragment;​ import android.app.Fragment;​
Line 571: Line 574:
 } }
 </​file>​ </​file>​
 +
 +Se observă că metoda ''​inflate()''​ din clasa ''​LayoutInflater''​ primește următorii parametrii:
 +  * un întreg, reprezentând identificatorul către o resursă de tip mecanism de control al conținutului;​
 +  * un obiect de tip ''​android.view.ViewGroup'';​
 +  * o valoare de tip adevărat/​fals,​ care indică dacă parametrul anterior este folosit ca părinte pentru interfața grafică încărcată sau dacă acesta este utilizat numai pentru a-i prelua parametrii de tip ''​LayoutParams'',​ spre a afișa în mod corect componentele conținute.
  
 Pentru fiecare fragment trebuie să existe în directorul ''/​res/​layout''​ un fișier XML corespunzător,​ descriind interfața grafică similar cu modul în care se realiza acest lucru în cadrul unei activități (exceptând atributul ''​tools:​context''​ din cadrul elementului rădăcină de tip layout): Pentru fiecare fragment trebuie să existe în directorul ''/​res/​layout''​ un fișier XML corespunzător,​ descriind interfața grafică similar cu modul în care se realiza acest lucru în cadrul unei activități (exceptând atributul ''​tools:​context''​ din cadrul elementului rădăcină de tip layout):
  
-<file xml fragment1.xml>+<file xml some_fragment.xml>
 <?xml version="​1.0"​ encoding="​UTF-8"?>​ <?xml version="​1.0"​ encoding="​UTF-8"?>​
 <​LinearLayout xmlns:​android="​http://​schemas.android.com/​apk/​res/​android"​ <​LinearLayout xmlns:​android="​http://​schemas.android.com/​apk/​res/​android"​
Line 598: Line 606:
 În fișierul ''​AndroidManifest.xml''​ NU este necesar să existe nici o referință la fragmente, întrucât existența acestora este limitată la activitatea în care sunt conținute. În fișierul ''​AndroidManifest.xml''​ NU este necesar să existe nici o referință la fragmente, întrucât existența acestora este limitată la activitatea în care sunt conținute.
  
-==== Ciclul de viață al unui fragment ​====+==== Ciclul de Viață al unui Fragment ​====
  
 Ca și în cazul unei activități,​ ciclul de viață al unui fragment poate fi controlat prin intermediul unor metode care sunt apelate în mod automat. În cazul în care sunt suprascrise,​ acestea trebuie să apeleze în mod necesar metodele din clasa părinte. Pe lângă metodele apelate în momentul în care fragmentul este creat, pornit, reluat, întrerupt, oprit și distrus, există și metode specifice care semnalizează atașarea și detașarea sa în cadrul unei activități,​ crearea și distrugerea ierarhiei de controale grafice precum și crearea activității părinte. Ca și în cazul unei activități,​ ciclul de viață al unui fragment poate fi controlat prin intermediul unor metode care sunt apelate în mod automat. În cazul în care sunt suprascrise,​ acestea trebuie să apeleze în mod necesar metodele din clasa părinte. Pe lângă metodele apelate în momentul în care fragmentul este creat, pornit, reluat, întrerupt, oprit și distrus, există și metode specifice care semnalizează atașarea și detașarea sa în cadrul unei activități,​ crearea și distrugerea ierarhiei de controale grafice precum și crearea activității părinte.
 +
 +{{ :​laboratoare:​laborator04:​ciclul_de_viata_al_unui_fragment.png?​nolink&​900 }}
 +
   * la creare sunt apelate metodele: ''​onAttach()'',​ ''​onCreate()'',​ ''​onCreateView()''​ și ''​onActivityCreated()''​   * la creare sunt apelate metodele: ''​onAttach()'',​ ''​onCreate()'',​ ''​onCreateView()''​ și ''​onActivityCreated()''​
   * în momentul în care devine vizibil, interacționând cu utilizatorul,​ sunt apelate ''​onStart()''​ și ''​onResume()''​   * în momentul în care devine vizibil, interacționând cu utilizatorul,​ sunt apelate ''​onStart()''​ și ''​onResume()''​
   * în momentul în care nu mai este vizibil, nemaiinteracționând cu utilizatorul,​ sunt apelate ''​onPause()''​ și ''​onStop()''​   * în momentul în care nu mai este vizibil, nemaiinteracționând cu utilizatorul,​ sunt apelate ''​onPause()''​ și ''​onStop()''​
-  * la distrugere sunt apelate ​în plus și metodele ''​onDestroyView()'',​ ''​onDestroy()''​ și ''​onDetach()''​+  * la distrugere sunt apelate metodele ''​onDestroyView()'',​ ''​onDestroy()''​ și ''​onDetach()''​
  
 Unele dintre aceste metode sunt aceleași ca în cazul activităților,​ având aceeași funcționalitate,​ în timp ce altele sunt specifice: Unele dintre aceste metode sunt aceleași ca în cazul activităților,​ având aceeași funcționalitate,​ în timp ce altele sunt specifice:
-  * ''​onAttach(Activity)''​ - apelată în momentul în care fragmentul este atașat la activitate +  * ''​onAttach(Activity)''​ - apelată în momentul în care fragmentul este atașat la activitate; de regulă, în această metodă se reține referința către activitate; 
-  * ''​onCreateView(LayoutInflator,​ ViewGroup, Bundle)''​ - apelată pentru a crea interfața grafică a fragmentului +  * ''​onCreateView(LayoutInflator,​ ViewGroup, Bundle)''​ - apelată pentru a crea interfața grafică a fragmentului, fie prin încărcarea din fișierul XML corespunzător (folosind metoda ''​inflate()''​ din clasa ''​LayoutInflater''​),​ fie prin construirea programatică;​ interfața grafică (obiect de tip ''​android.view.View''​) trebuie întoarsă ca rezultat al acestei metode; pentru fragmentele care nu dețin o interfață grafică se întoarce ''​null'';​ 
-  * ''​onActivityCreated(Bundle)''​ - apelată în momentul în care s-a terminat metoda ''​onCreate()''​ a activității care conține fragmentul +  * ''​onActivityCreated(Bundle)''​ - apelată în momentul în care s-a terminat metoda ''​onCreate()''​ a activității care conține fragmentul; în cadrul acestei metode este finalizat procesul de inițializare al fragmentului,​ fiind executate operații pentru care este necesar ca activitatea să fie creată; 
-  * ''​onDestroyView()''​ - apelată pentru a distruge ​interfața grafică ​a fragmentului+  * ''​onDestroyView()''​ - apelată pentru a elibera resursele aferente controalelor din cadrul fragmentului,​ atunci când interfața grafică ​este descărcată;​
   * ''​onDetach()''​ - apelată în momentul în care fragmentul este detașat de la activitate   * ''​onDetach()''​ - apelată în momentul în care fragmentul este detașat de la activitate
  
