Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
informatii:impartirea_pe_semigrupe [2016/02/26 00:07]
Andrei Roșu-Cojocaru
informatii:impartirea_pe_semigrupe [2016/02/26 00:08] (current)
Andrei Roșu-Cojocaru
Line 1: Line 1:
 ====== Împărțirea pe Semigrupe ====== ====== Împărțirea pe Semigrupe ======
  
-  * În cadrul unei ore de laborator pot participa maxim 16 studenți.+  * În cadrul unei ore de laborator pot participa maxim 15 studenți.
   * Transferurile între intervale orare sunt permise atâta vreme cât nu este depășită capacitatea laboratorului,​ la schimb cu un alt student, pentru a se asigura o echilibrare a încărcării. Mutări ale studenților sunt permise până în săptămâna a 3-a, după care formațiile de lucru rămân definitive.   * Transferurile între intervale orare sunt permise atâta vreme cât nu este depășită capacitatea laboratorului,​ la schimb cu un alt student, pentru a se asigura o echilibrare a încărcării. Mutări ale studenților sunt permise până în săptămâna a 3-a, după care formațiile de lucru rămân definitive.
   * Marcarea persoanelor care și-au schimbat semigrupa din care făceau parte se face prin //font italic//.   * Marcarea persoanelor care și-au schimbat semigrupa din care făceau parte se face prin //font italic//.
Line 105: Line 105:
   - //PEȚA C. Alin-Andrei,​ opționali 2//   - //PEȚA C. Alin-Andrei,​ opționali 2//
   - //PUHA V. Andrei-Radu,​ opționali 2//   - //PUHA V. Andrei-Radu,​ opționali 2//
 +  - //STOICA D. Vlăduţ-Cristian,​ 341C1 b//
 +  - //VASILE T. Constantin-Tiberiu,​ 341C1 b//
 +  - //VUŢEI D. Alexandru-Florian,​ 341C1 b//
  
 ===== Vineri, 12.00-14.00 (opționali 1, Andrei Roșu-Cojocaru) ===== ===== Vineri, 12.00-14.00 (opționali 1, Andrei Roșu-Cojocaru) =====
Line 113: Line 116:
   - //CIUREL N.I. Victor Nicuşor, 343C1 b//   - //CIUREL N.I. Victor Nicuşor, 343C1 b//
   - CÎRCIUMARU Gh. Florina   - CÎRCIUMARU Gh. Florina
-  - //COJOCARU S. I. Lucia-Mădălina,​ 341C1 a// 
   - //​GRIGORESCU D. Raluca-Elena,​ 341C1 a//   - //​GRIGORESCU D. Raluca-Elena,​ 341C1 a//
   - IANCU G. David-Traian   - IANCU G. David-Traian
Line 130: Line 132:
   - //BOBESCU I. Mădălina-Georgeta,​ 342C1 a//   - //BOBESCU I. Mădălina-Georgeta,​ 342C1 a//
   - //CIORNEI G. Ioana-Elena,​ 341C1 a//   - //CIORNEI G. Ioana-Elena,​ 341C1 a//
 +  - //COJOCARU S. I. Lucia-Mădălina,​ 341C1 a//
   - //GHIMBAȘ Cezar-Mihai,​ 341C1 a//   - //GHIMBAȘ Cezar-Mihai,​ 341C1 a//
   - //MIHALEA C. Geanina, 341C1 a//   - //MIHALEA C. Geanina, 341C1 a//
Line 139: Line 142:
   - SOARE M. Cristian-Valeriu   - SOARE M. Cristian-Valeriu
   - STĂNILOIU C. Constantin-Eduard   - STĂNILOIU C. Constantin-Eduard
-  - STOICA D. Vlăduţ-Cristian 
   - ŞTEFAN I. Elena-Gabriela   - ŞTEFAN I. Elena-Gabriela
-  - VASILE T. Constantin-Tiberiu 
   - VĂDUVA P. Andrei-Iustin   - VĂDUVA P. Andrei-Iustin
   - VOLMER M. Mihai-Cristian   - VOLMER M. Mihai-Cristian
-  - VUŢEI D. Alexandru-Florian 
  
informatii/impartirea_pe_semigrupe.txt · Last modified: 2016/02/26 00:08 by Andrei Roșu-Cojocaru
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0