Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
laboratoare:laborator02 [2016/03/03 23:14]
Andrei Roșu-Cojocaru
laboratoare:laborator02 [2016/03/04 09:41] (current)
Andrei Roșu-Cojocaru
Line 788: Line 788:
 **1.** În contul Github personal, să se creeze un depozit denumit '​Laborator02'​. Inițial, acesta trebuie să fie gol (nu trebuie să bifați nici adăugarea unui fișier ''​README.md'',​ nici a fișierului ''​.gitignore''​ sau a a fișierului ''​LICENSE''​). **1.** În contul Github personal, să se creeze un depozit denumit '​Laborator02'​. Inițial, acesta trebuie să fie gol (nu trebuie să bifați nici adăugarea unui fișier ''​README.md'',​ nici a fișierului ''​.gitignore''​ sau a a fișierului ''​LICENSE''​).
  
-**2.** Să se cloneze în directorul de pe discul local conținutul depozitului la distanță de la [[https://​www.github.com/​pdsd2015/​Laborator02|]]. În urma acestei operații, directorul Laborator02 va trebui să se conțină proiectul Eclipse ​denumit ​''​ActivityLifecycleMonitor'',​ fișierul ''​README.md''​ și un fișier ''​.gitignore''​ care indică tipurile de fișiere (extensiile) ignorate. <​code>​ +**2.** Să se cloneze în directorul de pe discul local conținutul depozitului la distanță de la [[https://​www.github.com/​eim2016/​Laborator02|]]. În urma acestei operații, directorul Laborator02 va trebui să se conțină ​un director ''​labtasks''​ ce va deține atât proiectul AndroidStudio cât și proiectul Eclipse, ambele denumite ​''​ActivityLifecycleMonitor'',​ fișierul ''​README.md''​ și un fișier ''​.gitignore''​ care indică tipurile de fișiere (extensiile) ignorate. <​code>​ 
-student@eim2016:​~$ git clone https://​www.github.com/​pdsd2015/​Laborator02+student@eim2016:​~$ git clone https://​www.github.com/​eim2016/​Laborator02.git
 </​code>​ </​code>​
  
Line 804: Line 804:
 {{ :​laboratoare:​laborator02:​eclipse_import_project02.png?​nolink&​500 }} {{ :​laboratoare:​laborator02:​eclipse_import_project02.png?​nolink&​500 }}
  
-**5.** În clasa ''​LifecycleMonitorActivity''​ din pachetul ''​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab02.graphicuserinterface'',​ să se suprascrie metodele care monitorizează ciclul de viață al unei activități;​ fiecare dintre acestea va trebui **să apeleze metoda părinte** și **să notifice apelarea sa prin intermediul unui mesaj**, având prioritatea ''​DEBUG''​ și eticheta ''​lifecycleevents'':<​code java>+**5.** În clasa ''​LifecycleMonitorActivity''​ din pachetul ''​ro.pub.cs.systems.eim.lab02.activitylifecyclemonitor.graphicuserinterface'',​ să se suprascrie metodele care monitorizează ciclul de viață al unei activități;​ fiecare dintre acestea va trebui **să apeleze metoda părinte** și **să notifice apelarea sa prin intermediul unui mesaj**, având prioritatea ''​DEBUG''​ și eticheta ''​lifecycleevents'':<​code java>
 Log.d(Constants.TAG,​ "??? method was invoked"​);​ Log.d(Constants.TAG,​ "??? method was invoked"​);​
 </​code>​ </​code>​
Line 814: Line 814:
     - ''​onDestroy()''​     - ''​onDestroy()''​
  
-**6.** Să se creeze un filtru, denumit ''​ActivityLifecycleMonitor'',​ astfel încât LogCat să afișeze doar mesajele care au eticheta ''​lifecycleevents'',​ generate de aplicația ''​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab02''​ și au cel puțin prioritatea ''​debug''​.+**6.** Să se creeze un filtru, denumit ''​ActivityLifecycleMonitor'',​ astfel încât LogCat să afișeze doar mesajele care au eticheta ''​activitylifecyclemonitor'',​ generate de aplicația ''​ro.pub.cs.systems.eim.lab02.activitylifecyclemonitor''​ și au cel puțin prioritatea ''​debug''​.
  
 **7.** Să se modifice mesajul din metoda ''​onCreate()'',​ astfel încât să se indice dacă activitatea a mai fost lansată în execuție anterior sau nu (dacă există o stare a activității care trebuie restaurată). **7.** Să se modifice mesajul din metoda ''​onCreate()'',​ astfel încât să se indice dacă activitatea a mai fost lansată în execuție anterior sau nu (dacă există o stare a activității care trebuie restaurată).
Line 855: Line 855:
 **10.** Să se implementeze metoda ''​onSaveInstanceState()'',​ astfel încât, **în condițiile în care este bifat elementul grafic de tip ''​CheckBox''​**,​ să se salveze informațiile din interfața cu utilizatorul. **10.** Să se implementeze metoda ''​onSaveInstanceState()'',​ astfel încât, **în condițiile în care este bifat elementul grafic de tip ''​CheckBox''​**,​ să se salveze informațiile din interfața cu utilizatorul.
  
-<note tip>Se vor folosi metodele ''​putString()''​ și ''​putBoolean()''​ ale clasei ''​Bundle''​.\\ \\ Cheile sub care vor fi identificate valorile salvate sunt definite în interfața ''​Constants''​ din pachetul ''​ro.pub.cs.systems.pdsd.lab02.general''​.\\ \\ Verificarea faptului că un element grafic de tip ''​CheckBox''​ este bifat se face prin intermediul metodei ''​isChecked()''​.</​note>​+<note tip>Se vor folosi metodele ''​putString()''​ și ''​putBoolean()''​ ale clasei ''​Bundle''​.\\ \\ Cheile sub care vor fi identificate valorile salvate sunt definite în interfața ''​Constants''​ din pachetul ''​ro.pub.cs.systems.eim.lab02.activitylifecyclemonitor.general''​.\\ \\ Verificarea faptului că un element grafic de tip ''​CheckBox''​ este bifat se face prin intermediul metodei ''​isChecked()''​.</​note>​
  
 Să se observe comportamentul aplicației în condițiile producerii evenimentului descris anterior. Să se observe comportamentul aplicației în condițiile producerii evenimentului descris anterior.
Line 864: Line 864:
  
 **12.** ​ Să se încarce modificările realizate în cadrul depozitului '​Laborator02'​ de pe contul Github personal, folosind un mesaj sugestiv. <​code>​ **12.** ​ Să se încarce modificările realizate în cadrul depozitului '​Laborator02'​ de pe contul Github personal, folosind un mesaj sugestiv. <​code>​
-student@eim2016:​~/​Laborator02$ git add ActivityLifecycleMonitor/*+student@eim2016:​~/​Laborator02$ git add labtasks/*
 student@eim2016:​~/​Laborator02$ git commit -m "​implemented taks for laboratory 02" student@eim2016:​~/​Laborator02$ git commit -m "​implemented taks for laboratory 02"
 student@eim2016:​~/​Laborator02$ git push Laborator02_perfectstudent master student@eim2016:​~/​Laborator02$ git push Laborator02_perfectstudent master
laboratoare/laborator02.txt · Last modified: 2016/03/04 09:41 by Andrei Roșu-Cojocaru
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0