-Se observă faptul că restaurarea stării se poate face în oricare din metodele ''​onCreate()'',​ ''​onCreateView()'',​ respectiv ''​onActivityCreated()''​.+<​note>​Se observă faptul că restaurarea stării se poate face în oricare din metodele ''​onCreate()'',​ ''​onCreateView()'',​ respectiv ''​onActivityCreated()''​.</​note>​
  
-<note important>​O distincție între activități și fragmente constă în faptul ​că fragmentele nu sunt adăugate în mod automat pe stivă, asemenea activităților în momentul ​în care aplicația nu mai este vizibilă astfel încât restaurarea stării nu se poate realiza ​corespunzător. În acest sens, va trebui apelată explicit metoda ​''​addToBackStack(null)'' ​pentru obiectul de tip ''​FragmentTransaction'' ​care se ocupă de atașarea și detașarea fragmentelor de la activitate.</​note>​+Se observă că ciclul de viață al unui fragment se desfășoară între momentele ​în care acesta ​este atașat la activitatea din care face parte, respectiv este detașat din cadrul acesteia, metodele ​corespunzătoare fiind ''​onAttach()'' ​și ''​onDetach()''​.
  
 +Metoda ''​onAttach()''​ este apelată înainte de a se crea interfața grafică a fragmentului,​ fragmentul însuși și chiar activitatea din care acesta face parte. În cadrul său, de regulă se obține o referință către activitate pentru a se realiza alte operații de inițializare.
  
-=======+Se consideră că un fragment există între metodele ''​onCreate()''​ și ''​onDestroy()''​.
  
-Referința la acest fragment trebuie ​să se realizeze ​în fișierul XML corespunzător activității care o va conține:+În cadrul metodei ''​onCreate()''​ se recomandă ​să fie instanțiate orice obiecte care vor fi utilizate ​în cadrul fragmentului. Tot aici sunt realizate ​și alte operații de inițializare.
  
