This is an old revision of the document!


Colocviu 2

Model de Subiect

Observații Generale

Pentru rezolvarea subiectelor propuse în cadrul colocviului 2, sunt necesare:

 • un cont Github personal, pe care să existe drepturi de citire și de scriere;
 • SDK-ul de Android (cu o imagine pentru nivelul de API 16 - Jelly Bean 4.1);
 • mediul de dezvoltare integrat Eclipse, împreună cu plugin-ul Android Developer Tools;
 • un dispozitiv mobil:
  • fizic (bring your own device);
  • virtual: Genymotion, AVD.
În situația în care lucrați pe calculatoarele din laboratorul Ixia (EG106) este recomandat să folosiți:
 • fluxbox ca utilitar pentru gestiunea ferestrelor (se alege din interfața de autentificare);
 • epiphany pentru navigare Internet.

Este de preferat să nu se depășească memoria disponibilă, întrucât comportamentul acestor mașini este imprevizibil în momentul în care se folosește swap-ul (se blochează, fără posibilitatea de recuperare din eroare).

În situația în care este necesară procesarea codului sursă (în format HTML) al paginii Internet furnizat ca răspuns la cererea transmisă către un serviciu web, se poate folosi biblioteca Jsoup. Integrarea sa în mediul integrat pentru dezvoltare Eclipse Luna SR1a (4.4.1) se face prin plasarea fișierului corespunzător în directorul libs al proiectului. Acesta devine vizibil în momentul în care se accesează operația Refresh din meniul contextual, disponibilă și prin tasta F5. Ulterior, pentru a fi inclus în classpath, este necesar ca din meniul contextual asociat fișierului jsoup-1.8.2.jar (disponibil pe butonul drept al mouse-ului) să se acceseze Build PathAdd to Build Path.

După ce biblioteca a fost integrată în cadrul mediului integrat pentru dezvoltare Eclipse Luna SR1a (4.4.1), aceasta va putea fi vizualizată în secțiunea Referenced Libraries din proiectul corespunzător.

În situația în care este necesară procesarea unui document JSON furnizat ca răspuns la cererea transmisă către un serviciu web, se vor utiliza clasele JSONObject, respectiv JSONArray, din cadrul SDK-ului Android. Pentru vizualizare, se poate folosi utilitarul JSON Formatter & Validator, prin care structura documentului JSON poate fi inspectată cu ușurință.

Rezolvări

Proiectul Eclipse corespunzător aplicației Android ce conține rezolvările complete ale cerințelor colocviului este disponibil pe contul de Github al disciplinei.

1. Se accesează Github și se realizează autentificarea în contul personal, prin intermediul butonului Sign in.

Se creează o zonă de lucru corespunzătoare unui proiect prin intermediului butonului New Repository.

Configurarea depozitului la distanță presupune specificarea:

 • unei denumiri;
 • unei descrieri (opțional);
 • tipului de director (public sau privat - doar contra cost!!!);
 • modului de inițializare:
  • local, prin git init;
  • la distanță, prin git clone - depozitul la distanță nu trebuie să fie vid, în această situațoe
 • unui fișier README (opțional);
 • extensiilor ignorate (corespunzătoare limbajului de programare folosit, în cazul de față - Android) - incluse în fișierul .gitignore;
 • tipului de licență sub care este publicat codul sursă.

2. Prin intermediul comenzii git clone se poate descărca întregul conținut în directorul curent (de pe discul local), inclusiv istoricul complet al versiunilor anterioare (care poate fi ulterior reconstituit după această copie, în cazul coruperii informațiilor stocate pe serverul la distanță).

În situația în care se dorește clonarea conținutului din depozitul la distanță în alt director decât cel curent, acesta poate fi transmis ca parametru al comenzii, după URL-ul la care poate fi accesat proiectul în Github.
student@pdsd2015:~$ git clone https://www.github.com/perfectstudent/PracticalTest02

3. Se urmăresc indicațiile disponibile în secțiunea Crearea unei aplicații Android în Eclipse Luna SR1a (4.4.1).

4. Pentru implementarea interfeței grafice, se vor defini controalele care asigură interacțiunea cu utilizatorul pentru fiecare dintre componentele aplicației Android:

 • serverul
  • un câmp text pentru specificarea portului pe care va accepta conexiuni de la clienți;
  • un buton pentru lansarea în execuție;
 • clientul
  • câmpuri text pentru precizarea parametrilor de conexiune la server:
   • adresa Internet (se va folosi localhost sau 127.0.0.1);
   • port;
  • elemente grafice pentru indicarea informațiilor solicitate:
   • un câmp text pentru oraș;
   • o listă populată cu datele meteorologice care se doresc a fi furnizate (temperature, wind_speed, condition, pressure, humidity, all); ca alternativă, se poate folosi tot un câmp text, cu restricția ca valorile introduse să facă parte din mulțimea acceptată;
  • un buton pentru trimiterea cererii și primirea răspunsului, condiționată de completarea anterioară a tuturor celorlalte informații.
Nu este necesar ca în dezvoltarea interfeței grafice să se utilizeze elemente grafice complexe (de tipul fragmentelor sau listelor). Nu este punctat nici aspectul estetic al acesteia. Tot ce contează este ca interfața grafică să poată fi utilizată pentru implementarea cerințelor funcționale.

activity_practical_test02_main.xml
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="match_parent"
 android:orientation="vertical"
 tools:context="ro.pub.cs.systems.pdsd.practicaltest02.graphicuserinterface.PracticalTest02MainActivity" >
 
 <TextView
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_gravity="center"
  android:textSize="25sp"
  android:textStyle="bold"
  android:text="@string/server" />
 
 <LinearLayout
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:baselineAligned="false">
 
  <ScrollView
   android:layout_width="0dp"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:layout_weight="1">
 
   <EditText
    android:id="@+id/server_port_edit_text"
	android:layout_width="match_parent"
	android:layout_height="wrap_content"
	android:hint="@string/server_port" />
 
  </ScrollView>
 
  <ScrollView
   android:layout_width="0dp"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:layout_weight="1">
 
   <Button
    android:id="@+id/connect_button"
	android:layout_width="wrap_content"
	android:layout_height="wrap_content"
	android:layout_gravity="center"
	android:text="@string/connect" />
 
  </ScrollView>
 
 </LinearLayout>
 
 <Space
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="10dp" />
 
 <TextView
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_gravity="center"
  android:textSize="25sp"
  android:textStyle="bold"
  android:text="@string/client" />
 
 <LinearLayout
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:baselineAligned="false">
 
  <ScrollView
   android:layout_width="0dp"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:layout_weight="1">
 
   <EditText
    android:id="@+id/client_address_edit_text"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:hint="@string/client_address" />
 
  </ScrollView>
 
  <ScrollView
   android:layout_width="0dp"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:layout_weight="1">
 
   <EditText
    android:id="@+id/client_port_edit_text"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:hint="@string/client_port" />
 
  </ScrollView>
 
 </LinearLayout>  
 
 <GridLayout
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:rowCount="2"
  android:columnCount="2">
 
  <EditText
   android:id="@+id/city_edit_text"
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:ems="5"
   android:hint="@string/city"
   android:layout_row="0"
   android:layout_column="0" />
 
  <Spinner
   android:id="@+id/information_type_spinner"
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:entries="@array/information_types"
   android:layout_row="1"
   android:layout_column="0" />
 
  <Button
   android:id="@+id/get_weather_forecast_button"
   android:layout_width="100dp"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:layout_gravity="center"
   android:text="@string/get_weather_forecast"
   android:layout_row="0"
   android:layout_rowSpan="2"
   android:layout_column="1" />
 
 </GridLayout>
 
 <ScrollView
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">
 
  <TextView
   android:id="@+id/weather_forecast_text_view"
   android:layout_width="match_parent"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:singleLine="false"
   android:maxLines="10" />
 
 </ScrollView>
 
</LinearLayout>
O aplicație Android care accesează rețeaua trebuie să dețină permisiunea necesară (android.permission.INTERNET), specificată explicit în fișierul AndroidManifest.xml:
AndroidManifest.xml
<manifest ...>
 <!-- other elements -->
 <uses-permission
  android:name="android.permission.INTERNET" />
</manifest>
O aplicație Android care accesează rețeaua va gestiona (cel puțin) două fire de execuție dedicate:
 • firul de execuție al interfeței grafice; un control grafic nu va putea fi modificat decât din contextul acestui fir de execuție (în acest sens, se va utiliza metoda post() a elementului respectiv pentru interacțiunea cu utilizatorul sau un obiect de tip Handler);
 • firul de execuție pentru comunicație, necesar astfel încât operațiile care necesită acces la rețea să nu blocheze interacțiunea cu utilizatorul, afectând experiența acestuia; în practică, se vor defini:
  • un fir de execuție pentru server (pe care sunt acceptate conexiunile de la clienți);
  • câte un fir de execuție pentru fiecare comunicație dintre client și server, astfel încât interacțiunea dintre acestea să nu influențeze reponsivitatea serverului și nici comunicația cu ceilalți clienți.

