Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
laboratoare:laborator01 [2016/02/26 06:56]
Andrei Roșu-Cojocaru
laboratoare:laborator01 [2016/02/26 07:00] (current)
Andrei Roșu-Cojocaru
Line 962: Line 962:
 student@eim2016:​~$ git config --global merge.tool diff student@eim2016:​~$ git config --global merge.tool diff
 </​code>​ Verificarea valorii pe care o au variabilele de configurare poate fi realizată în mai multe moduri: <​code>​ </​code>​ Verificarea valorii pe care o au variabilele de configurare poate fi realizată în mai multe moduri: <​code>​
-student@eim2016:​~$ git cofig --list+student@eim2016:​~$ git config ​--list
 </​code>​ <​code>​ </​code>​ <​code>​
 student@eim2016:​~$ cat .git/config student@eim2016:​~$ cat .git/config
Line 973: Line 973:
   - Să se creeze un depozit pe contul Github creat, denumit '​Laborator01'​. Inițial, acesta trebuie să fie gol (nu trebuie să bifați nici adăugarea unui fișier ''​README.md'',​ nici a fișierului ''​.gitignore''​ sau a a fișierului ''​LICENSE''​).   - Să se creeze un depozit pe contul Github creat, denumit '​Laborator01'​. Inițial, acesta trebuie să fie gol (nu trebuie să bifați nici adăugarea unui fișier ''​README.md'',​ nici a fișierului ''​.gitignore''​ sau a a fișierului ''​LICENSE''​).
   - Să se cloneze în directorul de pe discul local conținutul depozitului la distanță de la [[https://​www.github.com/​eim2016/​Laborator01|]]. În urma acestei operații, directorul Laborator01 va trebui să se conțină un director ''​labtaks''​ care conține proiectele Eclipse și AndroidStudio denumite ''​MyFirstAndroidApplication'',​ fișierele ''​README.md''​ și ''​LICENSE''​ și un fișier ''​.gitignore''​ care indică tipurile de fișiere (extensiile) ignorate. <​code>​   - Să se cloneze în directorul de pe discul local conținutul depozitului la distanță de la [[https://​www.github.com/​eim2016/​Laborator01|]]. În urma acestei operații, directorul Laborator01 va trebui să se conțină un director ''​labtaks''​ care conține proiectele Eclipse și AndroidStudio denumite ''​MyFirstAndroidApplication'',​ fișierele ''​README.md''​ și ''​LICENSE''​ și un fișier ''​.gitignore''​ care indică tipurile de fișiere (extensiile) ignorate. <​code>​
-student@eim2016:​~$ git init 
 student@eim2016:​~$ git clone https://​www.github.com/​eim2016/​Laborator01.git student@eim2016:​~$ git clone https://​www.github.com/​eim2016/​Laborator01.git
 </​code>​ </​code>​
laboratoare/laborator01.txt · Last modified: 2016/02/26 07:00 by Andrei Roșu-Cojocaru
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0