-<code xml>+<note important>​Spre diferență de activități,​ interfața grafică a unui fragment NU este încărcată în cadrul metodei ''​onCreate()''​.</​note>​ 
 + 
 +În cazul unui fragment, interfața grafică este construită,​ respectiv distrusă în cadrul metodelor ''​onCreateView()''​ și ''​onDestroyView()''​. 
 + 
 +În cadrul metodei ''​onCreateView()''​ se recomandă să se încarce interfața grafică din fișierul XML asociat (respectiv să se creeze programatic),​ obținându-se referințe către controalele grafice respective și asociindu-li-se obiecte de tip ascultător pentru diferite tipuri de evenimente din cadrul interacțiunii cu utilizatorul. Tot acum pot fi pornite diferite servicii sau cronometre. 
 + 
 +<note important>​Este obligatoriu ca metoda ''​onCreateView()''​ să întoarcă un obiect de tip ''​android.view.View''​ reprezentând interfața grafică a fragmentului respectiv.</​note>​ 
 + 
 +În cazul în care este necesar ca fragmentul să acceseze obiecte din interfața grafică a activității din care face parte, astfel de operații nu pot fi realizate decât după ce a fost apelată metoda ''​onActivityCreated()'',​ semnificând faptul că procesul de inițializare al acestuia a fost terminat. În caz contrar, este destul de probabil să se genereze o excepție de tipul ''​NullPointerException''​. 
 + 
 +Stările unui fragment sunt strâns legate de cele ale activității din care face parte. În plus, un fragment poate fi atașat sau detașat în mod dinamic unei activități,​ astfel încât acesta poate parcurge stările de creat, vizibil și activ de mai multe ori în timpul ciclului de viață al containerului din care face parte. 
 + 
 +Gestiunea tranzițiilor între diferitele stări din cadrul ciclului de viață al unui fragment este foarte importantă pentru a se asigura o experiență adecvată a utilizatorilor. Diferitele treceri între stările de inactivitate și activitate ale fragmentului trebuie să se realizeze în mod transparent pentru utilizatorii aplicației Android. De aceea, este foarte important ca să se asigure persistența controalelor grafice și a celorlalte date, salvându-se starea atunci când fragmentul este întrerupt temporar și oprit, restaurarea fiind realizată atunci când acesta este (re)pornit și reluat. 
 + 
 +<note tip>Este posibil ca după întreruperea temporară a activității / fragmentului să nu mai fie apelată nici o metodă, dacă necesarul de memorie impune ca acestea să fie distruse.</​note>​ 
 + 
 +<file java SomeFragment.java>​ 
 +package ro.pub.cs.systems.eim.lab04;​ 
 + 
 +import android.app.Activity;​ 
 +import android.app.Fragment;​ 
 +import android.os.Bundle;​ 
 +import android.view.LayoutInflater;​ 
 +import android.view.View;​ 
 +import android.view.ViewGroup;​ 
 + 
 +public class SomeFragment extends Fragment { 
 + 
 +  @Override 
 +  public void onAttach(Activity activity) { 
 +    super.onAttach(activity);​ 
 +    // ... 
 +  } 
 + 
 +  @Override 
 +  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
 +    super.onCreate(savedInstanceState);​ 
 +    // ... 
 +  } 
 +   
 +  @Override 
 +  public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) { 
 +    return inflater.inflate(R.layout.some_fragment,​ container, false); 
 +  } 
 + 
 +  @Override 
 +  public void onActivityCreated(Bundle savedInstanceState) { 
 +    super.onActivityCreated(savedInstanceState);​ 
 +    // ... 
 +  } 
 + 
 +  @Override 
 +  public void onStart() { 
 +    super.onStart();​ 
 +    // ... 
 +  } 
 + 
 +  @Override 
 +  public void onResume() { 
 +    super.onResume();​ 
 +    // ... 
 +  } 
 + 
 +  @Override 
 +  public void onPause(){ 
 +    super.onPause();​ 
 +    // ... 
 +  } 
 + 
 +  @Override 
 +  public void onSaveInstanceState(Bundle savedInstanceState) { 
 +    super.onSaveInstanceState(savedInstanceState);​ 
 +    // ... 
 +  } 
 + 
 +  @Override 
 +  public void onStop() { 
 +    super.onStop();​ 
 +    // ... 
 +  } 
 + 
 +  @Override 
 +  public void onDestroyView() { 
 +    super.onDestroyView();​ 
 +    // ... 
 +  } 
 + 
 +  @Override 
 +  public void onDestroy() { 
 +    super.onDestroy();​ 
 +    // ... 
 +  } 
 + 
 +  @Override 
 +  public void onDetach() { 
 +    super.onDetach();​ 
 +    // ... 
 +  } 
 +
 +</​file>​ 
 + 
 +==== Gestiunea Fragmentelor din cadrul unei Activități ==== 
 + 
 +Fiecare activitate dispune de un proces de gestiune a fragmentelor conține, acesta fiind o instanță a clasei ''​FragmentManager'',​ putând fi obținut din cadrul contextului asociat și punând la dispoziția utilizatorilor metode pentru adăugarea și scoaterea, respectiv înlocuirea unui fragment din cadrul său. 
 + 
 +<code java> 
 +FragmentManager fragmentManager = getFragmentManager();​ 
 +</​code>​ 
 + 
 +=== Adăugarea unui Fragment === 
 + 
 +Operația de adăugare a unui fragment poate fi realizată:​ 
 +  - static, în cadrul fișierului XML, prin intermediul elementului ''<​fragment>'',​ în situația în care sunt definite interfețe grafice pentru fiecare dintre tipurile de suprafețe de afișare suportate; ​<code xml>
 <​LinearLayout xmlns:​android="​http://​schemas.android.com/​apk/​res/​android"​ <​LinearLayout xmlns:​android="​http://​schemas.android.com/​apk/​res/​android"​
   xmlns:​tools="​http://​schemas.android.com/​tools"​   xmlns:​tools="​http://​schemas.android.com/​tools"​
Line 634: Line 758:
   tools:​context="​.MainActivity"​ >   tools:​context="​.MainActivity"​ >
   <​fragment   <​fragment
-    android:​name="​ro.pub.cs.pdsd.laborator03.Fragment1"​+    android:​name="​ro.pub.cs.systems.eim.labo04.Fragment1"​
     android:​id="​@+id/​fragment1"​     android:​id="​@+id/​fragment1"​
     android:​layout_weight="​1"​     android:​layout_weight="​1"​
     android:​layout_width="​match_parent"​     android:​layout_width="​match_parent"​
-    android:​layout_height="​match_parent" /> +    android:​layout_height="​wrap_content" /> 
-    ​ +  <fragment 
-  <!-- add other fragments --> +    ​android:​name="​ro.pub.cs.systems.eim.labo04.Fragment2"​ 
-    ​+    android:​id="​@+id/​fragment2"​ 
 +    android:​layout_weight="​1"​ 
 +    android:​layout_width="​match_parent"​ 
 +    android:​layout_height="​wrap_content"​ />
 </​LinearLayout>​ </​LinearLayout>​
 </​code>​ </​code>​
 +  - dinamic (programatic),​ în cadrul codului sursă, prin definirea unor containere (obiecte de tip ''​FrameLayout'',​ care pot conține un sigur element vizibil) în cadrul interfețele grafice în care pot fi plasate fragmentele la diferite momente de timp. <code xml>
 +<​LinearLayout xmlns:​android="​http://​schemas.android.com/​apk/​res/​android"​
 +  xmlns:​tools="​http://​schemas.android.com/​tools"​
 +  android:​layout_width="​match_parent"​
 +  android:​layout_height="​match_parent"​
 +  android:​paddingBottom="​@dimen/​activity_vertical_margin"​
 +  android:​paddingLeft="​@dimen/​activity_horizontal_margin"​
 +  android:​paddingRight="​@dimen/​activity_horizontal_margin"​
 +  android:​paddingTop="​@dimen/​activity_vertical_margin"​
 +  android:​orientation="​vertical"​
 +  tools:​context="​.MainActivity"​ >
 +  <​FrameLayout
 +    android:​id="​@+id/​frame1"​
 +    android:​layout_weight="​1"​
 +    android:​layout_width="​match_parent"​
 +    android:​layout_height="​wrap_content"​ />
 +  <​FrameLayout
 +    android:​id="​@+id/​frame2"​
 +    android:​layout_weight="​1"​
 +    android:​layout_width="​match_parent"​
 +    android:​layout_height="​wrap_content"​ />
 +</​LinearLayout>​
 +</​code>​ În metoda ''​onCreate()''​ corespunzătoare activității,​ se creează un obiect de tip ''​FragmentManager''​ pentru care se definesc operațiile care trebuie realizate (atomic) în cadrul unei tranzacții (obiectul de tip ''​FragmentTransaction''​ fiind obținut prin invocarea metodei ''​beginTransaction()''​). O tranzacție poate specifica suplimentar animațiile asociate unei tranziții prcum și dacă se dorește ca tranzacție să fie stocată și pe stivă. Realizarea propriu-zisă a operațiilor indicate se realizează doar atunci când se apelează metoda ''​commit()''​.\\ Pentru adăugarea unui fragment în cadrul unei activități,​ trebuie să se precizeze, ca parametrii ai metodei ''​add()''​ din clasa ''​FragmentTransaction''​ identificatorul containerului în care va fi plasat fragmentul, obiectul de tip fragment și (opțional) o etichetă (de tip șir de caractere) prin intermediul căreia acesta poate fi ulterior referit.<​code java>
 +@Override
 +protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 +  FragmentManager fragmentManager = getFragmentManager();​
 +  FragmentTransaction fragmentTransaction = fragmentManager.beginTransaction();​
 +  fragmentTransaction.add(android.R.id.frame1,​ new Fragment1());​
 +  fragmentTransaction.add(android.R.id.frame2,​ new Fragment2(),​ Constants.FRAGMENT2_TAG);​
 +  fragmentTransaction.commit();​
 +}
 +</​code>​ De remarcat faptul că referințele ''​R.id.frame1''​ și ''​R.id.frame2''​ se referă la conținutul activității.
 +
 +Pentru a asigura o experiență a utilizatorului consistentă,​ sistemul de operare Android asigură în mod automat persistența mecanismului de dispunere a framentelor și stiva asociată atunci când activitatea părinte este distrusă și (re)creată din cauza unei modificări a configurației. Din acest motiv, se recomandă ca toate interfețele grafice corespunzătoare diferitelor configurații să conțină toate containerele implicate în tranzacții de fragmente. Altfel, atunci când se va încerca restaurarea unor fragmente (în containere care nu exista în configurația respectivă),​ se pot produce anumite excepții. Dacă nu se dorește ca un container să fie afișat în cadrul unei interfețe grafice aferente unei configurații,​ se poate folosi atributul ''​visibility''​.
 +
 +<columns 100% 50%>
 +
 +<code xml>
 +<​LinearLayout ... >
 +  <​FrameLayout
 +    android:​id=@+id/​frame1
 +    ... />
 +  <​FrameLayout
 +    android:​id=@+id/​frame2
 +    android:​visibility="​gone"​
 +    ... />
 +</​LinearLayout>​
 +</​code>​
 +
 +<​newcolumn>​
 +
 +<code java>
 +FrameLayout frame1 = (FrameLayout)findViewById(R.id.frame1);​
 +FrameLayout frame2 = (FrameLayout)findViewById(R.id.frame2);​
 +frame2.setVisibility(Visibility.GONE);​
 +</​code>​
 +
 +</​columns>​
 +
 +=== Scoaterea unui Fragment ===
  