5. Implementarea serverului presupune:

a) un fir de execuție care gestionează solicitările de conexiune de la clienți:

 • se va instanția un obiect de tip ServerSocket care va primi ca parametru portul indicat de utilizator:
  try {
   serverSocket = new ServerSocket(port);
  } catch (IOException ioException) {
   Log.e(Constants.TAG, "An exception has occurred: " + ioException.getMessage());
   if (Constants.DEBUG) {
    ioException.printStackTrace();
   }
  }
 • se va gestiona un obiect de tip Hashmap în care vor fi reținute informațiile meteorologice cu privire la diferite orașe care au fost interogate anterior, astfel încât acestea să fie furnizate de la nivel local, fără a mai fi necesară conexiunea la distanță (în acest sens trebuie definită și clasa model WeatherForecastInformation care să conțină datele meteorologice disponibile - temperatură, viteza vântului, stare generală, presiune, umiditate - implementând pentru fiecare dintre acestea metode de tip getter și setter):
  data = new HashMap<String, WeatherForecastInformation>();
 • atâta vreme cât firul de execuție nu este întrerupt (aplicația Android nu a fost distrusă), sunt acceptate conexiuni de la clienți (prin invocarea metodei accept() apelată pe obiectul de tip ServerSocket, aceasta întorcând un obiect de tip Socket), comunicația dintre acestea fiind tratată pe un fir de execuție dedicat:
  @Override
  public void run() {
   try {
    while (!Thread.currentThread().isInterrupted()) {
     Log.i(Constants.TAG, "[SERVER] Waiting for a connection...");
     Socket socket = serverSocket.accept();
     Log.i(Constants.TAG, "[SERVER] A connection request was received from " + socket.getInetAddress() + ":" + socket.getLocalPort());
     CommunicationThread communicationThread = new CommunicationThread(this, socket);
     communicationThread.start();
    }
   } catch (ClientProtocolException clientProtocolException) {
    Log.e(Constants.TAG, "An exception has occurred: " + clientProtocolException.getMessage());
    if (Constants.DEBUG) {
     clientProtocolException.printStackTrace();
    }
   } catch (IOException ioException) {
    Log.e(Constants.TAG, "An exception has occurred: " + ioException.getMessage());
    if (Constants.DEBUG) {
     ioException.printStackTrace();
    }
   }
  }

De remarcat faptul că pentru un obiect de tip Socket se poate determina:

 • adresa Internet, furnizată de metoda getInetAddress();
 • portul, furnizat de metoda getLocalPort().

Pornirea firului de execuție corespunzător serverului va fi realizată pe metoda de callback a obiectului ascultător pentru evenimentul de tip apăsare a butonului aferent din interfața grafică:

private class ConnectButtonClickListener implements Button.OnClickListener {
 @Override
 public void onClick(View view) {
  String serverPort = serverPortEditText.getText().toString();
  if (serverPort == null || serverPort.isEmpty()) {
   Toast.makeText(
    getApplicationContext(),
    "Server port should be filled!",
    Toast.LENGTH_SHORT
   ).show();
   return;
  }
  serverThread = new ServerThread(Integer.parseInt(serverPort));
  if (serverThread.getServerSocket() != null) {
   serverThread.start();
  } else {
   Log.e(Constants.TAG, "[MAIN ACTIVITY] Could not creat server thread!");
  }
 }
}
Este important ca atunci când aplicația Android este distrusă să se oprească firul de execuție corespunzător serverului, eliberându-se resursele alocate:
@Override
protected void onDestroy() {
 if (serverThread != null) {
  serverThread.stopThread();
 }
 super.onDestroy();
}
public void stopThread() {
 if (serverSocket != null) {
  interrupt();
  try {
   if (serverSocket != null) {
    serverSocket.close();
   }
  } catch (IOException ioException) {
   Log.e(Constants.TAG, "An exception has occurred: " + ioException.getMessage());
   if (Constants.DEBUG) {
    ioException.printStackTrace();
   }
  }
 }
}

b) un fir de execuție care gestionează comunicația dintre client și server:

 • se obțin obiectele de tip BufferedReader și PrintWriter (prin apelul metodelor statice din clasa Utilities: getReader() și getWriter()), prin care se vor realiza operațiile de citire și scriere pe canalul de comunicație;
 • se obține o referință către obiectul gestionat de server ce reține informațiile meteorologice pentru orașele pentru care au fost realizate interogări anterior;
 • se primesc de la client (prin citire de pe canalul de comunicație) parametrii necesari pentru furnizarea informațiilor meteorologice (oraș și tip de date: temperatură, viteza vântului, starea generală, presiune, umiditate, toate);
 • în situația în care informațiile meteorologice se găsesc în obiectul gestionat de server, sunt preluate local;
 • în situația în care informațiile meteorologice nu se găsesc în obiectul gestionat de server, sunt preluate prin interogarea serviciului Internet, la distanță:
  • se realizează o cerere de tip POST la adresa Internet http://www.wunderground.com/cgi-bin/findweather/getForecast;
  • parametrul care trebuie precizat este query și are valoarea orașului pentru care se dorește să se obțină informațiile; acesta se atașează cererii de tip POST, folosind codificarea UTF-8 (alternativ, se poate realiza o cerere de tip GET în care valoarea parametrului este inclusă în cadrul adresei Internet: http://www.wunderground.com/cgi-bin/findweather/getForecast?query=city);
  • se obține răspunsul sub forma unui șir de caractere, care este procesat folosind biblioteca Jsoup;
  • se inspectează codul sursă al paginii HTML care a fost furnizat pentru a determina locația la care sunt disponibile informațiile necesare
   <script>
    wui.asyncCityPage = true;
    wui.bootstrapped.API = "";
    wui.api_data =
    {
     "response": {
      "version": "2.0",
      "units": "metric",
      "termsofService": "http://www.wunderground.com/weather/api/d/terms.html",
      "attribution": {
       "image":"//icons.wxug.com/graphics/wu2/logo_130x80.png",
       "title":"Weather Underground",
       "link":"http://www.wunderground.com"
      },
      "features": {
       "conditions": 1
      }
   		, "location": {
   		"name": "Bucuresti",
   		"neighborhood":null,
   		"city": "Bucuresti",
   		"state": null,
   		"state_name":"Romania",
   		"country": "RO",
   		"country_iso3166":null,
   		"country_name":"Romania",
   		"zip":"00000",
   		"magic":"11",
   		"wmo":"15420",
   		"latitude":44.50000000,
   		"longitude":26.12999916,
   		"elevation":91.00000000,
   		"l": "/q/zmw:00000.11.15420"
   		},
   		"date": {
   	"epoch": 1431792660,
   	"pretty": "7:11 PM EEST on May 16, 2015",
   	"rfc822": "Sat, 16 May 2015 19:11:00 +0300",
   	"iso8601": "2015-05-16T19:11:00+0300",
   	"year": 2015,
   	"month": 5,
   	"day": 16,
   	"yday": 135,
   	"hour": 19,
   	"min": "11",
   	"sec": 0,
   	"monthname": "May",
   	"monthname_short": "May",
   	"weekday": "Saturday",
   	"weekday_short": "Sat",
   	"ampm": "PM",
   	"tz_short": "EEST",
   	"tz_long": "Europe/Bucharest",
   	"tz_offset_text": "+0300",
   	"tz_offset_hours": 3.00
   }
   	}
   		,
   	"current_observation": {
   		"source": "PWS",
   		"station": {
   		"id":"IBUCHARE33",
   		"name":"NX Data",
   		"city":"Bucharest",
   		"state":"BUCHAREST",
   		"state_name":"BUCHAREST",
   		"country":"ROMANIA",
   		"country_name":"Romania",
   		"country_iso3166":"",
   		"latitude":44.481266,
   		"longitude":26.119017,
   		"elevation":85
   		},
   		"estimated": null,
   		"date": {
   	"epoch": 1431792614,
   	"pretty": "7:10 PM EEST on May 16, 2015",
   	"rfc822": "Sat, 16 May 2015 19:10:14 +0300",
   	"iso8601": "2015-05-16T19:10:14+0300",
   	"year": 2015,
   	"month": 5,
   	"day": 16,
   	"yday": 135,
   	"hour": 19,
   	"min": "10",
   	"sec": 14,
   	"monthname": "May",
   	"monthname_short": "May",
   	"weekday": "Saturday",
   	"weekday_short": "Sat",
   	"ampm": "PM",
   	"tz_short": "EEST",
   	"tz_long": "Europe/Bucharest",
   	"tz_offset_text": "+0300",
   	"tz_offset_hours": 3.00
   },
   		"metar": "AAXX 16161 15420 22997 80502 10201 20109 30072 40180 55008 8807/ 333 55300 0//// 20454",
   		"condition":"Overcast",
   		"temperature": 21.5,
   		"humidity":48,
   		"wind_speed":6.9,
   		"wind_gust_speed":6.9,
   		"wind_dir":"ENE",
   		"wind_dir_degrees":68,
   		"wind_dir_variable":null,
   		"pressure": 1018,
   		"pressure_trend": null,
   		"pressure_tendency": null,
   		"pressure_tendency_string": null,
   		"dewpoint": 10,
   		"heatindex": 25,
   		"windchill": null,
   		"feelslike": 21.5,
   		"visibility":10.0,
   		"cloud_description": {
   		"highest_layer": null,
   		"oktas": 8,
   		"layers": null
   		},
   		"solarradiation": null,
   		"uv_index": 0,
    "temperature_indoor": null,
    "humidity_indoor": null,
   		"t1f": null,
   		"t2f": null,
    "precip_1hr": 0,
    "precip_today":0,
   		"soil_temp": null,
   		"soil_moisture": null,
   		"leaf_wetness": null,
   		"icon":"cloudy",
   		"icon_url":"//icons.wxug.com/i/c/v1/cloudy.svg",
   		"forecast_url":"http://www.wunderground.com/global/stations/15420.html",
   		"history_url":"http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=IBUCHARE33",
   		"ob_url":"http://www.wunderground.com/cgi-bin/findweather/getForecast?query=44.481266,26.119017",
   		"nowcast":"",
   		"pollen": null,
