Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
colocvii:colocviu02 [2016/05/16 03:08]
Andrei Roșu-Cojocaru
colocvii:colocviu02 [2016/05/16 11:25]
Andrei Roșu-Cojocaru
Line 99: Line 99:
 </​code>​ </​code>​
  
-**3.** Se urmăresc indicațiile disponibile în secțiunea [[:eim:laboratoare:​laborator01#​crearea_unei_aplicatii_android_in_eclipse_mars_1_451_-_obligatoriu|Crearea unei aplicații Android în Eclipse Mars 1 (4.5.1)]], respecti [[eim:laboratoare:​laborator01#​crearea_unei_aplicatii_android_in_android_studio_151_-_obligatoriu|Crearea unei aplicații Android în Android Studio 1.5.1]].+**3.** Se urmăresc indicațiile disponibile în secțiunea [[laboratoare:​laborator01#​crearea_unei_aplicatii_android_in_eclipse_mars_1_451_-_obligatoriu|Crearea unei aplicații Android în Eclipse Mars 1 (4.5.1)]], respecti [[laboratoare:​laborator01#​crearea_unei_aplicatii_android_in_android_studio_151_-_obligatoriu|Crearea unei aplicații Android în Android Studio 1.5.1]].
  
 **4.** Pentru implementarea interfeței grafice, se vor defini controalele care asigură interacțiunea cu utilizatorul pentru fiecare dintre componentele aplicației Android: **4.** Pentru implementarea interfeței grafice, se vor defini controalele care asigură interacțiunea cu utilizatorul pentru fiecare dintre componentele aplicației Android:
Line 571: Line 571:
 } }
 </​code>​ </​code>​
 +
 +<note important>​În cazul în care se folosește Android Studio și este instalat un SDK corespunzător nivelului de API 23 în care a fost eliminat suportul pentru biblioteca Apache HTTP Components, este necesar ca în fișierul build.gradle din directorul ''​app''​ al aplicației Android să se precizeze explicit folosirea acesteia (denumirea sa este ''​org.apache.http.legacy''​).
 +
 +<file gradle build.gradle>​
 +...
 +android {
 +  compileSdkVersion 23
 +  buildToolsVersion "​23.0.2"​
 +
 +  defaultConfig {
 +    applicationId "​ro.pub.cs.systems.eim.practicaltest02"​
 +    minSdkVersion 16
 +    targetSdkVersion 23
 +    versionCode 1
 +    versionName "​1.0"​
 +  }
 +  ​
 +  buildTypes {
 +    release {
 +      minifyEnabled false
 +      proguardFiles getDefaultProguardFile('​proguard-android.txt'​),​ '​proguard-rules.pro'​
 +    }
 +  }
 +
 +  useLibrary '​org.apache.http.legacy'​
 +}
 +...
 +</​file>​
 +</​note>​
  
 **6.** Implementarea clientului presupune un fir de execuție pe care sunt realizate următoarele operații: **6.** Implementarea clientului presupune un fir de execuție pe care sunt realizate următoarele operații:
colocvii/colocviu02.txt · Last modified: 2016/05/16 11:25 by Andrei Roșu-Cojocaru
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0