-Alternativ, fragmentul poate fi atașat în mod dinamic doar din codul sursă al activitățiifără a mai fi specificat în fișierul XML:+Pentru scoaterea unui fragment ​din cadrul unei activitățitrebuie ca anterior să se obțină o referință către acesta, pe baza identificatorului (metoda ''​findFragmentById()''​),​ respectiv pe baza etichetei (metoda ''​findFragmentByTag()''​). Ulterior, se apelează metoda ''​remove()''​ din clasa ''​FragmentTransaction''​ care primește ca parametru această referință.
  
 <code java> <code java>
 FragmentManager fragmentManager = getFragmentManager();​ FragmentManager fragmentManager = getFragmentManager();​
 FragmentTransaction fragmentTransaction = fragmentManager.beginTransaction();​ FragmentTransaction fragmentTransaction = fragmentManager.beginTransaction();​
-Fragment1 ​fragment1 = new Fragment1(); +Fragment ​fragment1 = fragmentManager.findFragmentById(R.id.fragment1); 
-fragmentTransaction.replace(android.R.id.content, ​fragment1);+Fragment fragment2 = fragmentManager.findFragmentByTag(Constants.FRAGMENT2_TAG);​ 
 +fragmentTransaction.remove(fragment1); 
 +fragmentTransaction.remove(fragment2);
 fragmentTransaction.commit();​ fragmentTransaction.commit();​
 </​code>​ </​code>​
  
-De remarcat faptul că referința ​''​R.id.content'' ​se referă la conținutul activității. Pentru a atașa / detașa fragmente de la o activitate se pot folosi și metodele ''​add()''​respectiv ​''​replace()''​.+Metoda ​''​findViewById()'' ​poate primi ca parametru și identificatorul containerului care conține fragmentul. În cazul în care aceasta nu are nici un conținutrezultatul metodei este ''​null''​.
  