   		"flu": null,
   		"ozone_index": null,
   		"ozone_text": null,
   		"pm_index": null,
   		"pm_text": null,
   		"yesterday_max_temperature": 30.3,
   		"yesterday_min_temperature": 13.8,
   		"yesterday_precip_total": 0.0
   	}
   }
   ;
   </script>
 • se trimit la client (prin scriere pe canalul de comunicație) informațiile meteorologice solicitate;
 • se eliberează resursele corespunzătoare canalului de comunicație.
@Override
public void run() {
 if (socket != null) {
  try {
   BufferedReader bufferedReader = Utilities.getReader(socket);
   PrintWriter  printWriter  = Utilities.getWriter(socket);
   if (bufferedReader != null && printWriter != null) {
    Log.i(Constants.TAG, "[COMMUNICATION THREAD] Waiting for parameters from client (city / information type)!");
    String city      = bufferedReader.readLine();
    String informationType = bufferedReader.readLine();
    HashMap<String, WeatherForecastInformation> data = serverThread.getData();
    WeatherForecastInformation weatherForecastInformation = null;
    if (city != null && !city.isEmpty() && informationType != null && !informationType.isEmpty()) {
     if (data.containsKey(city)) {
      Log.i(Constants.TAG, "[COMMUNICATION THREAD] Getting the information from the cache...");
      weatherForecastInformation = data.get(city);
     } else {
      Log.i(Constants.TAG, "[COMMUNICATION THREAD] Getting the information from the webservice...");
      HttpClient httpClient = new DefaultHttpClient();
      HttpPost httpPost = new HttpPost(Constants.WEB_SERVICE_ADDRESS);
      List<NameValuePair> params = new ArrayList<NameValuePair>();
      params.add(new BasicNameValuePair(Constants.QUERY_ATTRIBUTE, city));
      UrlEncodedFormEntity urlEncodedFormEntity = new UrlEncodedFormEntity(params, HTTP.UTF_8);
      httpPost.setEntity(urlEncodedFormEntity);
      ResponseHandler<String> responseHandler = new BasicResponseHandler();
      String pageSourceCode = httpClient.execute(httpPost, responseHandler);
      if (pageSourceCode != null) {
       Document document = Jsoup.parse(pageSourceCode);
       Element element = document.child(0);
       Elements scripts = element.getElementsByTag(Constants.SCRIPT_TAG);
       for (Element script: scripts) {
        String scriptData = script.data();
        if (scriptData.contains(Constants.SEARCH_KEY)) {
         int position = scriptData.indexOf(Constants.SEARCH_KEY) + Constants.SEARCH_KEY.length();
         scriptData = scriptData.substring(position);
         JSONObject content = new JSONObject(scriptData);
		 JSONObject currentObservation = content.getJSONObject(Constants.CURRENT_OBSERVATION);
         String temperature = currentObservation.getString(Constants.TEMPERATURE);
         String windSpeed = currentObservation.getString(Constants.WIND_SPEED);
         String condition = currentObservation.getString(Constants.CONDITION);
         String pressure = currentObservation.getString(Constants.PRESSURE);
         String humidity = currentObservation.getString(Constants.HUMIDITY);
         weatherForecastInformation = new WeatherForecastInformation(
          temperature,
          windSpeed,
          condition,
          pressure,
          humidity
         );
         serverThread.setData(city, weatherForecastInformation);
         break;
        }
       }
      } else {
       Log.e(Constants.TAG, "[COMMUNICATION THREAD] Error getting the information from the webservice!");
      }
     }
     if (weatherForecastInformation != null) {
      String result = null;
      if (Constants.ALL.equals(informationType)) {
       result = weatherForecastInformation.toString();
      } else if (Constants.TEMPERATURE.equals(informationType)) {
       result = weatherForecastInformation.getTemperature();
      } else if (Constants.WIND_SPEED.equals(informationType)) {
       result = weatherForecastInformation.getWindSpeed();
      } else if (Constants.CONDITION.equals(informationType)) {
       result = weatherForecastInformation.getCondition();
      } else if (Constants.HUMIDITY.equals(informationType)) {
       result = weatherForecastInformation.getHumidity();
      } else if (Constants.PRESSURE.equals(informationType)) {
       result = weatherForecastInformation.getPressure();
      } else {
       result = "Wrong information type (all / temperature / wind_speed / condition / humidity / pressure)!";
      }
      printWriter.println(result);
      printWriter.flush();
     } else {
      Log.e(Constants.TAG, "[COMMUNICATION THREAD] Weather Forecast information is null!");
     }
    } else {
     Log.e(Constants.TAG, "[COMMUNICATION THREAD] Error receiving parameters from client (city / information type)!");
    }
   } else {
    Log.e(Constants.TAG, "[COMMUNICATION THREAD] BufferedReader / PrintWriter are null!");
   }
   socket.close();
  } catch (IOException ioException) {
   Log.e(Constants.TAG, "[COMMUNICATION THREAD] An exception has occurred: " + ioException.getMessage());
   if (Constants.DEBUG) {
    ioException.printStackTrace();
   }
  } catch (JSONException jsonException) {
   Log.e(Constants.TAG, "[COMMUNICATION THREAD] An exception has occurred: " + jsonException.getMessage());
   if (Constants.DEBUG) {
    jsonException.printStackTrace();
   }
  }
 } else {
  Log.e(Constants.TAG, "[COMMUNICATION THREAD] Socket is null!");
 }
}