-Pentru a crea interfața grafică corespunzătoare fragmentului respectiv, în codul sursă (indicat ​de proprietatea ​''​android:​name''​) se va suprascrie ​metoda ''​onCreateView()'' ​ce utilizează un obiect de tip ''​LayoutInflator'' ​pentru a încărca fișierul XMLAlți parametri ai metodei sunt un ''​ViewGroup'' ​care referă containerul din care face parte fragmentul ​(adică activitatea părinte), respectiv un obiect de tip ''​Bundle'' ​utilizat ​pentru ​restaurarea stării în cazul în care s-a produs un eveniment de tip întrerupere.+=== Înlocuirea unui Fragment === 
 + 
 +Pentru ​înlocuirea unui fragment din cadrul unei activități,​ trebuie să se precizeze, ca parametrii ai metodei ''​replace()''​ din clasa ''​FragmentTransaction''​ identificatorul containerului în care va fi plasat fragmentul, obiectul de tip fragment și (opțional) o etichetă (de tip șir de caractere) prin intermediul căreia acesta poate fi ulterior referit. 
 + 
 +<code java> 
 +FragmentManager fragmentManager = getFragmentManager();​ 
 +FragmentTransaction fragmentTransaction = fragmentManager.beginTransaction();​ 
 +Fragment fragment2 = new Fragment2();​ 
 +fragmentTransaction.replace(R.id.frame1,​ fragment2, Constants.FRAGMENT2_TAG);​ 
 +fragmentTransaction.commit();​ 
 +</​code>​ 
 + 
 +=== Utilizarea Stivei de Fragmente === 
 + 
 +Prin intermediul fragmentelor,​ se oferă posibilitatea de se crea interfețe grafice asociate activităților în mod dinamic. Unele modificări între diferite stări pot fi considerate de utilizatori ca fiind ecrane noi, comportamentul ​așteptat fiind acela de restaurare a acestora atunci când se accesează butonul //Back//. Un astfel de comportament presupune realizarea unei tranzacții de fragmente în sens invers. Această funcționalitate poate fi obținută prin utilizarea unei stive de fragmente, în care o tranzacție poate fi identificată prin intermediul unei etichete. 
 + 
 +În acest sens, va trebui apelată explicit metoda ''​addToBackStack()''​ pentru obiectul ​de tip ''​FragmentTransaction'' ​care se ocupă de atașarea și detașarea fragmentelor de la activitate, înainte de a se apela metoda ''​commit()''​. 
 + 
 +<code java> 
 +FragmentManager fragmentManager = getFragmentManager();​ 
 +FragmentTransaction fragmentTransaction = fragmentManager.beginTransaction();​ 
 +fragmentTransaction.add(R.id.frame1,​ new Fragment1(),​ Constants.FRAGMENT1_TAG);​ 
 +Fragment fragment2 = fragmentManager.findFragmentByTag(Constants.FRAGMENT2_TAG);​ 
 +fragmentTransaction.remove(fragment2);​ 
 +fragmentTransaction.addToBackStack(null);​ 
 +fragmentTransaction.commit();​ 
 +</​code>​ 
 + 
 +Astfel, atunci când se apelează ​metoda ''​commit()''​, fragmentul 2 este oprit și salvat pe stiva de fragmente (în loc să fie distrus). Când utilizatorul accesează butonul //Back// fragmentul 1 este distrus și fragemtnul 2 este restaurat de pe stivă și (re)pornit. 
 + 
 +=== Folosirea de Animații la Tranziția dintre Fragmente === 
 + 
 +Tranzițiile între diferitele stări ale activității care implică operații cu fragmente pot fi realizate:​ 
 +  - folosind metoda ''​setTransition()''​ a unui obiect de tip ''​FragmentTransaction''​, utilizând oricare dintre variantele predefinite,​ de tipul ''​FragmentTransaction.TRANSIT_FRAGMENT_...'' ​<code java> 
 +fragmentTransaction.setTransition(FragmentTransaction.TRANSIT_FRAGMENT_...);​ 
 +</​code>​ 
 +  - folosind metoda ​''​setCustomAnimation()''​ a unui obiect de tip ''​FragmentTransaction''​pentru ​utilizarea de animații definite de utilizator; metoda primește două argumente, indicând referințele către fișiere XML care descriu animațiile folosite pentru fragmentele care sunt adăugate, respectiv pentru fragmentele care sunt scoase <code java> 
 +fragmentTransaction.setCustomAnimations(R.animator.fade_in,​ R.animator.fade_out);​ 
 +</​code>​
  
 ==== Interacțiunea dintre fragmente ==== ==== Interacțiunea dintre fragmente ====
  
-Elementele grafice dintr-un fragment al unei activități pot fi accesate și din al fragment al activității,​ prin obținerea unei referințe către activitatea ​respectivă (metoda ''​getActivity()''​) și accesarea controlului respectiv prin intermediul identificatorului său din cadrul fragmentului (folosind metoda ''​findViewById()''​).+Elementele grafice dintr-un fragment al unei activități pot fi accesate și din alt fragment al activității,​ prin obținerea unei referințe către activitatea ​părinte (folosind ​metoda ''​getActivity()''​) și accesarea controlului respectiv prin intermediul identificatorului său din cadrul fragmentului (folosind metoda ''​findViewById()''​).
  
-===== Servicii =====+O astfel de abordare (folosind obiectul de tip ''​Activity''​ ca intermediar al comunicației) este recomandată pentru a asigura cuplarea slabă și autonomia fragmentelor. Altfel, este permisă comunicația directă prin intermediul obiectului de tip ''​FragmentManager''​ asociat activității.
  
-TODO+În cazul evenimentelor produse la nivelul unui fragment, decizia cu privire la impactul pe care acesta îl are asupra interfeței grafice trebuie să aparțină activității. Astfel, fragmentul va invoca o metodă de callback la nivelul activității care va determina modul în care va fi tratat evenimentul. 
 + 
 +<code java> 
 +public interface OnEventProducedListener { 
 +  public void onEventProduced(Event event); 
 +}; 
 +</​code>​ 
 + 
 +<code java> 
 +public class SomeFragment extends Fragment { 
 + 
 +  OnEventProducedListener onEventProducedListener;​ 
 + 
 +  @Override 
 +  public void onAttach(Activity activity) { 
 +    super.onAttach(activity);​ 
 +    try { 
 +      onEventProducedListener = (OnEventProducedListener)activity;​ 
 +    } catch (ClassCastException classCastException) { 
 +      Log.e(Constants.TAG,​ "​Parent activity does not implement OnEventProducedListener!"​);​ 
 +    } 
 +  } 
 +   
 +  private void onEventProduced(Event event) { 
 +    onEventProducedListener.onEventProduced(event);​ 
 +  } 
 +
 +</​code>​ 
 + 
 +<code java> 
 +public class SomeActivity extends Activity implements OnEventProducedListener { 
 +  @Override 
 +  protected void onCreate(Bundle savedStateInstance) { 
 +    super.onCreate(savedInstanceState);​ 
 +    FragmentManager framentManager = new FragmentManager();​ 
 +    FragmentTransaction fragmentTransaction = fragmentManager.beginTransaction();​ 
 +    fragmentTransaction.add(R.id.frame,​ new SomeFragment(),​ Constants.SOME_FRAGMENT_TAG);​ 
 +    fragmentTransaction.commit();​ 
 +    // ... 
 +  } 
 +   
 +  @Override 
 +  public void onEventProduced(Event event) { 
 +    // ... 
 +  } 
 +
 +</​code>​
  
 ===== Activitate de Laborator ===== ===== Activitate de Laborator =====
  
-==== Intenții ==== +Se dorește implementarea unei aplicații Android, conținând ​activitate conținând două fragmente, ​care să ofere utilizatorilor funcționalitatea necesară pentru a stoca un număr de telefon ​în agenda ​de contacte, specificând pentru acesta mai multe informații.
-  - Să se creeze încă ​fereastră (activitate) pe care să se afișeze o imagine. Aceasta trebuie să apară pe ecran în momentul în care se apasă butonul //​Fereastră Nouă//. +
-  - Să se adauge la fereastra creată anterior un buton de revenire. +
-  - Să se afișeze fereastra creată anterior și atunci când se apasă butonul //Inserați Fereastra//​. Să se afișeze sub imagine, într-un câmp text, care a fost butonul ce a determinat invocarea ferestrei. +
-  - Să se adauge la fereastra creată anterior un buton prin intermediul căruia să se schimbe imaginea existentă cu o alta.+
  
-==== Fragmente ==== +{{ :​laboratoare:​laborator04:​activitate_de_laborator01.png?​nolink&​300 }} 
-  ​- ​Să se plaseze ​conținutul ​celor două ferestre create anterior ​în două fragmente ​aparținând aceleiașactivitățiafișându-se simultan ​pe ecran+ 
-  ​Să se adauge ​un două butoane ​în cadrul primului ​fragment ​pentru ​atașarea, respectiv ​detașarea ​celui de-al doilea fragment ​de la activitate.+{{ :​laboratoare:​laborator04:​activitate_de_laborator02.png?​nolink&​300 }} 
 + 
 +**1.** În contul Github personal, să se creeze un depozit denumit '​Laborator04'​. Acesta trebuie să conțină unui fișier ''​README.md'',​ un fișier ''​.gitignore''​ specific unei aplicații Android și un fișier ''​LICENSE''​ care să descrie condițiile pentru utilizarea aplicației. 
 + 
 +**2.** ​Să se cloneze într-un director de pe discul local conținutul ​depozitului la distanță astfel creat. În urma acestei operații, directorul Laborator04 va trebui să se conțină fișierele ''​README.md'',​ ''​.gitignore''​ care indică tipurile de fișiere (extensiile) ignorate și ''​LICENSE''​. <​code>​ 
 +student@eim2016:​~$ git clone https://​www.github.com/​perfectstudent/​Laborator04 
 +</​code>​ 
 + 
 +**3.** În directorul Laborator04 de pe discul local, să se creeze un proiect Eclipse denumit //​ContactsManager//​. 
 + 
 +Se utilizează următoarele detalii ale proiectului:​ 
 +  * **Application Name** - //Contacts Manager// 
 +  * **Project Name** - //​ContactsManager//​ 
 +  * **Package Name** - ''​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.contactsmanager''​ 
 +  * **Minimum Required SDK** - API 16: Android 4.1 (Jelly Bean) 
 +  * **Target SDK** - API 16: Android 4.1 (Jelly Bean) 
 +  * **Compile With** - API 16: Android 4.1 (Jelly Bean) 
 +  * **Theme** - Holo Light with Dark Action Bar 
 + 
 +Ceilalți parametrii de configurare sunt impliciți:​ 
 +  * denumirea activității - ''​ContactsManagerActivity'';​ 
 +  * denumirea fișierului XML din ''​res/​layout''​ în care va fi construită interfața grafică - ''​activity_contacts_manager''​. 
 + 
 +**4.** În fișierul ''​activity_contacts_manager''​ din directorul ''​res/​layout''​ să se construiască interfața grafică folosind: 
 +  * editorul vizual (//​Graphical Layout//) 
 +  * editorul XML (manual) 
 + 
 +Acesta va fi format din două containere de tip ''​FrameLayout'' ​în care vor fi plasate fragmentele,​ dispuse vertical. 
 + 
 +**5.** Să se definească ​două fragmente
 +  * ''​BasicDetailsFragment''​ cu interfața grafică în fișierul ''​fragment_basic_details.xml''​ din directorul ''​res/​layout'';​ acesta va fi afișat în permanență în cadrul ​activității (pe metoda ''​onCreate()''​ a acesteia se adaugă o instanță a fragmentului la containerul ​ <code java> 
 +FragmentManager fragmentManager = getFragmentManager();​ 
 +FragmentTransaction fragmentTransaction = fragmentManager.beginTransaction();​ 
 +fragmentTransaction.add(R.id.containerTopnew BasicDetailsFragment());​ 
 +fragmentTransaction.commit();​ 
 +</​code>​ 
 +  * ''​AdditionalDetailsFragment''​ cu interfața grafică în fișierul ''​fragment_additional_details.xml''​ din directorul ''​res/​layout'';​ acesta va fi atașat / detașat la activitate la accesarea butonului //Show Additional Fields//, respectiv //Hide Additional Fields//. 
 + 
 +O clasă asociată unui fragment este derivată din ''​android.app.Fragment''​ și implementează metoda ''​onCreateView()'' ​pe care se încarcă interfața grafică corespunzătoare:​ 
 + 
 +<code java> 
 +public class SomeFragment extends Fragment { 
 +  @Override 
 +  public View onCreateView(LayoutInflater layoutInflater,​ ViewGroup container, Bundle state) { 
 +    return layoutInflater.inflate(R.layout.fragment_some,​ container, false); 
 +  ​
 +
 +</​code>​ 
 + 
 +**6**. ​Să se implementeaze intefețele grafice ale fragmentelor,​ conținând următoarele controale:​ 
 +  * ''​fragment_basic_details.xml''​ conține mai multe elemente dispuse vertical și ocupând pe lățime întregul spațiu avut la dispoziție:​ 
 +    * un buton (''​Button''​) având mesajul //Show Additional Fields// în cazul în care celălalt fragment nu este afișat, respectiv mesajul //Hide Additional Fields// ​în cazul în care celălalt ​fragment ​este afișat, determinând ​atașarea ​detașarea ​acestuia la activitate;​ 
 +    * patru controale ​de tip câmpuri text (''​EditText''​) prin care se introduc: 
 +      * numele; 
 +      * numărul de telefon ​acest câmp este dezactivat (are proprietatea ''​android:​enabled="​false"''​),​ urmând ca valoarea sa să fie preluată din câmpul ''​extra'' ​al unei intenții;​ 
 +      * adresa electronică;​ 
 +      * adresa poștală. 
 +  * ''​fragment_additional_details.xml''​ conține patru controale ​de tip câmpuri text dispuse vertical și ocupând pe lățime întregul spațiu avut la dispoziție,​ prin care se introduc: 
 +    * poziția ocupată; 
 +    * denumirea companiei;​ 
 +    * site-ul web; 
 +    * identificatorul pentru mesagerie instantanee. 
 + 
 +**7.** Să se implementeaze interacțiunea cu utilizatorul a aplicației.  