6.

7. Pentru încărcarea codului în contextul depozitului din cadrul contului Github personal:

 1. se transferă modificările din zona de lucru în zona de lucru în zona de așteptare prin intermediul comenzii git add, indicându-se și fișierele respective (pot fi folosite șabloane pentru a desemna mai multe fișiere);
 2. se consemnează modificările din zona de așteptare în directorul Git prin intermediul comenzii git commit -m, precizându-se și un mesaj sugestiv:
 3. se încarcă modificările la distanță, prin intermediul comenzii git push, care primește ca parametrii:
  1. sursa (prin eticheta origin se indică depozitul de unde au fost descărcat conținutul);
  2. destinația: ramificația curentă (implicit, aceasta poartă denumirea master).
student@pdsd2015:~/PracticalTest02$ git add *
student@pdsd2015:~/PracticalTest02$ git commit -m "finished tasks for PracticalTest02"
student@pdsd2015:~/PracticalTest02$ git push origin master

În cazul în care este necesar, vor fi configurați parametrii necesari operației de consemnare (numele de utilizator și adresa de poștă electronică):

student@pdsd2015:~/PracticalTest02$ git config --global user.name "Perfect Student"
student@pdsd2015:~/PracticalTest02$ git config --global user.email perfectstudent@cs.pub.ro

8.

9.

10.

colocvii/colocviu02.1431792892.txt.gz · Last modified: 2016/02/09 11:18 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0