 +  * în metoda ''​onActivityCreated()''​ a fragmentului ''​BasicDetailsFragment''​ se obțin referințe către butoanele //Show Additional Details// / //Hide Additional Details//, respectiv //Save// și //Cancel// prin intermediul metodei ''​getActivity().findViewById(R.id....)'';​ 
 +  * se implementează o clasă ascultător pentru butoane, care implementează ''​View.OnClickListener''​ și (re)definește metoda ''​onClick(View v)'';​ în funcție de identificatorul butonului care este transmis ca parametru al metodei, sunt realizate următoarele acțiuni: 
 +    * butonul //Show Additional Details// / //Hide Additional Details// - atașează / detașează fragmentul ''​AdditionalDetailsFragment'' ​la activitate ​în funcție de existența / inexistența acestuia, modificând corespunzător textul afișat pe buton: <​code>​ 
 +FragmentManager fragmentManager = getActivity().getFragmentManager();​ 
 +FragmentTransaction fragmentTransaction = fragmentManager.beginTransaction();​ 
 +AdditionalDetailsFragment additionalDetailsFragment = (AdditionalDetailsFragment)fragmentManager.findFragmentById(R.id.containerBottom);​ 
 +if (additionalDetailsFragment == null) { 
 +  fragmentTransaction.add(R.id.containerBottom,​ new AdditionalDetailsFragment());​ 
 +  ((Button)v).setText(getActivity().getResources().getString(R.string.hide_additional_fields));​ 
 +  fragmentTransaction.setTransition(FragmentTransaction.TRANSIT_ENTER_MASK);​ 
 +} else { 
 +  fragmentTransaction.remove(additionalDetailsFragment);​ 
 +  ((Button)v).setText(getActivity().getResources().getString(R.string.show_additional_fields));​ 
 +  fragmentTransaction.setTransition(FragmentTransaction.TRANSIT_EXIT_MASK);​ 
 +
 +fragmentTransaction.commit();​ 
 +</​code>​ 
 +    * butonul //Save// - lansează în execuție aplicația Android nativă pentru stocarea unui contact în agenda telefonică,​ după ce în prealabil au fost preluate informațiile din controalele grafice: <code java> 
 +Intent intent = new Intent(ContactsContract.Intents.Insert.ACTION);​ 
 +intent.setType(ContactsContract.RawContacts.CONTENT_TYPE);​ 
 +if (name != null) { 
 +  intent.putExtra(ContactsContract.Intents.Insert.NAME,​ name); 
 +
 +if (phone != null) { 
 +  intent.putExtra(ContactsContract.Intents.Insert.PHONE,​ phone); 
 +
 +if (email != null) { 
 +  intent.putExtra(ContactsContract.Intents.Insert.EMAIL,​ email); 
 +
 +if (address != null) { 
 +  intent.putExtra(ContactsContract.Intents.Insert.POSTAL,​ address); 
 +
 +if (jobTitle != null) { 
 +  intent.putExtra(ContactsContract.Intents.Insert.JOB_TITLE,​ jobTitle);​ 
 +
 +if (company != null) { 
 +  intent.putExtra(ContactsContract.Intents.Insert.COMPANY,​ company); 
 +
 +ArrayList<​ContentValues>​ contactData = new ArrayList<​ContentValues>​();​ 
 +if (website != null) { 
 +  ContentValues websiteRow = new ContentValues();​ 
 +  websiteRow.put(ContactsContract.Data.MIMETYPE,​ ContactsContract.CommonDataKinds.Website.CONTENT_ITEM_TYPE);​ 
 +  websiteRow.put(ContactsContract.CommonDataKinds.Website.URL,​ website); 
 +  contactData.add(websiteRow);​ 
 +
 +if (im != null) { 
 +  ContentValues imRow = new ContentValues();​ 
 +  imRow.put(ContactsContract.Data.MIMETYPE,​ ContactsContract.CommonDataKinds.Im.CONTENT_ITEM_TYPE);​ 
 +  imRow.put(ContactsContract.CommonDataKinds.Im.DATA,​ im); 
 +  contactData.add(imRow);​ 
 +
 +intent.putParcelableArrayListExtra(ContactsContract.Intents.Insert.DATA,​ contactData);​ 
 +getActivity().startActivity(intent);​ 
 +</​code>​ Intenția pentru realizarea acestei operații are asociată acțiunea ''​ContactsContract.Intents.Insert.ACTION''​ și tipul ''​ContactsContract.RawContacts.CONTENT_TYPE''​. Informațiile care se doresc a fi completate sunt atașate în câmpul ''​extra''​ al acesteia, având cheile:\\ ✔ ''​ContactsContract.Intents.Insert.NAME'';​\\ ✔ ''​ContactsContract.Intents.Insert.PHONE'';​\\ ✔ ''​ContactsContract.Intents.Insert.EMAIL'';​\\ ✔ ''​ContactsContract.Intents.Insert.POSTAL'';​\\ ✔ ''​ContactsContract.Intents.Insert.JOB_TITLE'';​\\ ✔ ''​ContactsContract.Intents.Insert.COMPANY'';​\\ Pentru site-ul web și identificatorul de mesagerie instantanee,​ se folosește un tablou de elemente ''​ContentValues''​ în care se specifică înregistrări de tipul ''​CommonDataKinds.Website.URL'',​ respectiv ''​CommonDataKinds.Im.DATA'';​\\ Pentru a putea gestiona agenda telefonică,​ este necesar ca în fișierul ''​AndroidManifest.xml''​ să fie specificate următoarele permisiuni: <code xml> 
 +<​uses-permission 
 +  android:​name="​android.permission.READ_CONTACTS"​ /> 
 +<​uses-permission 
 +  android:​name="​android.permission.WRITE_CONTACTS"​ /> 
 +</​code>​ 
 +    * butonul //Cancel// - termină aplicația Android: <code java> 
 +getActivity().finish();​ 
 +</​code>​ 
 +  * se înregistrează o instanță a clasei ascultător ca mecanism de tratare a evenimentelor de tip accesare a butoanelor din cadrul interfeței grafice, prin apelul metodei ''​setOnClickListener()''​. 
 + 
 +**8.** Să se modifice aplicația Android [[https://​github.com/​eim2016/​Laborator03.git|Phone Dialer]] astfel încât să conțină un buton suplimentar prin care este invocată aplicația //Contacts Manager// căreia îi transmite numărul de telefon format și așteptând un rezultat cu privire la stocarea contactului în agenda telefonică. 
 + 
 +{{ :​laboratoare:​laborator04:​activitate_de_laborator03.png?​nolink&​300 }} 
 + 
 +{{ :​laboratoare:​laborator04:​activitate_de_laborator04.png?​nolink&​500 }} 
 + 
 +Metoda de tratare a evenimentului de tip accesare a butonului de stocare a numărului de telefon în agenda telefonică invocă o intenție asociată aplicației //Contacts Manager//, transmițând și numărul de telefon în câmpul ''​extra''​ asociat acesteia, identificabil prin intermediul unei chei. <code java> 
 +if (phoneNumber.length() > 0) { 
 +  intent = new Intent("​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.contactsmanager.intent.action.ContactsManagerActivity"​);​ 
 +  intent.putExtra("​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.contactsmanager.PHONE_NUMBER_KEY",​ phoneNumber);​ 
 +  startActivityForResult(intent,​ Constants.CONTACTS_MANAGER_REQUEST_CODE);​ 
 +} else { 
 +  Toast.makeText(getApplication(),​ getResources().getString(R.string.phone_error),​ Toast.LENGTH_LONG).show();​ 
 +
 +</​code>​ 
 + 
 +**9.** Să se modifice aplicația Android //Contacts Manager// astfel încât să poată fi lansată în execuție doar din contextul altei activități,​ prin intermediul unei intenții care conține în câmpul ''​extra''​ un număr de telefon, identificabil prin cheia ''​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.contactsmanager.PHONE_NUMBER_KEY'',​ acesta fiind plasat în câmpul text needitabil corespunzător. Totodată, va transmite înapoi rezultatul operației de stocare (''​Activity.RESULT_OK''​ sau ''​Activity.RESULT_CANCELED''​). 
 + 
 +  * în fișierul ''​AndroidManifest.xml''​ se modifică filtrul de intenții (acțiunea și categoria), astfel încât activitatea să poată fi rulată doar prin intermediul unei intenții <file xml AndroidManifest.xml>​ 
 +<​manifest ...> 
 +  <​application ...> 
 +    <​activity 
 +      android:​name="​.graphicuserinterface.ContactsManagerActivity"​ 
 +      android:​label="​@string/​app_name"​ > 
 +      <​intent-filter>​ 
 +        <action android:​name="​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.contactsmanager.intent.action.ContactsManagerActivity"​ /> 
 +        <​category android:​name="​android.intent.category.DEFAULT"​ /> 
 +      </​intent-filter>​ 
 +    </​activity>​ 
 +  </​application>​ 
 +</​manifest>​ 
 +</​file>​ 
 +  * în metoda ''​onActivityCreated()''​ asociată fragmentului ''​BasicDetailsFragment''​ este verificată intenția cu care este pornită activitatea părinte, și în cazul în care aceasta nu este nulă, este preluată informația din secțiunea ''​extra'',​ identificată prin cheia ''​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.contactsmanager.PHONE_NUMBER_KEY'',​ conținutul său fiind plasat în cadrul câmpului text corespunzător:​ <code java> 
 +if (intent != null) { 
 +  String phone = intent.getStringExtra("​ro.pub.cs.systems.eim.lab04.contactsmanager.PHONE_NUMBER_KEY"​);​ 
 +  if (phone != null) { 
 +    phoneEditText.setText(phone);​ 
 +  } else { 
 +    Activity activity = getActivity();​ 
 +    Toast.makeText(activity,​ activity.getResources().getString(R.string.phone_error),​ Toast.LENGTH_LONG).show();​ 
 +  } 
 +}  
 +</​code>​ 
 +  * pe metodele de tratare a evenimentelor de accesare a butoanelor:​ 
 +    * //Save// - este lansată în execuție aplicația nativă pentru gestiunea agendei telefonice, folosind un cod de cerere prin intermediul căruia se va verifica rezultatul furnizat: <code java> 
 +getActivity().startActivityForResult(intent,​ Constants.CONTACTS_MANAGER_REQUEST_CODE);​ 
 +</​code>​ 
 +    * //Cancel// - se transmite înapoi rezultatul <code java> 
 +getActivity().setResult(Activity.RESULT_CANCELED,​ new Intent());​ 
 +</​code>​ 
 + 
 +  * în metoda ''​onActivityResult()''​ asociată activității ''​ContactsManagerActivity'',​ în momentul în care s-a părăsit aplicația nativă pentru gestiunea agendei telefonice, se verifică codul de cerere și se transmite înapoi un rezultat: <code java> 
 +public void onActivityResult(int requestCode,​ int resultCode, Intent intent) { 
 +switch(requestCode) { 
 +  case Constants.CONTACTS_MANAGER_REQUEST_CODE:​ 
 +    setResult(resultCode,​ new Intent());​ 
 +    finish(); 
 +    break; 
 +  } 
 +
 +</​code>​ 
 + 
 +**10.** ​ Să se încarce modificările realizate în cadrul depozitului '​Laborator04'​ de pe contul Github personal, folosind un mesaj sugestiv. <​code>​ 
 +student@eim2016:​~/​Laborator04$ git add * 
 +student@eim2016:​~/​Laborator04$ git commit -m "​implemented taks for laboratory 04" 
 +student@eim2016:​~/​Laborator04$ git push origin master 
 +</​code>​
  
 ===== Resurse Utile ===== ===== Resurse Utile =====
laboratoare/laborator04.1426452690.txt.gz · Last modified: 2016/02/09 11:19 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0